Metszetek 4 csillagozás

Esszék, tanulmányok
Nemes Nagy Ágnes: Metszetek

Nemes ​Nagy Ágnes nemcsak legjobb költőink egyike, és nemcsak nagyszerű műfordító, hanem, miként ez a mostani és az 1975-ben 64 hattyú címen megjelent tanulmánykötete tanúsítja, tanulmány- és esszéíróként is a legjobbak közé tartozik. Sok mindneről szó esik ebben a mostani kötetben, a legjelentősebb elemzések azonban a versről a modern vers eszközeiről, a költői mesterségről szólnak. Nemes Nagy Ágnes minden csínját-bínját jól ismeri ennek a mesterségnek, s lényegre tapintó, izgalmas megállapítások garmadáját tárja elénk érzékletes nyelven megírt, élvezetes tanulmányaiban. A költői képről, a vers mértanáról, a szavak divatjáról, a magyar jambusról, Rilke költészetéről, a francia esszéirodalomról vagy Rónay György műfordításairól szóló eszemefuttatásai kitűnőek, s különösen manapság, kritikaírásunk bizonytalan időszakában érdemelnek elismerést, figyelmet. Az ő esszéiből ugyanis nemcsak az alapos tárgyismeret sugárzik, hanem az is, lett légyen szó bármilyen részletkérdésről, hogy… (tovább)

Tartalomjegyzék

>!
Magvető, Budapest, 1982
446 oldal · keménytáblás · ISBN: 9632716442

Enciklopédia 18

Helyszínek népszerűség szerint

túlvilág · Krisztinaváros · vízesés


Kedvencelte 1

Várólistára tette 4

Kívánságlistára tette 4


Kiemelt értékelések

MortuusEst>!
Nemes Nagy Ágnes: Metszetek

Nemes Nagy Ágnes: Metszetek Esszék, tanulmányok

Nemes Nagy Ágnes ezek szerint nem csak költőként nagyszerű. A kötet esszéi nemcsak a verstan szempontjából érdekesek, de olvasni is jó őket. Érdekes, hogy mégsem ez a kötet legerősebb része. A levélcsomó ’44-ből levelei nagyon hatásos olvasmányok. A hatásuk nyilván abban keresendő, hogy ezek eleve nem publikálásra szántak, nem is a szépirodalmi mű létrehozásának szándékával íródtak, mégis átstilizálja őket a szerkesztői elv, illetve az írójuk tehetsége. (Szerb Antal utolsó levele N.N. Ágnesnek…)


Népszerű idézetek

agg_álborda>!

A magyar irodalom az újkor küszöbétől kezdve az életveszély irodalma.

376. oldal

Nemes Nagy Ágnes: Metszetek Esszék, tanulmányok

agg_álborda>!

Minden nyelv „sajátos”; a magyar nyelv még sajátosabb. Ha nyelvész volnék, reggeltől estig örvendeznék, hogy magyarnak születtem, és készen hozom magammal az oly különleges finnugor nyelvek egyikét. Költőként nem mondhatom el magamról, hogy állandóan örvendezem. A magyar nyelv elszigetelt, a magyar nyelv világirodalmi halál. De: a magyar nyelv költészetre kiemelkedően alkalmas. Ha paradoxul akarnék érvelni merész véleményem mellett, azt állítanám, hogy éppen azért alkalmas a magyar nyelv különösképpen költészetre, mert elszigetelt, mert világirodalmilag életveszélyes, mert lényegéhez tartozik bizonyosfajta kilátástalanság, amely persze a végső, emberi kérdésekre való kilátást jelenti, a lét, az egzisztencia határhelyzeteinek állandó, sok évszázados (évezredes?) átélését.

377-378. oldal

Nemes Nagy Ágnes: Metszetek Esszék, tanulmányok

Kapcsolódó szócikkek: magyar nyelv
agg_álborda>!

Ahogy a vasutasok időnként kis kalapácsaikkal végigkopogtatják az egész hosszú vasúti szerelvény alvázát, nem árt néha végigkopogtatni, ellenőrizni saját meggyőződésünket.

380. oldal

Nemes Nagy Ágnes: Metszetek Esszék, tanulmányok

Kapcsolódó szócikkek: meggyőződés
agg_álborda>!

[…] a szavaknak helyük van és helyzetük. Ezt a helyzetet meg kell teremteni. A vízesés csak magasról zuhanhat le. Ha nem magasról zuhan, nincs energiája.

