Emlékiratok ​könyve 80 csillagozás

Nádas Péter: Emlékiratok könyve Nádas Péter: Emlékiratok könyve Nádas Péter: Emlékiratok könyve Nádas Péter: Emlékiratok könyve Nádas Péter: Emlékiratok könyve Nádas Péter: Emlékiratok könyve

Új ​kiadásban jelenik meg Nádas Péter egyik legjelentősebb műve, az Emlékiratok könyve. Az először 1986-ban napvilágot látott, többszólamú regény fülszövegében írja a szerző: „Kellemes kötelességemnek teszek eleget, ha kijelentem, hogy nem a saját emlékirataimat írtam meg. Senkit nem szeretnék fölöslegesen megtéveszteni. Regényt írtam, több ember időben némiképpen eltolt, párhuzamos emlékiratát beszéltem el. Mindazon valóságosnak tetsző helyszín, név, esemény és helyzet, ami a történetben előfordul, nem mondható tehát valóságosnak, hanem a regényes írói szándék és az óvatos képzelet terméke. Amennyiben valaki mégis magára ismerne, vagy – Isten ne adja! – bármilyen esemény, név, helyzet fedne egy valódit, akkor az csak a fatális véletlen műve lehet, s ebben a tekintetben – ha más tekintetben nem is – kénytelen vagyok minden felelősséget elhárítani.”

„Ezidáig is azért hallgattam minderről, azért nem beszéltem minderről soha, senkinek, hogy ne válhasson kalandos elbeszéléssé,… (tovább)

Eredeti megjelenés éve: 1986

Tartalomjegyzék

>!
Jelenkor, Budapest, 2022
676 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789635182695
>!
Jelenkor, Budapest, 2015
928 oldal · ISBN: 9789636765743
>!
Jelenkor, Budapest, 2015
992 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789636765576

5 további kiadás


Enciklopédia 2


Kedvencelte 35

Most olvassa 39

Várólistára tette 167

Kívánságlistára tette 121


Kiemelt értékelések

mbazsa P>!
Nádas Péter: Emlékiratok könyve

Még valamikor magyarszak első évében került kezembe a könyv. Csak egy fejezetet kellett elolvasni belőle, de én egyszerűen nem tudtam letenni, és végigolvastam. Aztán most megint találkoztunk. off

Nádas első regénymonstruma remekmű. Se előtte se utána, egy-két kivételt leszámítva, nem nagyon akadt olyan magyar szerző, aki képes lett volna úgy megírni egy ezer oldalas könyvet, hogy abban az első mondattól az utolsóig minden a helyén legyen. Erre mondják, hogy zseni.

A Párhuzamos történetekhez képest az Emlékiratok könyvében sokkal lassabbak a mondatok lélegzete. Egy mondat egy bekezdés, ami lehet akár egy szó, de akár oldalokon keresztül is hömpölyöghet. De nem csak a mondatok lélegzete lassabb, hanem a történetvezetés is. A Párhuzamos sokkal cselekménydúsabb, mint az Emlékiratok. Mondhatnánk azt is, hogy klasszikus modern regény ez a könyv, de ez persze túlzás lenne, noha Nádas a modern regénytechnikai eszközökkel operál a narrációban. Már csak azért se mondhatjuk, mert a szöveg egyes részei kimondottan Proust és Thomas Mann paródiák. De nem csak a világirodalmi elődöknek, hanem mesterének, a redukcionista Mészölynek is fityiszt mutat ez a könyv. Rituális apagyilkosság ez. Vagy ahogyan Mészöly mondja, a fiatal írók feladata, hogy az öregeket kifacsarják, és eldobják, mint egy citromot. Nádas is hasonlóan tesz, de elég az anekdotákból.

Nádas Hazatérés című esszéjében röviden összefoglalja az Emlékiratok megírásának körülményeit, ars poeticáját. Az elődök (Proust, Mann, Mészöly stb.) megcsonkolták a mondatokat, ő pont ezeket az elhallgatásokat akarja kimondani, megírni. A Párhuzamoshoz hasonlóan az Emlékiratok is tabudöntögető mind a mai napig. Csak egy a sok zavarba ejtő mondat közül, vigyázat, felnőtt tartalom! spoiler Nádas nem csak kimondja, hanem le is írja, képszerűen meg is jeleníti mindezt. És teszi úgy, hogy nem lesz olcsó hatásvadászat, nem válik pornográffá a szöveg. A téma az emberi test, mint ahogyan arra a regény elején citált mottó, biblia idézet is figyelmeztet. „Ő pedig az ő testének templomáról szól vala.” Az emberi test saját mivoltában jelenik meg Nádas regényébe, amely egyszere profán és szakrális is egyben.

Ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor a szerelemről szól ez a regény. Az erotikus és homoerotikus részek sohasem öncélúak, hanem a szerelmet jelenítik meg teljes valójában, kegyetlenségében és szépségében. Egyszerre humánus és animális. De nem csak szerelemről és erotikáról van itten szó, hanem történelemről, politikáról, családtörténetről, barátságról, szenvedésről, halálról, életről stb. egyszóval mindenről, amiről egy nagyregénynek, vagy egy regénymonstrumnak szólnia kell. Persze szigorúan csak a posztmodern esztétikának megfelelően.

Nádas „tisztességes” mondatai, ahogyan esszéjében írja, olyan szenzuálisak, mint egy-egy szelet vajas-mézes kenyér. Igen, egy szelet vajas-mézes kenyér ez a regény, Nádas irodalmi pékségéből. Finom, édes, ragacsos.

Peónia>!
Nádas Péter: Emlékiratok könyve

Mint minden rendkívüli irodalmi mű, az Emlékiratok könyve is többféle olvasatot ajánl fel az olvasóinak. Én most az érzékenység regényeként olvastam, de már tudom, hogy a következő újraolvasás során melyik dimenzióra koncentrálok majd. Többször is fontolgattam olvasás közben, hogyan tudnám magam számára szabatosan definiálni az érzékenység fogalmát, de mindig közhelyekbe ütköztem. Elgondolkodtam azon is, hogyan is viszonyulunk manapság az érzékenységhez…Ha az általánosítás durva egyszerűsítését elfogadjuk, nem tévedünk nagyot, ha minimum „ambivalens”-nek minősítjük a fogalommal kapcsolatos közvélekedést. A sikerességnek biztosan nem mércéje, sőt kontraproduktív a társadalmi előrehaladás eredményességét tekintve, de egyre több ember mond le róla akár önmagára, akár a társas kapcsolataira vonatkoztatva is. Pedig az érzékenységünk nemcsak a védtelenségünk jelzi ki, hanem a legszemélyesebb énünket is megvilágítja, térkép akár az önreflexiónk, akár a másokkal kapcsolatos nyitottságunk minőségére és mértékére vonatkozóan is.
Nádas mintha mindent, Mindent tudna az érzékenységről. Olyan finom, cizellált hálót rajzol az érzékenységünket alkotó – testünket, lelkünket átjáró, dinamikusan változó – energiákról, amilyet rajta kívül senki nem tudott még. Szinte filmszerű élmény a belső látásunk számára az érzékenység hol fátyolszerű finomsága, hol a durva ösztönök megszelídítésével lefékezett energiája. Az érzékenységünket alkotó energianyaláb hol befelé, hol kifelé irányul, és csak állandó változásban létezik, akkor is ha stabilnak látszik.
Nem hiszem, hogy az a lényeges ebben a regényben, ki ki iránt érzi éppen azt, amit Nádas a röntgenképek pontosságával elénk tár. Az érzések, szenvedélyek, rejtőzködések és kitárulások tartalmára, minőségére, változékonyságára (sorsszerűségére?) esik a fény, és nem a szereplőkön, nem a történeteken van a hangsúly, ezek csak hordozó anyagok. Én bizony csodaként éltem meg azt a pontosságot, ahogy Nádas érzékletessé teszi, hogyan látjuk meg a szeretetünk tárgyának izzadtságcseppjében, szembogarában saját arcunkat, hogyan érezzük meg egy illatban az élet újbóli frissességét vagy éppen az elmúlás szomorú bódulatát, hogyan ismerhetjük fel egy elfordított arcélben a másik titka előli elhúzódás természetes szépségét. Tán az a legszebb ebben a regényben, hogy mérni tudjuk, mennyire maradtunk meg érző, érzékeny embernek.

korkata>!
Nádas Péter: Emlékiratok könyve

Nem könnyű olvasmány. Voltak részek melyek nehezen mentek. Nagyon oda kellett figyelni, hogy éppen hol tart a történet, ki mesél éppen nekünk. Megérte elolvasni ezt a könyvet. Szépen van megírva. A mondatok nehezek, de tele vannak mondanivalóval. Általában hosszúak, azt hinnénk soha nem érnek véget. Nádas Péter részletesen ír. Látjuk, érezzük a történéseket.
Csak ajánlani tudom.

