Játéktér 17 csillagozás

Nádas Péter: Játéktér

„Előlem ​nem zárták el a halált, a véget, a pusztulást, s ezért pontosan fordítva kezdtem el élni az életem. A másik ember testével való szerelmes egyesülés úgy érintett, miként másokat a legkedvesebb lény váratlan elveszítése. Nem életre keltett, hanem életre pusztított. Egy új nyelven kellett volna megtanulnom beszélni, de a halál volt az anyanyelvem” – írja többek között annak az évtizednek a történetétől, amely az Emlékiratok Könyvé-nek megírását megelőzte. Valóban: egyetlen esszéje sem szakad el a haláltól, a halálfélelemtől. Szól esszéiben a szenvedés, a szeretet, a boldogság összeforrottságáról. Hogy e három fogalomban nincs alárendeltség, hogy a boldogság nem a szenvedés hiánya, hanem a szeretet beteljesedése. S keresi az öröm helyét is.
Azokat az érzéseket-élményeket kerítik be Nádas Péter esszéi, amelyek élni, amelyek írni küldik vagy egyszerűen engedik. Olykor megállítják, olykor mintha vezetnék a tollát. Ezeknek az érzéseknek centrumában pedig egy hiány áll,… (tovább)

Eredeti megjelenés éve: 1988

>!
Szépirodalmi, Budapest, 1988
116 oldal · ISBN: 9631536858

Most olvassa 1

Várólistára tette 11

Kívánságlistára tette 9


Kiemelt értékelések

sztimi53>!
Nádas Péter: Játéktér

Őszinte, önfeltáró, szép és gyötrelmes filozofálgatás, egy élmény, ahogy a betűk lassan szavakká, mondatokká, végül gondolatokká álltak össze a fejemben. Jó, hogy kicsit küzdeni kellett, nem csak úgy siklott a szemem a papíron. Ha így tudnék írni, gondolom, akkor boldog ember lennék, aztán eszembe jut a Hazatérés, hogy talán mégsem. Mind elgondolkodtató írás, de a kedvencem a fent említett kitárulkozás volt.

melis>!
Nádas Péter: Játéktér

Igazi agytorna. Izzadságszagúra olvastam magam, de ez nem a szöveget minősíti. Azzal semmi baj nincs, többszöri nekifutásra eljutok a majdnem értem állapotába is. Nekem kell ehhez feltornáznom magam valamiképpen. Ezt éreztem a Mese a tűzről és a tudásról, az Isteni rész, emberi rész című esszék olvasásakor.
Két írás nagyon tetszett. Szerkezete, gondolatisága, mélysége, de főként különlegessége, eredetisége miatt kiváló olvasmány volt a Mélabú. És a Hazatérésből sokat tanultam. Ennyire őszinte szakmai önéletrajzot nem olvastam még. A hiteles írói hang megtalálásához eljutás, a megvívott belső csaták leírása, azoknak az értékeknek a megfogalmazása, amelyeket majd későbbi műveiben csodálhatunk – igazi bepillantás volt. (Ha újra kézbe veszem, ez utóbbi miatt teszem.)

madárka>!
Nádas Péter: Játéktér

Ez volt az első találkozásom Nádas Péter esszéivel. Nem csalódtam.
Különösen tetszett a Hazatérés című írása. Az őszintesége, a kitárulkozása. Nem is találkoztam még ilyen őszinte vallomással. Köszönöm az élményt, Péter.

1 hozzászólás
Emerencia P>!
Nádas Péter: Játéktér

A vékony kötet szép , lassú, önelemző gondolatokat tartalmaz. Ezek nagyon személyes és érzékeny gondolatok.


Népszerű idézetek

montika P>!

Képzeletem nekilendült. Figurák, arcok, testek, gesztusok, ruhák áradtak rám összes szavukkal és szagukkal. Úgy éreztem, elszállok boldogságomban vagy belefulladok bőségükbe. Valami csodálatos, néma jegyzőre lenne szükségem, aki hallaná, hogy mit gondolok, és látná a látottaimat, aki mindezt papírra vetné. Végtelenül gazdag lettem, dúskáltam földi javaimban. Feküdtem az ágyon, és meg se kíséreltem többé a tiszta papír elé leülni. Éreztem, hogy játékomnak van valami rejtélyes, szép szabálya. Hagyni kell, képzeletem tombolja ki magát, hiszen ha már ilyen bőségben vagyunk, akkor nyugodtan hagyhatom, hogy hulljon a férgese. Még csak jegyzeteket se készítettem. A leírt szó megköt, nem akartam megkötni magam. S a képzeletem egy idő után tényleg szelektálni kezdett, rendezett, átcsoportosított, s az állandóan újraalakított rend szerint képzett újabb részleteket és íveket.

