Megvont ​határok 0 csillagozás

Tér, táj, énkoncepció József Attila és Szabó Lőrinc 1930-as évekbeli költészetében
Nagy Csilla: Megvont határok

Az ​alábbi kötet a későmodern poétika egyes jellemzőnek ítélt tulajdonságai, jelenségei bemutatását tűzi ki célul, József Attila és Szabó Lőrinc harmincas évekbeli szövegeinek vizsgálatára támaszkodva. Ezt az időszakot mindenekelőtt az én és a másik (a szerző értelmezésében a mindenkori másik: a táj, a környezet, a megszólított stb.) versbeli megjelenéseinek kontextusában viszi színre, azonban nem teljes körű vizsgálat során (nem célja az adott korszakban, a két szerző életművében megjelenő tematikus és retorikai énkonstrukciók és kölcsönviszonyok teljes körű áttekintése). A kérdésfelvetés arra irányul, hogy a különböző tematikák köré épülő önértelmezési metódusok milyen poétikai megvalósulást feltételeznek: részletesen tárgyalja a táj- és térpoétika, a testpoétika, valamint az én retorikai felbontásának és konstruálódásának jelenségét a két szerző művei alapján, és rámutat azokra a hasonlóságokra és párhuzamos tapasztalatokra, kapcsolódási pontokra, amelyek az egymással ellentétes… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Ráció-Tudomány Ráció

>!
Ráció, 2014
144 oldal · ISBN: 9786155047572

Kívánságlistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Nemes Nagy Ágnes: Metszetek
Gáldi László: Ismerjük meg a versformákat!
Simon Gábor: Egy kognitív poétikai rímelmélet megalapozása
Szepes Erika: A mai magyar vers I-II.
Lakócai Gábor: Verstan
J. R. R. Tolkien: Szörnyek és ítészek
VERS
Bartók Imre: Paul Celan
Horváth Viktor: A vers ellenforradalma
Benkes Zsuzsa – Petőfi S. János: A vízjel nem tűnik el olyan könnyen