Dr. ​Heidegger kisérlete / Dr. Heidegger's experiment 1 csillagozás

Nathaniel Hawthorne: Dr. Heidegger kisérlete / Dr. Heidegger's experiment

Ennek a könyvnek nincsen fülszövege.

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Kétnyelvű klasszikus könyvtár

>!
Lantos, Budapest, 1925
30 oldal · Fordította: Reichard Piroska

Várólistára tette 1


Kiemelt értékelések

>!
Lulu88 I
Nathaniel Hawthorne: Dr. Heidegger kisérlete / Dr. Heidegger's experiment

Rövidke meséje a visszavágyott fiatalságnak és annak, hogy ki mit kezdene vele, vagy egyáltalán megéri-e az a néhány pillanatnyi fesztelen öröm, hogy aztán újra átéljük az öregedés testi-lelki kínjait.
Szépen és igényesen megírt elbeszélés, ami egy kis tanulságot is szolgáltat. Ez a régi borító telitalálat, tükrözi a varázsosan ódivatú hangulatot, a szöveg pedig közérthető és nincsenek benne túl cikornyás kifejezések.
A MEK-en olvastam ebben a kiadásban: http://mek.oszk.hu/14500/14571/

>!
Lantos, Budapest, 1925
30 oldal · Fordította: Reichard Piroska

Népszerű idézetek

>!
Lulu88 I

Az ifjuság drága vize fényes sugárban folyt át a padlón és megnedvesítette egy pillangó szár­nyait, mely a hanyatló nyár idején megöregedve ideszállt meghalni. A rovar könnyedén átlebegett a szo­bán és dr. Heidegger havas fejére telepedett le.

27. oldal

>!
Lulu88 I

Ha minden történet igaz volna, dr. Heidegger dolgozószobájának nagyon furcsa helynek kellett len­nie. Homályos, ódivatú szoba volt, pókháló füzérek­kel és ősi porral behintve. (…) A középső könyvszekrény fölött Hippokrates bronz mellszobra állott, mellyel, némely hírforrás szerint, dr. Heidegger praxisának minden nehéz esetében tanácskozni szokott. A szoba legsötétebb sarkában magas, keskeny tölgyfa fülke ál­lott, félig nyitott ajtóval, melyből határozatlanul csontváz vált láthatóvá. Két könyvszekrény között tükör függött, magas, poros lapját elhomályosult aranyozott rámában mutatva be. A sok csodálatos tör­ténet közt, melyet e tükörről beszéltek, azt mesélték, hogy az orvos összes elhunyt betegének szelleme ha­tárain belől tartózkodik és rá szokott meredni, vala­hányszor arrafelé néz.

7. oldal

>!
Lulu88 I

Mikor a négy vendég hallotta az orvost tervezett kísérletéről beszélni, semmi csodálatosabbat nem vár­tak, mint egy egér meggyilkolását a légszivattyúban, vagy pókháló megvizsgálását a mikroszkóppal, vagy valami hasonló ostobaságot, amilyenekkel állandóan zaklatni szokta meghitt barátait.

11. oldal

>!
Lulu88 I

Ugy látszott, mintha sohasem ismerték volna, mi a fiatalság és gyönyör, hanem a gyerekessé öregedett Természet sarjai lettek volna s mindig ily szürke, elaggott, kiszáradt, nyomorult teremtések, akik most itt ültek meggörnyedve az orvos asztala körül s még ahhoz sem volt elegendő élet tes­tükben és lelkükben, hogy felélénkítse őket maga a megfiatalodás reménye.

17. oldal

>!
Lulu88 I

Egymásra néztek s azt képzelték, hogy valamely bűvös hatalom valóban kezdte elsimí­tani a mély és szomorú felirásokat, melyeket Idő Apó oly hosszú időn át homlokukra vésett.

17. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

William Faulkner: Barn Burning / Gyújtogató
Mark Twain: Taming the bicycle / Megszelídítem a kerékpárt
F. Scott Fitzgerald: Benjamin Button különös élete
Jack London: The White Silence / A fehér csend
Edgar Allan Poe: Edgar Allan Poe összes versei / The Complete Poems
Kurt Vonnegut: Kékszakáll / Bluebeard
Kurt Vonnegut: Éj anyánk / Mother Night
Thornton Wilder: Szent Lajos király hídja / The Bridge of San Luis Rey
Charles M. Schulz: Snoopy világhírű író lesz!
Szőllősi Péter (szerk.): Halálösvény