34. oldal (A VERS MÉRTANA - A hasonlat tere)

Nemes Nagy Ágnes: Metszetek Esszék, tanulmányok

Kapcsolódó szócikkek: szó · vízesés
agg_álborda>!

A szimbólum eleve kétarcú. Egyik feje a szemléletes felé fordul, másik feje az elvont felé. Ez utóbbi a jövőbe néző. Legalábbis századunk lírájában.

48. oldal (A VERS MÉRTANA - Absztrakció. Jelkép. Absztrakció)

Nemes Nagy Ágnes: Metszetek Esszék, tanulmányok

agg_álborda>!

A hasonlat nem galamblövészet: nem a galambot találja el, hanem a galamb mozgását.

87. oldal

Nemes Nagy Ágnes: Metszetek Esszék, tanulmányok

Kapcsolódó szócikkek: hasonlat
agg_álborda>!

A világ anyagi szerkezetére vonatkozó – e pillanatban legpontosabb – tudomásaink modellálhatatlanok. Vagyis érzékeinkkel fel nem foghatók. Érzékelésünk korlátozott. Érzékelésünk megbízhatatlan.
Mit tegyen ezek után az érzékelésre alapított művészet? Mit a költészet? Mit tegyenek a szemnek, a fülnek, az öt emberi érzéknek szánt, érzékelve-megértető hatásrendszerek? Hiszen tovább csinálják a maguk dolgát, de mennyi növekvő kétellyel saját érvényességük felől. Természetes jeladó és jelfogó szerveink gyöngesége, bizonytalansága elkedvetlenítő, valahogy kiábrándító. Mert mit tudunk meg mi a világról, egymásról, csak úgy, a puszta létünk által? Nemhogy egy rózsakvarckristályba nem tudunk belehelyezkedni, hogy a kristálylét titkait belülről kifürkésszük, nemhogy egy vérsejtbe, egy fácánkakasba, égerfába, egy frissen mosott szarvasbőr kesztyűbe (mikor még olyan nedves-hideg, mint egy elegáns béka, hogy aztán csontszárazzá váljék, mitől, miért, hja persze, a száradás fizikai folyamata közismert, de mégis: milyen?) – nem tudunk mi belehelyezkedni sokszor a legközelebbibe sem, a szomszédos emberi tudatba. Mert egymásnak küldözött jeleink csökevényesek. Mert érzékelésünk korlátozott.

7-8. oldal (A VERS MÉRTANA - Csillagszemű)

Nemes Nagy Ágnes: Metszetek Esszék, tanulmányok

agg_álborda>!

[…] az éles kép költői alapkövetelmény. Olyasféle, mint festőknél a rajztudás.

28. oldal (A VERS MÉRTANA - A részletek. Isten kardja)

Nemes Nagy Ágnes: Metszetek Esszék, tanulmányok

agg_álborda>!

A költészet nem látszatokkal dolgozik, hanem a látszatok látszatával, testszerűsége nem több, sőt kevesebb, mint a hologramok három dimenziója. A költészet testszerűségében mindig van valami áttetsző. A hasonlat kétségtelenül test a szavak között, de olyasféle üdvözült test, amilyet a vallás ígér a túlvilágon.

35. oldal (A VERS MÉRTANA - A hasonlat tere)

Nemes Nagy Ágnes: Metszetek Esszék, tanulmányok

Kapcsolódó szócikkek: hasonlat · hologram · költészet · látszat · túlvilág · vallás
agg_álborda>!

A hasonlat az írott szöveg vágya a látványra, gyöngesége és ereje. […] az „olyan-mint”-nek ez a bámulatos formulája mintegy összeköti bal és jobb agyféltekénket, a nyelvi-értelmit és a képi-érzékletest bennünk, szervezetünk kettősségének hídjaként.

85. oldal

Nemes Nagy Ágnes: Metszetek Esszék, tanulmányok

Kapcsolódó szócikkek: hasonlat

Hasonló könyvek címkék alapján

Kosztolányi Dezső: Nyelv és lélek
Szerb Antal: A varázsló eltöri pálcáját
Esterházy Péter: A szavak csodálatos életéből
Szerb Antal: Hétköznapok és csodák
Takáts Sándor: Bajvívó magyarok
Babits Mihály: Babits Mihály levelezése 1911–1912
Juhász Gyula: Örökség
Isztray Botond: Ugyanis Hamvas Béla
Nyerges András (szerk.): Gorombaságok könyve
Halmai Tamás: A megtérés művészete