Szép ​magyar szó 0 csillagozás

Bevezetés a stíluselemzésbe
Nagy József: Szép magyar szó

Könyvem szeretne kedves olvasmánya lenni mindazoknak, akik érdeklődnek nyelvünk szépségei iránt.

>!
Tankönyvkiadó, Budapest, 1961
268 oldal

Hasonló könyvek címkék alapján

Szabó Zoltán: Kis magyar stílustörténet
Fercsik Erzsébet – T. Somogyi Magda (szerk.): Oktatási tapasztalatok – kutatási eredmények
Dömötör Adrienne: Régi magyar nyelvemlékek
Szilágyi Ferenc: A magyar szó költészete
Szabó Zoltán: A mai stilisztika nyelvelméleti alapjai
Szabó Zoltán: Szövegnyelvészet és stilisztika
Pethő József: A halmozás alakzata
Kállay Géza: És most: beszélj!
Kovács Sándor – Odorics Ferenc: Posztmagyar
Szathmári István: A magyar stilisztika útja