Türelmetlen ​és késlekedő félszázad 1 csillagozás

A romantika után
Németh G. Béla: Türelmetlen és késlekedő félszázad

Németh ​G. Béla ebben a könyvében Petőfitől Adyig terjedő öt-hat évtized irodalmát vizsgálja összefoglaló igénnyel, fejlődésmenetében. Az irodalomtörténeti folyamatot mutatja be úgy, hogy a korszak társadalomtörténetébe ágyazva tárgyalja a különféle műfajok változásának szakaszait, és művek, életművek elemzésével vázolja föl az ízlés és igény fejlődését. Azt kutatja, milyen ihlettípusok, ösztönző erők mozgatták e korszak irodalmát, és ezek hogyan alakították a stílust, a stíluseszményt, hogyan törték az utat Adynak, a Nyugat első nemzedékének általában.
Németh G. Bélának sikerült megmutatnia, hogy az irodalom nagyjából két, egymástól elválaszthatatlan erőtér függőségében él és fejlődik: az egyik a társadalom, a másik az irodalom öntörvényűsége. Egyiket sem játssza ki a másik ellen, egyiket sem hangsúlyozza a másik rovására, hanem valóságos hatóerejüknek megfelelően, gondosan mérlegelve határozza meg a két erőtér eredőjét, akkor is, ha egy-egy műfaj állapotáról és… (tovább)

>!
Szépirodalmi, Budapest, 1971
300 oldal

Várólistára tette 1

Kívánságlistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Domokos Péter: A finn irodalom fogadtatása Magyarországon
Szabó Zoltán: Kis magyar stílustörténet
Pozdora Zsuzsa (szerk.): Barangolás a művészetek világában
Falus Róbert: A római irodalom története
Varjas Béla: A magyar reneszánsz irodalom társadalmi gyökerei
Kai Laitinen: A finn irodalom története
Väinö Kaukonen: A Kalevala születése
Mérei Ferenc – V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan
Parti Nagy Lajos: A vak murmutér
Forgács József: A társas érintkezés pszichológiája