12 hozzászólás
pennac>!
Nádas Péter: Emlékiratok könyve

Egyértelműen megkerülhetetlen és lenyűgöző mű. Ezzel együtt nekem túl sok volt benne a modorosság – Nádasnál ezt egyébként gyakran érzem. A Melchior-szálból pedig, uram bocsá', húztam volna bőven.
No, és persze ahogy befejeztem, mentem is vissza az elejére. Mert Nádast tilos egyszer olvasni! Már az első fejezet is sokkal többet mondott másodszorra.

olvasóbarát>!
Nádas Péter: Emlékiratok könyve

Számomra A 2013. év legmeghatározóbb olvasmányélményei Nádas Péterhez kapcsolódnak.
„Nádasnak sikerül néha desztillálnia a valóságot” (Forgách András)
Ezt a mondatot nagyon igaznak érzem a szerző műveivel kapcsolatban, filozófiai magasságokba emeli a témát, alaposan körüljárja, sokszor késleltetéssel, a helyszín, a szereplők alapos jellemzésével igen részletes körülírásával növeli a feszültséget.
Korábban is olvastam már tőle, de ebben az évben interjúköteteket és újabb műveit is.
Nádas Péter szavak, mondatok erdejében rejtőzködik.
Nem könnyű olvasmány, főként a hatalmas, szerteágazó, bogozódó mondatfolyamok teszik teszik bonyolulttá, nem minden mondatát sikerül első olvasásra felfogni, mert olyan rettenetesen sok információt tartalmaznak.
„…záporozó, hömpölygő, patakzó beszéd…”
Komoly nyelvi továbbképzés; hatalmas szókincs, sokféle jelző, többszörösen összetett mondatok, sokféle írásjel, mellérendelő szerkezetek,
„…hogy csupán az irályból, a szavakkal való ügyes kábítás tényéből lehessen megállapítani a rejtett szándék nyílt irányát…”
A cselekmény nem különösebben bonyolult, nem a mese a lényeg, hanem az érintések, az érzékiség állandó jelenléte.
„Történelmi, szociológiai, kultúrtörténeti és lélektani elemekből kikevert mesék…

A második kötetnél a történet kezdetén a mitológiai szál szerintem túl hosszadalmasra sikeredett. A tűz nyomát a fű nőtte fejezet a kamaszkor bonyodalmaival foglalkozik, a lányok és a fiúk sokrétegű kapcsolataival, „gyermekségünk játékainak, anélkül, hogy a változást magunk érzékelhettük volna, egyszer és mindenkorra vége lett.”"
Kordokumentumként tapintható a feszültség, a kiszolgáltatottság, 1956 sokféle megközelítése, vagy a berlini fal meghatározó szerepe, szövevényes magánéleti szálak teszik bonyolulttá a történetet.
Az utolsó fejezetben tökéletes ellentétet képez a túlrészletezettség, majd egy mondatban (apja bűnéről) olyan tömör, részletes, tragikus megfogalmazás, amely szinte mellbevágó.
Családtörténetek és baráti, szerelmi szálak szövik át a művet. Nagyon erős a jellemzésekben:
„kulturált ember, művelt, tájékozott, könnyed, úszott, teniszezett, agglegény” – írja például egy zenetanárról.
Nádas Péter a kortárs magyar irodalom jelentős képviselője, folytatni fogom az ismerkedést az életművével.

1 hozzászólás
melis>!
Nádas Péter: Emlékiratok könyve

„Ilyen egyszerű, igen, ilyen egyszerű volt minden.” -zárul a regény. Az emlékirat utolsó szavai. Az élet summázata.

