Metternich 1 csillagozás

vagy a diplomácia magas iskolája
Németh Andor: Metternich Németh Andor: Metternich Németh Andor: Metternich Németh Andor: Metternich

…[Metternich] ​… "Tekintélye sosem volt nagyobb. A világ mindig olyankor jutalmazza meg érdemeinket, amikor már kezdünk méltatlanok lenni az elismerésre. Noha hivatala tulajdonképpen nem udvari méltóság, mégis ő az első személy az udvarban, a király után. A főhercegek a fal mellé lapulnak, ha útjába akadnak a Burgban földig hajolva köszöntik az öregurat, aki leereszkedő biccentéssel fogadja hódolatukat. Mikor Miklós, az új orosz cár, a zord és könyörtelen autokrata meglátogatja 1836-ban Ausztriát, így üdvözli Metternichet: „Eljöttem, hogy átvegyem az utasításait”. Érthető tehát, hogy nem tud és nem akar változtatni a nézetein. „… Metternich magát tagadta volna meg, ha az uralkodó (V. Ferdinánd) együgyűségét kihasználva, a Meroving királyok palotagrófjainak példájára kezébe ragadja a kormány gyeplőjét. Ezt ő a „csontja velejéig legitimista jogbitorlásnak tekintette. Huszonöt éven át fedezte a császár tekintélyével intézkedéseit mindig hangsúlyozottan a császár nevében rendelkezett,… (tovább)

>!
PolgART, 1999
310 oldal · ISBN: 9789639002289
>!
Grill Károly, Budapest, 1939
262 oldal

Kedvencelte 1

Várólistára tette 3

Kívánságlistára tette 8


Kiemelt értékelések

Lámpagyújtogató>!
Németh Andor: Metternich

Németh Andor: Metternich vagy a diplomácia magas iskolája

Régebbi történelmi tanulmányaim alapján Metternich fellépése a történelem színpadán, negatív megítélést hagyott bennem magáról Metternichről. Nemrég sikerült azonban egy előadást hallgatnom személyéről és cselekedeteiről, ami teljesen más megvilágításban láttatta Metternichet előttem. Ennek hatására olvastam el ezt a róla szóló könyvet. A könyv tényszerű, elvezhető és hiteles képet ad Metternich tevékenységeiről. Egy igazi államférfi, bölcs gondolkodó rajzolódott ki előttem. Metternich magyarországi fungálása is pozitív színezetet kapott a könyv olvasása után. Történelem iránt érdeklődőknek mindenképpen ajánlom ennek a könyvnek az olvasását.


Népszerű idézetek

K0j0t>!

Semmiféle elfogultság nincs bennem. Merem állítani, hogy én vagyok a világ legelfogulatlanabb embere. Az ész, a józan, hétköznapi ész hatalmas fegyver. Én a legnagyobb kavarodásban sem vesztem el soha a fejemet, én nyugodt maradok. Ellenfeleim eszeveszetten ágálnak, én az ujjamat sem mozdítom. Ide-oda rohangálnak, én ottmaradok, ahol vagyok. Ők már kifulladtak, amikor én még meg sem szólaltam. Ha egy szóval akarnám megjelölni a szerepemet, azt mondhatnám, hogy palánk vagyok. Ott vagyok, ahol kellek, hogy feltartsam azokat, akik fej nélkül rohannak előre. Belém rohannak, szidnak, gyaláznak, azt mondják rám, hogy az útban vagyok, de én érzéketlen maradok és nem tágítok a helyemről. Tovább megyek: még csak nem is az én érdemem, hogy az vagyok, ami. Én csak azt teszem, amit a császárom kíván: csakhogy a császár sohasem kíván tőlem olyasmit, amivel nem értek teljes mértékben egyet. Kevesen értettek meg és kevesen fognak megérteni. Nevem roppant eseményekkel függ össze s ezeknek az eseményeknek a szemszögéből fog az utókor ítélkezni fölöttem is . Abban az egyben azonban feltétlenül biztos vagyok, hogy száz év múlva másképpen fognak megítélni, mit a kortársaim.

98. oldal (Grill Károly,1939 )

Németh Andor: Metternich vagy a diplomácia magas iskolája


Hasonló könyvek címkék alapján

Tóth Gergely: Japán-magyar kapcsolattörténet 1869–1913
Diószegi István: Az Osztrák-Magyar Monarchia külpolitikája
Csonkaréti Károly: Az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészete
Szécsi Noémi – Géra Eleonóra: A budapesti úrinő magánélete
Turbucz Dávid: Horthy Miklós, a haditengerésztiszt
Thuróczy János: A magyarok krónikája
Gerő András: Ferenc József és a magyarok
Fejtő Ferenc: Rekviem egy hajdanvolt birodalomért
Gondos László – Nagy András – Pap Péter – Hatala András – Bálint Ferenc – Magó Károly: Repülőászok 1914–1918
Boros István: Háborús emlékek 1914–1918