A ​tanítvány 7 csillagozás

Nagy Lajos: A tanítvány Nagy Lajos: A tanítvány Nagy Lajos: A tanítvány Nagy Lajos: A tanítvány Nagy Lajos: A tanítvány

A ​Tanítvány Nagy Lajosnak önéletrajzi jellegű regénye, egy szegény fiatalember nyári instruktorkodásának története egy földbirtokos grófi családnál. Nagy Lajos huszonegy éves korában jogi alapvizsgára készíti elő a dúsgazdag Jankovich-Bésán Endrét, ennek az ifjúkori élménynek remek irodalmi megformálása ez az 1944-ben írt regény. a regény tökéletes szociográfiai pontossággal feltérképezi a grófi család életét, az uralom viszonyait, az arisztrokraták gondolatvilágát, előítéleteit és megmutatja azt a mérhetetlen és áthidalhatatlan távolságot, ami a gróffiú és az instruktor között, a két világ között tátong. Pompásan megrajzolt figurák, a grófi család és a nevelő környezetének tipikus alakjai népesítik be a regényt. Nem lehet elfelejteni a megalázott Varga bácsi görnyedt alakját, Sunykó cigánylegény döbbenetes hatású meghurcolását, Vérfi kasznár vérlázító figuráját.
Itt is – mint minden művében – nem indulatokkal, hanem tényekkel, nem felháborodással, hanem a leplezett logikai… (tovább)

Eredeti megjelenés éve: 1945

A következő kiadói sorozatokban jelent meg: Kincses Könyvek · Olcsó Könyvtár Szépirodalmi

>!
Szépirodalmi, Budapest, 1969
294 oldal
>!
Szépirodalmi, Budapest, 1961
302 oldal
>!
Szépirodalmi, Budapest, 1955
294 oldal · puhatáblás

2 további kiadás


Várólistára tette 2

Kívánságlistára tette 2


Kiemelt értékelések

kaporszakall>!
Nagy Lajos: A tanítvány

Nem az író legjobban sikerült regénye, szerkezetileg kissé suta, és túl hosszú a budapesti bevezető szakasz. Ami mégis emlékezetessé teszi, az a hűbéri megaláztatással szembeni gyűlölete. Már-már rámondanánk, hogy történelem, de az itt ábrázolt 'úri' magatartás mintha napjainkban újra éledne újgazdag körökben, földbirtok nélkül is. A Puszták népével nem ér föl, de indulata nyomot hagy.

Ez a kis könyv két kapcsolódó novellát is tartalmaz; s nekem a Prof. Csizmadia jobban tetszett, mint a regény. Meglehet, Nagy Lajos a rövid írásokban ügyesebb, mint a hosszúakban.

A Kiskunhalom mind a mai napig a kedvenceim közé tartozik; ez a regény nem fog, de egyszeri elolvasása nem volt haszontalan.

9 hozzászólás
husza68>!
Nagy Lajos: A tanítvány

Nagy Lajosnak van jobb írása is, de azért ezt is szerettem.


Népszerű idézetek

ppeva P>!

Így került Barlangvárra dr. Pakulár. Őt az egyetem maga, pontosabban a római jog tanára ajánlotta. a tanárral az idősebb András gróf személyesen beszélt, egy derék, megbízható fiatalembert kért tőle, különös kellékül azt kötötte ki, hogy a fiatalembernek, aki bár csakis valami szegény ördög lehet, emberi formája legyen.
– Mosakodjon, beretválkozzon, ne legyenek feketék a körmei – szabta ki a feltételt András gróf, amikor látta, hogy a tanár értetlenül néz rá. – Ne kelljen eldugnom, ha társaság jön hozzám – folytatta mosolyogva. – Mert volt már nálam olyan, amikor a fiú még a gimnáziummal bajlódott, hogy szégyelltem magamat miatta. Attól tartottam, hogy egyszer villával kezdi enni a mártást.
A tanár is mosolygott s óvatosan megnézte a saját körmeit.
Dr. Pakulárral meg voltak elégedve Barlangváron. Már persze csak úgy nagyjából. Igénytelen, mondhatni demokratikus külsejű emberke volt, de rendes a ruhája, sima a modora, beszélni is lehet vele, ami azt jelenti, hogy értelmesen felel a kérdésekre, azonfelül pedig legfeljebb egy-két szót szól.
– Nincs púpja, nem nyerít és nem büdös – mondta róla Barlangváry gróf, bemutatkozás után. – Délben majd meglátjuk, nem csurgatja-e vissza a levest a szájából a tányérjába. Ha nem, nekem megfelel.

9. oldal

ppeva P>!

