Kossuth ​Lajos magánélete 1 csillagozás

Az ügynek szentelt élet
Nemere István: Kossuth Lajos magánélete

Hasonlóan eddigi műveihez a szerző ezúttal is mélyen beleásta magát a témába. Bár nem lehet elvonatkoztatni Kossuth politikai életétől, Nemere ezt lecsökkentette és könyvéből így is – vagy éppen ezért? – roppant érdekes történet bontakozik ki. Megismerjük Kossuth szokásait, életének apróbb-nagyobb eseményeit – a jókat éppen úgy, mint a rosszakat, a titkolni – és szégyellnivalót. Nem maradt titokban egyik-másik házasságtörésének története és az sem, milyen anyagi körülmények között élt. Életének emigrációs korszakából számtalan apró, de fontos adat kerül elő, amit az olvasók többsége csak ezekről a lapokról tudhat meg. Kossuth Lajos, a magánember is nagyon összetett személyiség volt…
Az ember, aki talán a legnagyobb hatást gyakorolta a magyar történelem néhány fényes évére, azon időszak elmúltával már nem tudott visszatérni az eredeti célhoz vezető utakra. Attól kezdve ugyan csak bolyongott, de a távolból is figyelte hazája sorsát, amelyre már egyre kevesebb befolyást gyakorolhatott.

Steve Nording szerzői névvel is megjelent.

Eredeti megjelenés éve: 2003

Tartalomjegyzék

>!
Csengőkert, Kistarcsa, 2015
208 oldal · puhatáblás · ISBN: 9786155537080

Népszerű idézetek

maneki_neko>!

Bécsben közben megszületett a döntés: bár törvény tiltja, hogy nemesembert csak úgy letartóztassanak, az udvar már elhatározta Wesselényi, Kossuth és számos más „ellenálló” lázító börtönbe vetését és perbe fogását. Értesítették erről a két vezetőt is, de azok nem menekültek el. Maga Kossuth sem. Igaz, neki a tüdejét kellett volna ápolnia, ehelyett most egy cellába hurcolják…?
Elmehetett volna, volt még annyi ideje, hogy eltűnjön. De inkább ottmaradt. 1873 májusában egy éjszaka aztán csaknem ötven(!) katona vette körül a budai vendéglőt. Amikor lefogták, felöltözött és pipára gyújtott, úgy ballagott a kocsihoz.

27-28, old.

maneki_neko>!

Kossuth ekkor negyvenhét éves és nagyon beteges ember volt már. A koránál idősebnek nézett ki. A szakálla ekkor kezdett ismét visszanőni. A haját megint úgy fésülte, hogy az eltakarja kopaszságát, bajuszát is megnövesztette. ismét a régi Kossuthnak nézett ki.
De csak ő tudta igazán, hogy belül már nem az, és sohasem lehet az az ember, aki valaha volt. Ahogyan elhagyta Magyarországot, úgy meg kell változnia ezer más tekintetben is. Nem lehet folytatni az előző életét. Többé nem kormányzó – még ha úgy viselkedik is.

70, old.

maneki_neko>!

Még mindig nem fogta fel, hogy ő egy lassanként teljesen magára maradó emigráns, aki másokkal ellentétben nem térhet haza, és amiből él, ami őt fenntartja még a felszínen, nem egyéb, mint neve varázsa. Az egykor oly tisztelt név, amit azokban az években, sőt évtizedekben számosan próbáltak bemocskolni, gúny tárgyává tenni. Elsősorban a többi magyar emigráns, akik vele soha egyet nem értettek, no, és olyan sajtótermékek, újságírók, mint Marx, akik ki nem állhatták őt és mindenki mást, aki nem a proletariátus sanyarú helyzetén akart változtatni, lehetőleg a legvéresebb forradalmi mozgalom útján. Ma már kevesen tudják azt is – még a történészek körében is! –, hogy Marx és hűséges fegyverhordozója, Engels milyen sokat ártottak Kossuthnak és a magyar ügynek azzal a sok száz(!) cikkel, amit róla és ellene írtak, mocskolódva.

150, old.


Hasonló könyvek címkék alapján

Dubayné Bozsó Éva: Lepecsételt otthonok – megpecsételt sorsok
id. Görgey István: Görgey Arthur a számüzetésben 1849–1867
Murányi-Kovács Endre: Garibaldi dobosa
Vázsonyi Vilmosné: Egyszer volt…
Kósa Csaba: Tizenhárom perc
Kapa Mátyás: Izzik a parázs
Nyáry Krisztián: Fölébredett a föld
Ungváry Zsolt: Talpra, magyar!
T. Aszódi Éva (szerk.): A magyar szabadságharc olvasókönyve
Kossuth Lajos: Fel mindnyájan a hon védelmére!