Századutóról ​– századelőről 0 csillagozás

Irodalmi és művelődéstörténeti tanulmányok
Németh G. Béla: Századutóról – századelőről

„Nincs ​ma szakmánkban filozófiai műveltség és teoretikus hajlam, amely a filológusadottságokkal ilyen termékeny egyensúlyt alkotna” – írta e kötet szerzőjéről munkásságának egyik legértőbb irodalomtörténész méltatója.
A kiegyezés utáni fél század – addig csak nagy vonalakban ismert – irodalmának, szellemi életének és mozgalmainak, eszme- és művelődéstörténetének feltárása – döntő részben – Németh G. Béla nevéhez, működéséhez fűződik. Az irodalom esztétikai önelvűségét vallja de jelenségeit, irányzatait, alkotóit és műveit ugyanakkor szélesebb társadalmi, ideológiai, kulturális összefüggésekbe ágyazza. Elemzési módszerének kialakításában az impresszionista „esszéizmus” személyesen csapongó szubjektivizmusát kiküszöbölő tudományos egzaktságra és a különböző – hagyományos és új keletű – megközelítésmódok egyesítésre, szerves alkalmazására törekszik. A szigorúan tudományos vizsgálatmód azonban mindig egy intuíciós alapélményre épül, azt fejti ki, azt tárgyiasítja. Új –… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Elvek és utak Magvető

>!
Magvető, Budapest, 1985
612 oldal · ISBN: 9631403981

Kívánságlistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Király Jenő: Mágikus mozi
Kiss Lajos: Az esztétikum keresése
Morsányi Bernadett: Egyedül szembejövet
Varga Virág – Zsávolya Zoltán (szerk.): Nő, tükör, írás
Kiszely Gábor: Lengyel Balázs
Várkonyi Nándor: A modern magyar irodalom
Menyhért Anna: Női irodalmi hagyomány
Fábri Anna: Az irodalom magánélete
Saly Noémi: Pesti csodabogarak
Mihail Mihajlovics Bahtyin: Dosztojevszkij poétikájának problémái