– Mondja, kapitány úr, milyen érzés volt az, egyedül egy darab deszkába vagy mibe kapaszkodva úszni a tengeren, sehol egy embert nem látni, szárazföldet se látni, csak vizet és eget?
A kapitány csak evett szótlanul.
– Halálos veszélyben lenni, mert ha nem érkezik segítség, akkor el kell pusztulnia.
Befejezte és várta a feleletet. A kapitány megint ránézett, most még véresebbek voltak a szemei, az alsó szemhéja valósággal tüzelt, de nem tudta, mit kérdez tőle ez a fiatalember.
– Nos? – kérdezte biztatón.
– Hát… milyen érzés lehetett az?
– Kellemetlen volt – felelte a kapitány és ette tovább a szőlőt.

181. oldal

ppeva P>!

Mendey grófné volt a társaságban a szép asszony. Lehetőleg állt, ide-oda libegett és bekebelezte a ráirányuló tekinteteket. Zubkovics úr is pislogott feléje és egyszer közel hajolt Nagyrévihez és halkan így szólt:
– Jó bőr ez a Mendeyné! Adnék neki egy óráért egy százast!
Nagyrévi ilyent még nem hallott a kastélybeli társaságban, kicsit fel is üdült a pajzán hangtól, de csak zavartan mosolygott. Zubkovics beszélt tovább a fülébe:
– Sajnos, nem adhatok. Mégpedig két okból. Először nincs arravaló százasom, mert százasom egyáltalán nincsen, másodszor, mert kevés lenne neki. Vagy ingyen tenné, vagy egy százezrest kérne.

178. oldal

1 hozzászólás
ppeva P>!

Rossz utakon járt és nem ismerte fel tévelygését. Nem tudta, hogy aki pénzt akar szerezni, annak nem azzal kell töltenie az idejét, hogy a Bűn és bűnhődést olvassa, vagy hogy olcsó jeggyel tizedszer megy el a Carmenra, hogy barátaival Spencer Herbert filozófiájáról vitatkozik, hogy amikor mindezt nem teszi, akkor sóhajtozva bámulja a nőket, akiket egy vagy két koronával a zsebében meg sem szólíthatna, amellett reménytelenül szerelmes S. Irénbe. […]
Nem tudta tisztán, hogy elnyomott és megalázott kisemmizett, az életből kitagadott robotmunkára ítélt pária, aki balsorsából csak úgy szabadulhat, ha pénzt keres. nem tudta, hogy a pénzt másképpen kellene hajszolnia. Hogy el kellene fordulnia érdeklődése minden tárgyától, hogy kereskednie kellene, adni-venni, üzleteket közvetíteni, a megtakarított garasokból valami vállalkozásba kezdeni és másokat dolgoztatni. Nem vette észre például, hogy a pénzt nem a költő keresi, hanem a kiadója. Hogy nem a jogbölcselet tanárának nagy a fizetése, hanem Imhóf Mór keres sokat, akinek ruhaüzlete van a Rákóczi úton. Nem tudta, hogy Harkányi Ede a „Babonák ellen” című könyvéért háromszáz korona tiszteletdíjat kapott, de Sándor úr, aki a Társadalomtudományi Könyvtár köteteivel üzletezett, havi ezer koronát keresett.

28-29. oldal

ppeva P>!

Hadonászott, igazgatta a le-lehullani készülő monokliját, föl-alá futtatta az ádámcsutkáját, ő megtorlást követelt. Ezzel tartozik a család Andrásnak és az önmaga tekintélyének. Hiszen híve megy annak a vút históviának a falvakba, a földekve, evvől az egész ovszág beszélni fog!
– Miféle megtorlásra gondolsz? – kérdezte a gróf.
– Hát… hát a legjobb lett volna, ha Andvás ott a pavkban lelőtte volna, mint egy kutyát.
A grófné a fejét rázta tiltakozóan.
– Ne bolondulj már – csitította a fiatalembert Barlangváry. – András már csak azért sem lőhette le, mert nem hord magánál revolvert. Másodszor, aki mást lelő, ha mindjárt egy koszos házitanítót is, azt bezárják.
Pravonszky az ég felé hányta szaporán a kezeit:
– Abszuvdum! Tiszta Ázsia!
A gróf kissé maliciózusan mondta:
– Még ha téged lőne le valaki, azt is megbüntetnék.

229-230. oldal


Említett könyvek


Hasonló könyvek címkék alapján

Fahidi Éva: A Dolgok Lelke
Konrád György: Elutazás és hazatérés
Bogáti Péter: Édes Pólim!
Cselenyák Imre: Áldott az a bölcső
Benkő László: A dicsőséges
Ghyczy-Dráveczky Zsuzsa: Asszony a fáraók trónján
Pataki Éva: Ami elveszett
Bakóczy Sára: Liliom és kehely
Márai Sándor: Hallgatni akartam
Szabó Magda: Katalin utca / Ókút