Utazás ​egy regény körül 0 csillagozás

Bessenyei György „Tariménes utazása” című regényének filológiai elemzése
Nagy Imre: Utazás egy regény körül

Nagy Imre (Pécs, 1940) irodalomtörténész, kritikus, az irodalomtudomány kandidátusa, a Janus Pannonius Tudományegyetem Irodalomtörténeti Tanszékének Tanára. Fő kutatási területe a XIX. századi irodalom, mindenekelőtt a magyar felvilágosodás és romantika. Fontosabb munkái: Nemzet és egyéniség (Budapest, 1993), amely a Bánk bán műfajtörténeti hátterével foglalkozik, valamint a Bertók László (Pécs, 1995) című sajátos műfajú beszélgetése és tanulmánya. Új könyvében – hasonlóan a korábbiakhoz – a szerző izgalmas kísérletre vállakozik: Bessenyei György Tariménes utazása című regénye hiteles szövegének rekonstruálására, analízisére. Kísérlet ez a szövegkritika és interpretáció arra is, hogy a szerző számot adjon a modern szemiotika szövegfelfogása által feltett új kérdésekre.

>!
Pro Pannonia, Pécs, 1998
182 oldal · ISBN: 9639079103

Kívánságlistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Brusznyai Árpád: A Homérosz-kérdés
Bárdosi Vilmos (szerk.): Tegnapi filológiánk mai szemmel
Király György: A filológus kalandozásai
Ritoókné Szalay Ágnes: Kutak
Adele J. Haft – Jane G. White – Robert J. White: The Key to The Name of the Rose
Rugási Gyula – Somlyó Bálint (szerk.): Grádicsok éneke
L. Varga Péter: Az értelem rácsai
Anthony Grafton: Forgers and Critics
Kelemen Pál – Kulcsár Szabó Ernő – Tamás Ábel – Vaderna Gábor (szerk.): Metafilológia 2.
Veres András: Kosztolányi Ady-komplexuma