Felelrősödnek az érzékszerveim, a színek élesebbek, a szagok csontig hatolnak, minden rezdülésnek, moccanásnak jelentősége van, gondolatot hordoz. Többdimenziós világ nyílik meg a regény sorait olvasva. Rácsodálkozom – mennyire tartalmas a mindennap. Kicsit szégyenkezem, mondhatni megvetem magam – ilyen keveset látok én a saját szemmemmel a világból? Mintha nagyítóval nézném / mennyire más: tartalmasabb, súlyosabb, élni érdemesebb.
A csend létállapot, mély élményeket nyújtani képes („…megsejtve, hogy a köztesség, a szünet, s az átmenet állapota mindig meg fog tartani kegyetlenségében és kegyében…”).
Az emlékezés jelen („hiába tudok mindeme változásról, hiába, hogy e kert mára csak emlékeimben él, ha éppen úgy érzékelem a levelek mozdulását, még azt a szagot is, a fényeket, a szellők irányát, éppen úgy, mint egykor, s ha akarom, akkor nyár van, csend, délután”).
Az emlékezés pusztulás („a saját pusztulásom írója vagyok, s ha most az erdő pusztulását szavaimmal nyilvánossá teszem, akkor is a saját pusztulásom történetéről beszélek”).
Az emlékezés értelemmel telítés („Milyen pontosan látja most az értelem, amit akkor a szem mozdulatként, a fül hangként és hangsúlyként magába fogadott, és az emlékezet … eltette magának”).
Az emlékezet kíméletlen („beismerem gyengeségemet, nem akarok emlékezni rá”).
Az emlékezés makacs („görcsös kényszere minduntalan jelentéktelen vagy jelentéktelennek gondolt részleteknél időz”).
Az emlékezés – az emlékek szóba öntése – csalás („nem a hallgatás-e a teljesebb egész?”). Az emlékezés búcsú („minden élményem végén ott áll egy halál”).

A szavaknak erejük van, súlyuk van. Ugyanakkor természetesen pörögnek. Otthon vagyok bennük, általuk. Persze többször átrágom magam néhány soron, merthogy magvas, filozofikus. („…az ember a saját nyelvén egyáltalán nem tökéletes mondatokban és közel sem példaszerű hangsúlokkal beszél, hanem inkább valami erős belső célnak és személyes egyensúlyérzékének engedelmeskedve hablatyol, miközben a cinkos és határtalan, ugyanakkor áthághatatlan és kikezdhetetlen nyelvi egyezmények tökélye, a nyelvi közösség magában való tökéletessége nyilvánul meg….”)

Kezdetben vonakodtam. Viszolyogtam, fintorogtam a két férfi egymás iránti érzelmeit olvasva. És szebbet, igazabbat, őszintébbet, mélyebbet magamnak sem kívánok. Meghatározó, ritka élmény a bonyolult szerelmi kapcsolat átélése.

Kicsit bosszús voltam. Megaláztak, lenézően számba rágták azt, ami izzott, rotyogott bennem, már szavakba formálódva körvonalazódott a könyv olvasása közben. Ezért rosszul esett leírva látni: „kulturális ismereteink, kényszeres tradíciótiszteletünk és polgárinak nevezhető neveltetésünk szinte biológiai kényszerétől nyűgözve, finnyás ízléssel, esztétizálásra beállított hajlamokkal a romlás virágainak szépészetén, a fin de siecle stilisztikáján élősködő, félénk értelmiségi élvezkedéssel választottuk azokat a járatokat, melyek ebben a városban még egyáltalán alkalmasnak mutatkoztak valamiféle hagyományos értelemben vett sétára. … mindig olyan útvonalakat választottunk, ahol mégiscsak látható, érezhető, szagolható volt valami az elpusztult és egyre jobban lepusztuló, kifoltozott, elfeketedett, szétmálló személyességből”.
Szerintem a regény útvonala. Melyet az érzékek, érzelmek szintjén végigsétáltam – történések, emberek, helyszínek –, majd a gondolatok síkjára taszított a szerző, rángatott, cipelt. Nem bízta rám. Nem bízott bennem, hogy magamtól is bejárom, elég, ha útra indít, he jelzi az irányt. Persze élveztem a filozofálást. És ritkán éreztem terhes filozofálgatásnak. (pl. a széphez és csúfhoz, a jóhoz és rosszhoz való viszonyulásunk kifejtése, az ellentétek egymásra utaltásgának gondolati vázolása, egyén és nemzet viszonyának meghatározása, az egyén mint változat megjelenítése stb.).

