A ​magyar irodalomkritikai gondolkodás a pozitivizmus korában 1 csillagozás

A kiegyezéstől a századfordulóig
Németh G. Béla: A magyar irodalomkritikai gondolkodás a pozitivizmus korában Németh G. Béla: A magyar irodalomkritikai gondolkodás a pozitivizmus korában

A ​monográfia rendszerbe foglalja a kiegyezés utáni korszak irodalomtörténeti és -kritikai gondolkodásának alakulását. E korszak tudománytörténete úgyszólván érintetlen terület, holott a modern magyar tudományosságnak – erényeivel és hibáival egyetemben – nemcsak intézményi és szervezeti kereteit, de nagyrészt gondolati alapjait is ez a periódus vetette meg. E gazdag anyagot a szerző társadalomtörténeti, esztétikai és történetfilozófiai szemlélettel, sokoldalúan, változatosan világítja meg. Képet nyer az olvasó az öregedő, elmerevedő világú Gyulairól, a puritán, kötelességvállaló Arany Lászlóról, a nagyszerű tudományszervező Heinrich Gusztávról, a gondolatokban bővelkedő, de konzervatív Asbóth Jánosról, a hatalmas munkabírású Szilády Áronról, a filológusról. Megismerkedhet a tehetséges, de nacionalizmusba süllyedt Beöthy Zsolttal, a körülrajongott Riedl Frigyessel, az élete végén elboruló elméjű Bodnár Zsigmonddal, a frissen kezdeményező „kozmopolita” Endrődi Sándorral csakúgy,… (tovább)

>!
Akadémiai, Budapest, 1981
428 oldal · ISBN: 9630524384

Várólistára tette 1

Kívánságlistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Northrop Frye: A kritika anatómiája
Halmai Tamás: Újraírt emlékezet
Josef Škvorecký: Egy detektívregény-olvasó ötletei
Babits Mihály: Az írástudók árulása
Lengyel Imre Zsolt: Beszélgetés fákról
Krasztev Péter: Mítosz, semmi más
Baránszky-Jób László: Teremtő értékelés
Oscar Wilde: A kritikus mint művész
Francis Fergusson: A színház nyomában
Süpek Ottó: Eretnek hitvallók