Deáki ​bötüről magyar nyelvre 0 csillagozás

Magyar Biblia-fordítások Hunyadi János korától Pázmány Péter századáig
Nemeskürty István: Deáki bötüről magyar nyelvre

A Biblia az államalapítás óta folyamatosan hatással van a magyar irodalomra. Az első, töredékesen ránk maradt magyar Biblia-fordítás az 1400-as évek közepén keletkezett, ám közvetett adatok alapján bizonyos, hogy jóval korábban, már Szent István idejében is közkézen forogtak magyar nyelvű Biblia-részletek. Az irodalomtudomány eddig még nem végezte el Biblia-fordításaink nyelvészeti összehasonlítását, pedig kétségtelen, hogy jelentős szerepük volt a magyar fogalmi szókincs kialakulásában. A szerző a kötet végén külön fejezetben vizsgálja a Biblia és a magyar irodalom kapcsolatát. Bebizonyítja, hogy a Biblia, mely az ősi magyar hősi énekhagyományt megtermékenyítve segítette kiérlelni a magyar elbeszélő költészetet, a lélektani igényű elbeszélésre is hatott, éppúgy, mint az idők jártával népmesévé alakult epikára.

>!
Szent István Társulat, Budapest, 2002
472 oldal · keménytáblás · ISBN: 9633613922

Kívánságlistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Kiss Jenő – Szűts László (szerk.): Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből
Zelliger Erzsébet: A Tihanyi Alapítólevél
Bárczi Géza – Benkő Loránd – Berrár Jolán: A magyar nyelv története
Kiss Lajos: Szófejtés, szótárírás és nyelvtudomány-történet
Szende Aladár – Károly Sándor – Soltész Katalin: A szép magyar nyelv
Ligeti Lajos: A magyar nyelv török kapcsolatai a honfoglalás előtt és az Árpád-korban
Fóris Ágota: Hat terminológia lecke
Herman József: Vulgáris latin
Komlóssy Gyöngyi: A különös magyar nyelv
Vizkelety András: „Világ világa, virágnak virága…”