Igen. Én is benne voltam. Persze. Rólam is szól.
Az emlékezés, illetve az emlékek megosztásának célja az azonosság érzésének átélése. („Biztosan tudjuk, hogy a másikban is ott szunnyad ez a mese”). Valamint az önvizsgálat („Tapasztalataink súlyát és érvényét mérjük le”).

5 hozzászólás
Frank_Waters I>!
Nádas Péter: Emlékiratok könyve

Érdemes összevetni a Párhuzamos történetekkel. Ott valahogy hiányzik a giccs és a szentimentalizmus, ami az Emlékiratokban sajnos jónéhányszor előtűnik. És lehetett volna húzni belőle. De ezeken kívül megértem, miért olyan nagy szám ez a könyv. Több van benne, mint első pillantásra látszik. Azt gondoltam az első 500 oldal közben, hogy ez a könyv mindvégig a felületen marad, a fontosabb kérdéseket mintha elkerülné gondosan, aztán végül is rájöttem, hogy ez egyáltalán nincs így. A történetekről most nem mondanék semmit, épp egy dolgozatot írok róla. A szerelmi háromszögekre érdemes figyelni.

csillagka>!
Nádas Péter: Emlékiratok könyve

Nem számítottam könnyed olvasmányra, de még engem is meglepett mennyire nehezen adják meg magukat a lapok, utoljára talán Józsefnél kellett ennyit visszaolvasnom ha egy percre elveszik a figyelem akkor már kezdheted a keresés, hogy akkor most mi van, ki van ott, és hol is vagyunk egyáltalán?
Kemény kérdések, kemény gondolatok, akár az azonos nemű szerelem, akár a 1950-es évek megfűszerezve a forradalommal, akár a szerintem Down-szindrómás kishúg tekintetében.
Amikor a Copperfield Dávidot olvastam akkor azt léleksimogatónak írtam le, na ez a könyv amit előtte kell olvasni, ez lélekborzoló, lélektépő és gondolat összezavaró.
Semmi nem fekete és fehér, jó vagy rossz, hanem mindenről lehullik az álarc és ott áll az ember pörén kiteregetve a legnagyobb legmélyebb félelmeit mutatva amit magának se mer bevallani.
Alapjaiban ez egy jó könyv, talán Nobel-díjas olvasmány ( évek óta ebben reménykedünk) csak hangulat kell hozzá, ne kezd bele ha csak pár nap könnyed kikapcsolódásra vársz, nem vinném magammal nyaralni, egy kandalló mellett igazi téli gondolkozós estékre való filozofikus agytorna.

Jenci_néni>!
Nádas Péter: Emlékiratok könyve

2005-ben hallottam erről a könyvről először egy szakkollégiumi okoskodáson. Rögtön nagyon elkezdett érdekelni, naná!

Úgyhogy kb kétévenként belekezdtem, az elejét 8x olvastam legalább. A végét most először. Remek mű, Nádas biztosan zseni, csak én nem nagyon értem (ezt az írásmódot). Meg a könyvet sem. Hosszas bölcsész nyálveréssel teli oldalak, már régen elvesztettem a fonalat, hogy most ki és hol és mikor és hol is vagyunk, amikor a bekezdés végén két szóban elhangzik, hogy mi is történt… már azt kívánom akkor inkább továbbra se történjen semmi, hanem kalandozzon a külső-belső tájon felőlem még két(száz) oldalt, én lelépek inkább olvasok valami mást. Mire végre sikerült befejeznem, már megint elfelejtettem az elejét és a közepét. Mert a könyv végén, mint a bekezdések végén, azért történt valami. De különben miről is volt szó? (És ki? És kivel? És miért? És melyik idősíkban?)
Most kéne megtalálni azt a lányt, aki 2005-ben előadott a szakkoliban egy súlyosan szétjegyzetelt, és telecetlizett könyvből. Ő el tudná mondani, miről is volt szó.

