Viharos ​emberöltő 0 csillagozás

Nagy Imre: Viharos emberöltő

Nagy ​Imre mártír miniszterelnök Kaposváron, Somogyország székvárosában született paraszti származású, városivá lett szülők gyermekeként. A gimnázium alsó négy osztálya után kitanulta a lakatosmesterséget és megkezdte felsőkereskedelmi iskolai tanulmányait, melyeket félbeszakított az l. világháború.

Az olasz fronton harcolt, megsebesült, majd 1916 nyarán ismét megsebesülve esett orosz fogságba. A kaposvári szociáldemokrata mozgalomban szerzett élményei ész az orosz forradalom hatására lett az oroszországi bolsevik (kommunista) pártnak.

Sok ezer magyar hadifogollyal egyetemben tért haza. 1921--ben biztosítási tisztviselőként talált megélhetést. Tevékeny részese volt az újjáéledő szociáldemokráciának 1925-ben a Magyarországi Szocialista Munkáspárt helyi csoportjának egyik vezetője. Ekkor kötött házasságot Égető Máriával, 1927-ben született meg gyermekük. Erzsébet. Rövidesen hajsza indult az új párt tagjai ellen. Nagy Imrét többször letartóztatták. Ettől kezdve az… (tovább)

>!
Nagy Imre Alapítvány, Budapest, 2002
184 oldal · ISBN: 9632021673

Hasonló könyvek címkék alapján

Dubayné Bozsó Éva: Lepecsételt otthonok – megpecsételt sorsok
Eörsi László: Angyal István (1928-1958)
Apor Elemér: Feje fölött a pallos árnyéka
Bódy Gábor: Végtelen kép
Szakály Sándor: Történelmünkről hosszabban, rövidebben
Békés István: Petőfi nyomában
Nagy László: Az erős fekete bég – Nádasdy Ferenc
Kristó Gyula – Makk Ferenc: Az Árpád-ház uralkodói
Szántó Konrád: Boldog Gizella élete
Nemes Dezső: A biatorbágyi merénylet és ami mögötte van…