Hazatérés

Emerencia P>!

Úgy éreztem magam a saját mondataimban, mintha idegen ruhákban járnék.

13. oldal

montika P>!

Noha mindenki tudta, hogy a hír nem azt jelenti, amit jelent, közösen mindenki úgy tett, mintha nem tudná, mit jelent.

Mese a tűzről és a tudásról

Frank_Spielmann I>!

Megtanultam, hogy a mondatoknak ilyeténképpen ritmusa, a szöveg egészének sajátos lélegzetvétele van. Ami az olvasó szempontjából azt jelenti, hogy nem csak a szemével, hanem a lélegzetének ritmusával, s ebből következőn a vérnyomásával is olvas. Az interpunkció közvetlen kapcsolatban áll a fiziológiával.

15. oldal (Hazatérés)

montika P>!

A formás és a formátlan, a közvetett és a közvetlen szépen szembe nézne egymással, s egy olyan szerkezetet nyernék vele, ami egyrészt a megszólalásig hasonlítana a klasszikus regény szerkezetére, másrészt különbözne tőle, hiszen a különböző stilisztikai értékű fejezeteknek nem csupán önálló jelentésük lenne, hanem hídként kötnék össze a bennem olyannyira ellentmondót és különbözőt. Egy olyan megnyugtatón átlátható szerkezet alakulna ki így, amelyben a különböző, ellentétes tartalmú elemeket és motívumokat az önmagamnak való ellentmondás minden látszata nélkül egymásba tudhatnám játszatni.

Hazatérés

János_testvér I>!

Kiderült továbbá, hogy egy papíron létrehozható szöveg valósága nem tévesztendő össze az emlékeinkből előhívható élet valóságával.

28. oldal, Hazatérés

Emerencia P>!

Az ősz az évszakom. Ragyogó egével, reggeli páráival, égett szagával, hosszú esőivel, színes bogyóival, kényelmességével, muslincáival, a korai derekkel, fagyokkal.

7. oldal

madárka>!

…a tavaszi újrakezdés ingerlékennyé tesz, kellemetlenül nyugtalanít, a nyarat, sietősségével, petyhüdt hőhullámaival és dühödt égzengéseivel túlontúl hisztérikusnak találom, ilyenkor úgy tesz a természet, mintha valaminek gyorsan, egymással ellentétes löketekben a végére akarna járni, télen viszont a mi tájainkon túl kevés a hó, kilátástalan szürkesége bágyaszt, elkedvetlenít. Az ősz az évszakom. Ragyogó egével, reggeli páráival, égett szagával, hosszú esőivel, színes bogyóival, kényelmességével, muslincáival, a korai derekkel, fagyokkal. A búcsúra, az elmúlás élvezetére hajlamos lelki beállítottságom tán kapcsolatban áll azzal is, hogy fanyarul füstös történelmi tapasztalataim miatt a jövőről is inkább bizonytalanul baljós sejtéseim vannak, mint erőt és energiát adó reményképeim; szó mi szó, nem vagyok tavaszi ember. Másfelől a cselekvés se erős oldalam, s minden bizonnyal ezért nem kedvelem a nyarat. A halált pedig túlságosan félem, ismerem és remélem ahhoz, hogy élvezzem végtelen telét, bár csodálom zártságát, szigorát, jegességének mérnöki virágait.

Hazatérés

1 hozzászólás
Cicu>!

Egy lehetséges dolog még nem szükségszerűen bizonyítéka egy dolog igazságának.

39. oldal

melis>!

Miként a szerelem, a munkám se keltett életre, hanem életre pusztított.

Hazatérés

2 hozzászólás

Hasonló könyvek címkék alapján

Ámosz Oz: Kedves fanatikusok!
Ámosz Oz: Hogyan gyógyítsuk a fanatikust
Václav Havel: A szabadság igézete
Ámosz Oz: Rímek életre, halálra
Esterházy Péter: A mi a bánat
Esterházy Péter: A szavak csodálatos életéből
Esterházy Péter: Ha minden jól megy
Végel László: Exterritórium
Bán Zoltán András: Meghalt a főítész
Zilahy Péter: Három plusz 1