Moralesq>!
Nádas Péter: Emlékiratok könyve

Amikor rájöttem, hogy az azonos betűtípusú fejezetcímek tartoznak össze (a nagy drapp/sárga borítójú kötetnél háromféle különböző van), akkor újrakezdtem a könyvet. Sokszor kellett egy-egy mondatot újraolvasnom, különösen az elején, de nekem élvezetes Nádas szövege. Mindig úgy érzem, hogy én is pont ílyen módon gondolkodom, mint Ő, csak persze más következtetésre jutok. Egyre gyorsabban olvastam, az utolsó fejezeteket már folyamatosan, reggeltől estig. Most újra elővettem, és újra olvasgatom az akkor kijelölt részleteket, majd hozok is idézetet.


Népszerű idézetek

montika P>!

az úgynevezett öntudat pedig mindeközben nem volt másra képes, mint valami igencsak gyermeteg sikoltozásra, „haza akarok menni! haza! haza akarok menni”, mintha valaki ezt sikoltozta volna bennem, valaki, akiről tudható, hogy én vagyok

137. oldal, I. kötet, Az eszmélet elvesztése és visszanyerése, Jelenkor (2012)

montika P>!

ezt az állapotot óhajtottam tartósítani, kiterjeszteni érvényességét minden elkövetkezendő pillanatomra, áttörni hát mindazon gátakat, a megszokást, a neveltetés beidegződéseit és az illemet, mindazt, ami hétköznapi pillanatainkat elrabolja tőlünk, mert nem engedi, hogy lényünk legmélyebb igazságait adjuk át, így aztán nem is mi vagyunk az időben, hanem helyettünk van az idő, üresen és szabályosan;

70. oldal, I. kötet, Lágyan világított a nap, (Jelenkor, 2012)

montika P>!

Szépen rétegződnek egymásra ezek az ősz képek.
Soha magányosabb élményeket nem szereztem.
Olyan élményeket, melyek a múltammal is kapcsolatosak ugyan, de maga a múlt is csak távoli utalás, utalás önmagam jelentéktelen fájdalmaira, s éppoly talajtalanul lebegő, mint minden megélt pillanat, mit jelennek nevezhetek, csak ízek és illatok emléke egy olyan világból, amelyhez immár nem tartozom, nevezhetném elhagyott hazámnak is, ám hiába, hiába hagytam el, mert itt sem fűz semmi semmihez, itt is idegen vagyok, és az egyetlen emberi lény, akit szeretek, Melchior is hiába van, ő sem tud idekötni, elvesztem, nem létezem, minden csontom és porcom kocsonyává lazult, de mégha úgy érzem is, hogy mindentől elszakadtam és nem kötödöm semmihez, valaminek mégis érzem magam, varangynak, súlyosan simulok a földhöz, nyálkás testű csigának, rezzenéstelenül figyelem semmimet, semmi történik velem, mégha a jövőm is van ebben a semmiben, és az egymást követő őszök miatt már egy kicsit a múltam is.

14. oldal, Szabálytalanságom szépségei, I. kötet (Jelenkor, 2012)

2 hozzászólás
montika P>!

nem, ennek a némaságnak semmi kifejezett célja nem volt, bár valószínű, hogy a lassan hűlő gyűlölet dermesztette őket ebbe a semleges állapotba, csakhogy a gyűlölet okára már semmi sem utalt, igazán elégedettnek és kiegyensúlyozottnak látszottak ebben az állapotban, mert úgy viselkedtek egymás közelében, mint két különböző fajhoz tartozó vadállat, tudomásul véve a másik jelenlétét, ám tudomásul véve azt is, hogy a nemek törvényénél sokkal erősebb a fajé, s mível az egyik a másiknak nem párja, sem zsákmánya nem lehet, így közlendőjük nem akadhat.

79. oldal, I. kötet, Távirat érkezik (Jelenkor, 2012)

Könyvszédelgő>!

Rosszabb óráimban mégis úgy éreztem, mintha egy halom hasított csalódás lenne a világ.

Könyvszédelgő>!

Tisztán és átláthatóan mentem magam előtt, könnyedén, és súlyosan követtem magam.
Mintha az elválásunk okozta kínt nem én, hanem a testem nem bírná elviselni.

I. kötet, 24-25. oldal

1 hozzászólás
szegojanos I>!

