A ​magyar neveléstudomány fejlődéstörténete 1 csillagozás

Nemzetközi tudományfejlődési és recepciós hatások, egyetemi tudománnyá válás, középiskolai tanárképzés
Németh András: A magyar neveléstudomány fejlődéstörténete

Munkánk ​a magyar neveléstudomány kialakulásának fejlődésének, egyetemi tudományként történő intézményesülésének, illetve az azt befolyásoló nemzetközi recepciós hatások bemutatására vállalkozik. A témakör egyszerre tekinthető alaposan feldolgozott, ugyanakkor feltáratlan területnek is. Ez a látszólagos ellentmondás a téma átfogó megközelítésének két, egymást kiegészítő irányából adódik. A hazai neveléstudomány múltja feltárásának egyik lehetséges útja, olyan nagyszabású kutatási program megvalósítása, amely egy széles körű forrásfeldolgozásra és forráskritikai elemzésekre; az eredeti művek annotált kiadására, bibliográfiák, illetve repertóriumok összeállítására, a jelentősebb alkotók munkásságát elemző monográfiák megírására vállalkozik. Az elmúlt évtizedek hazai neveléstudomány-történeti kutatásaira visszapillantva megállapíthatjuk, hogy számos jelentős eredmény született ezen a téren is. Miután az ezzel kapcsolatos hazai szakirodalom részletes áttekintésére, illetve elemzésére… (tovább)

>!
Osiris, Budapest, 2002
388 oldal · puhatáblás · ISBN: 9633893348

Kívánságlistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Balogh Margit: A KALOT és a katolikus társadalompolitika 1935–1946
Fazakas István: Erdély nagy pedagógusai
Vajda Pál (szerk.): Nagy magyar nevelők
Horváth László – Pornói Imre: Szemelvények a nevelés történetéből
Köpeczi Béla – Lukács Ernőné (szerk.): Az egészség / Lélektan – nevelés / Sport és testkultúra
Mészáros István: Óvodai zenei nevelésünk másfél évszázada
Hornyák Mária: Brunszvik Teréz „szellemi gyermeke”: Teleki Blanka (1806-1862)
Baska Gabriella – Nagy Mária – Szabolcs Éva: Magyar tanító, 1901
Gloviczki Zoltán – Zsinka László: Nevelés és iskola az antik és középkori Európában
Fináczy Ernő: Az ókori nevelés története