Magyarnak ​számkivetve 4 csillagozás

Nemeskürty István: Magyarnak számkivetve

A nagyvilág nem kedvel bennünket. Legkevésbé belőlünk meggazdagodott szomszédaink. Bár nekik alighanem sikerülni fog zsírosabb falatokhoz jutni a közös tálból. Őrizzük féltékeny gonddal nyelvünket, kultúránkat. Nézzünk mindig az állam vezetőinek körmére. Ne tehessék azt, ami nekünk káros, és csak nekik hasznos. Ne engedjük el Isten kezét. Ne tűrjünk el mindent a parancsolgatóktól. Nézzünk bátran a világ hatalmasságainak szemébe, és ne mulasszuk el az országunkat kormányzó bárkiket figyelmeztetni arra, hogy létezik náluk nagyobb erő is: Isten akarata. És a mi hitünk. (Nemeskürty István)

>!
Szabad Tér, Budapest, 2003
150 oldal · ISBN: 9632109821

Kiemelt értékelések


Népszerű idézetek

Farkasdal >!

Deér József:
A magyarság oly kultúrkörből szakadt Európába, amelynek népei meglehetősen magasrendű istenélménnyel rendelkeztek. A magyarság életének racionális alapvetése, a steppe fölött a maga végtelenségében kibontakozó menny látványa együttesen érlelték meg egy meglehetősen egyszerű és tiszta hitvilág kialakulását… Az új hit befogadásának viszonylagos gyorsaságát az istenélmény rokonságán kívül főleg azok a hatások magyarázzák, melyek a magyarságot a hatodik századtól kezdve a tervszerű térítés megindulásáig megszakítás nélkül érték… Az ősi és új vallási képzetek korai elkeveredésének beszédes példája a honfoglalás művészetének egyik legszebb emléke, a bezdédi tarsolylemez, melyen a régi hitre utaló sárkányalakzatok mellett már a kereszt jelvénye is feltűnik…

Farkasdal >!

A kereszténység vallási, erkölcsi, társadalmi és politikai tartalmainak magvai a saját kultúrájától áthatott, de az új tartalmak iránt fogékony magyar néplélekbe hullottak és sarjasztották ki abból középkorunk keresztény és magyar intézményeit: a vérségi megalapozású monarchiát, az apostoli király művéhez fűződő alkotmányt, a másnyelvűekkel és másfajúakkal szemben követett eljárást s azt a nemzeti öntudatot, mely egyéni tulajdonságainak figyelembe vételével jelölte ki e nép helyét a keresztény-európai közösségben.

Farkasdal >!

Mondjuk el naponta önmagunknak, gyerekeinknek, unokáinknak: megadtuk magunkat, feladtuk a nemzeti létet, puskalövés nélkül hagytuk besétálni hazánkba azt az ellenséget, aki ellen pedig sikerrel küzdöttünk a határokon túl. Miért halt meg az a sok százezer magyar férfi, paraszt, polgár, zsellér, cseléd, sőt arisztokrata és bankár vagy gyáros, népfölkelő, hivatásos és tartalékos katona! Hősi halálának pillanatában még azt hihette, hogy a haza védelmében esik el, nem sejtette, hogy az életben maradt hátországi csőcseléket utálat fogja el a magyar, a nemzet, a haza, az Isten, a Boldogasszony szavak hallatán. Ha tudja, még keserűbb lett volna a halála.


Hasonló könyvek címkék alapján

Böszörményi Gyula: Szer'usz világ
Fehér Klára: Hová álljanak a belgák?
Csikász Lajos: Az utolsó oroszlánkölyök
Bán Mór: A Holló háborúja
Csikász Lajos: A kuruc király
Csikász Lajos: Megátkozottak
R. Kelényi Angelika: Szulejmán és a magyar udvarhölgy
Görgey Artúr: Életem és működésem Magyarországon az 1848. és 1849. években I-II.
Bányai D. Ilona: A vér jogán