Egyedül akartam eltölteni legalább a délutánt és az estét, lélegzetet venni ebből a levegőből, de még éjfél előtt leszaladni az utcára és telefonon hívni föl, a hideg üvegnek dőlve hallani a hangját.

Frank_Waters I>!

Volt abban valami ünnepi, ahogyan hosszú ujjaival kipöccintett, majd kihúzott egy cigarettát a csomagból, s aztán a rágyújtásnak és minden egyes szívásnak külön hangsúlyt adott, hosszan, élvetegen, mélyen szívta le, tartotta, lassan, ajkával bodrozva fújta ki a füstöt, élvezte a füst látványát, olykor a nyelvével is utánanyúlt, óvatosan beledugta az ujját, két szívás között pedig úgy tartotta a kezében, akárha azt mondaná: íme itt a cigaretta, mindenki láthatja, abban a kivételes kegyben részesültünk, hogy ilyen békésen és szépen cigarettázgatunk! ami azt jelenti, hogy a cigarettázás nem egy közönséges cigaretta közönséges elszívása, hanem a cigarettázás maga.

II. kötet, 226. o

Kapcsolódó szócikkek: cigaretta · dohányzás
11 hozzászólás
szegojanos I>!

Akkor már olvadt a hó, s bár féltem a kutyáktól, inkább az erdőn át indultam haza az iskolából.

Itt csak óvatosan lehetett lépni, mert a súlyosan agyagos talajba taposott ösvény meredeken ereszkedett alá a göcsörtös törzsű, fagyöngyös koronájú öreg tölgyek kígyós gyökerei és a csupaszságukban is áthatolhatatlannak tetsző bokorcsoportok, vadrózsák, bodzák és galagonyák között, s az olvadásban tocsogóssá nedvesedett vastag avar az agyag zsírosan sima felszínén minduntalan megcsusszant a talpam alatt, a medret kereső erecskék pedig itt, az ösvény közepén egyesültek és vájtak maguknak utat: kis patak volt ez, kristályosan és erőszakosan siklott sötétsárga vájatában, az ösvény szeszélyes kanyarjaiban kitelt, majd duzzadtan, zubogva ömlött át a fehér köveken, csörgött; aztán messzi erdőket, vad hegyi zúgókat képzelve magam köré, már szökkentem patakom két kis partja közt, az ösvény egyik oldaláról az ösvény másik oldalára, oda és vissza, keresztlépésekben cikázva, és testem súlyát valamiképpen a lejtő vonzására bízva; mert jól éreztem, hogy minél merészebbre engedem ugrásaimat, tehát minél rövidebb ideig és minél erőteljesebben érintem a bizonytalan talajt, miközben egyetlen pontos előrepillantással kikeresem a következő dobbantás helyét, annál biztosabb lehetek magamban, annál kisebb a valószínűsége annak, hogy elcsúszom vagy felbukok; repültem, zuhantam.

Az erdő alján az ösvény egy hófoltos tisztás széles lapályára ért, megpihent; a tisztás túlfelén valaki állt a bokrok között.

Nem fordulhattam vissza, nem menekülhettem el, csak a lélegzetem kellett volna valahogy lecsillapítanom, ne lihegjek, ne szuszogjak, ne higgye, hogy miatta vagyok ilyen izgatott.

Kilépett a bokrok mögül, elindult.

Lágyan világított a nap fejezet eleje.

2 hozzászólás
Holdbéli_nyúl P>!

[…] így ha én azt hallom, mi a jó és mi a rossz, akkor egyszerűen arra gondolok, hogy ma még nem sikerült rendesen szarnom, holott a szellemi tisztaság szempontjából ez hallatlanul lényeges,[…]

I. kötet, 151. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Esterházy Péter: Bevezetés a szépirodalomba
Esterházy Péter: Harmonia Cælestis
Ottlik Géza: Iskola a határon
Esterházy Péter: Fancsikó és Pinta
Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő
Hamvas Béla: Karnevál
Szabó Magda: Az ajtó
Krasznahorkai László: Seiobo járt odalent
Krasznahorkai László: Északról hegy, Délről tó, Nyugatról utak, Keletről folyó
Krasznahorkai László: Sátántangó