Deáki ​bötüről magyar nyelvre 1 csillagozás

Magyar Biblia-fordítások Hunyadi János korától Pázmány Péter századáig
Nemeskürty István: Deáki bötüről magyar nyelvre

A Biblia az államalapítás óta folyamatosan hatással van a magyar irodalomra. Az első, töredékesen ránk maradt magyar Biblia-fordítás az 1400-as évek közepén keletkezett, ám közvetett adatok alapján bizonyos, hogy jóval korábban, már Szent István idejében is közkézen forogtak magyar nyelvű Biblia-részletek. Az irodalomtudomány eddig még nem végezte el Biblia-fordításaink nyelvészeti összehasonlítását, pedig kétségtelen, hogy jelentős szerepük volt a magyar fogalmi szókincs kialakulásában. A szerző a kötet végén külön fejezetben vizsgálja a Biblia és a magyar irodalom kapcsolatát. Bebizonyítja, hogy a Biblia, mely az ősi magyar hősi énekhagyományt megtermékenyítve segítette kiérlelni a magyar elbeszélő költészetet, a lélektani igényű elbeszélésre is hatott, éppúgy, mint az idők jártával népmesévé alakult epikára.

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Szent István könyvek Szent István Társulat

>!
Szent István Társulat, Budapest, 2002
472 oldal · keménytáblás · ISBN: 9633613922

Kívánságlistára tette 1


Kiemelt értékelések

Bolondkandúr>!
Nemeskürty István: Deáki bötüről magyar nyelvre

Nemeskürty István: Deáki bötüről magyar nyelvre Magyar Biblia-fordítások Hunyadi János korától Pázmány Péter századáig

A magyar nyelv nagyrészt ismeretlen hősei szerepelnek ebben a könyvben. Azok az emberek (papok, apácák, lelkészek, tanítók), akik a Biblia magyar nyelvre fordításának nehéz feladatát vállalták, és ezzel megalkották irodalmi nyelvünket. Nagyon érdekes végigkövetni ezt az alig kétszáz évet, a kezdeti fordításrészletektől Károlyi Gáspár protestáns és Káldi György katolikus teljes fordításáig.
Az első töredékek az 1400-as évek közepéről maradtak fenn két, huszita eretnekség gyanújába keveredett ferences szerzetes, Pécsi Tamás és Ujlaki Bálint fordításában. Mi tagadás, a Hunyadiak korának magyarsága még igen nehézkes mai szemmel olvasva. Innen jól látható az a fejlődés, ahogy fél évszázad múlva, az 1500-as évek elejétől Erasmus, majd a reformáció hatására megsokasodtak a fordítások. A szövegek egyre gördülékenyebbek, színesebbek lettek, jelentősen bővült a szókincs, korábban lefordíthatatlannak tartott kifejezéseknek találták meg a magyar megfelelőjét, sokszor egész bravúrosan. Ha valakit ki kellene külön emelnem, az Pesti Gábor lenne, akinek 1536-ban megjelent Újtestamentoma olyan szépen fogalmazott, olvasmányos (innen a 21. századból nézve is), hogy még a jóval későbbi fordításokat is állva hagyja.
A könyv külön foglalkozik a versben, énekben és prózában átköltött bibliai történetekkel, amelyek szerzői sokszor a saját koruk eseményeit, azok tanulságait is belefogalmazták alkotásaikba.
Nemeskürty István műve nem vallásos, hanem elsősorban irodalomtörténeti szempontból vizsgálja témáját, így azok számára ajánlható, akiket érdekel nyelvünk történetének, fejlődésének ez az izgalmas időszaka, és szeretnek szép, ízes szövegeken elmerengeni.


Népszerű idézetek

Bolondkandúr>!

Étt két capitulom héán vagyon, mi módon és mi szerrel mondta Úristen szerzeni az nagyobb tabernákulomot avagy az Isten sátorát és egyházát minden szerszámával, hozjátartozóval és benne valókkal, kinek értelme és magyarsága semmiképpen én elmémbe nem fér, de egyébtűl sem érthetöm.

Mózes második könyvéből, Jordánszky-kódex 1519 (104. oldal)

Nemeskürty István: Deáki bötüről magyar nyelvre Magyar Biblia-fordítások Hunyadi János korától Pázmány Péter századáig

1 hozzászólás
Bolondkandúr>!

Nincsen már senki rajta könyörülő
Mert elkölt immár az régi jó üdő
Nincsen királnak érte esedező
Mert sok ember csak szemben hizelködő.

Vadnak mostan oly hizelkedő népek
Mikor látják ű előmenteket
Vagy egyebeknek jó szerencséjeket
Nem szünik meg az ű hizelkedések.

Sózzák nagy erősen az ű nyelveket
Jó szerencsékvel való iletekvel
Barátságokat ajánlják mindenekvel
De távol vadnak űtűle szivekkel.

Mikoron történendik nyavalyájok
Barátjoknak urok miatt fogságok
Nem jut eszében régi barátságok
Csak kevés vagyon éretteszólójok.

Erdéli Máté: Keresztelő Szent János fejevétele (1560) - (438. oldal)

Nemeskürty István: Deáki bötüről magyar nyelvre Magyar Biblia-fordítások Hunyadi János korától Pázmány Péter századáig


Hasonló könyvek címkék alapján

Kósa Zoltánné – Lukácsné Dákos Ibolya: Hittan 5. tankönyv
Mohácsi Zoltán: Marana Tha!
Andreas Holzhausen: Bepillantás a bibliafordítók műhelyébe
Révész Szilvia: Az igazság szabaddá tesz
Varga Norbert: A Biblia és a Korán politika- és gazdaságképe
Erdélyi László: Élnek-e halottaink?
Huber Lipót: Biblikus olvasmányok
Cserbik János – Tonhaizer Tibor: A Biblia évszázada
Gecse Gusztáv: Kérdések a vallásról
On Sai: Szürke szobák