Max ​Havelaar 18 csillagozás

Avagy a holland kereskedelmi társaság kávéaukciói
Multatuli: Max Havelaar Multatuli: Max Havelaar Multatuli: Max Havelaar Multatuli: Max Havelaar

Vigyázat! Cselekményleírást tartalmaz.

„Szólj igazat, betörik a fejed!” Ezt a közmondást példázza a szerző megpróbáltatásainak története, a Max Havelaar.
Multatulit – valódi nevén Eduard Douwes Dekkert – helytartóhelyettesnek nevezik ki Hollandia kelet-indiai gyarmatára, Jáva szigetére. Fogadalmat tesz, hogy mindig az igazságot szolgálja, ám amerre néz, mindenütt csak azt látja, hogy a vezető tisztviselők, hollandok csakúgy, mint a helybeliek, hatalmukkal visszaélve gyötrik-fosztogatják a népet. Az igazság nevében tisztogatást, vizsgálatot követel a felettes hatóságoktól, de csak azt éri el, hogy őt bocsátják el állásából. Bárhova fordul, süket fülekre talál. Erre 1860-ban regényben teszi közzé tapasztalatait. Óriási politikai vihar. A könyvet elkapkodják.

Jáva gazdag és éhezik címmel is megjelent.

Eredeti megjelenés éve: 1860

A következő kiadói sorozatban jelent meg: A Világirodalom Remekei Európa

>!
Európa, Budapest, 1981
318 oldal · keménytáblás · ISBN: 963072071X · Fordította: Balabán Péter
>!
Új Magyar, Budapest, 1955
282 oldal · Fordította: Faludy György
>!
Népszava, Budapest, 1924
236 oldal · keménytáblás · Fordította: Bartos Zoltán

Enciklopédia 9


Kedvencelte 1

Most olvassa 1

Várólistára tette 29

Kívánságlistára tette 4


Kiemelt értékelések

pwz IP>!
Multatuli: Max Havelaar

Multatuli: Max Havelaar Avagy a holland kereskedelmi társaság kávéaukciói

Elolvasva a könyvet – és egy kicsit utánanézve a volt Holland Kelet-India kialakulásának – el tudom képzelni, mekkora felháborodást keltett ez a mű 1860-ban, amikor megjelent! 30 évvel voltunk a nagy holland krízis, vagyis a belga területek elvesztése után és a Napóleoni háborúk sem kímélték Németalföldet. Lényegében a Holland királyságot Belgium elvesztése után Holland Kelet-India – a mai Indonézia – húzta ki a csávából, vagyis az államcsődből. Ehhez egy kíméletlen és gyors gyarmati kizsákmányolás párosult. Ezt a kormányzati felügyelettel működő mezőgazdasági rendszert kritizálta az író, aki maga is ennek a rendszernek meglehetősen sokáig egy komoly „csavarja volt”. Míg ez a fajta kizsákmányolás gazdagságot hozott Hollandiának, Batáviának ezért éhséggel és járványokkal kellett „fizetnie”. Több ezer mérföld választotta el Hollandiát és legfontosabb gyarmatát egymástól. Kósza hangokat lehetett hallani, hogy mi megy a gyarmatokon, de amíg ez a mű meg nem jelent, mindez megmaradt a szóbeszédnél. Nehéz olvasmány, de megéri átrágni magad rajta, pláne, ha érdekel a történelem.
Később változtak a földviszonyok, de erről például egy másik 1001-es könyvben, az Urug-ban olvashatsz… ;)

>!
Népszava, Budapest, 1924
236 oldal · keménytáblás · Fordította: Bartos Zoltán
eeszter>!
Multatuli: Max Havelaar

Multatuli: Max Havelaar Avagy a holland kereskedelmi társaság kávéaukciói

Szeretem az ilyen könyveket.
Több, mint regény – dokumentum az adott korról, helyzetről. Figyelemfelhívó.
Az írásmód is tetszett – ez a kettős stílus.
(Hol is az a Méltatlanul kevesek által olvasott könyvek polca? :D )

4 hozzászólás
chamichaze>!
Multatuli: Max Havelaar

Multatuli: Max Havelaar Avagy a holland kereskedelmi társaság kávéaukciói

De jó, hogy erre is ráakadtam! Nem tudtam róla semmit, csak megfogott a címe, aztán már direkt nem olvastam utána. Újraolvasós lesz, mert annyi minden történik benne, hogy most elsőre nem tudtam minden rétegét kiélvezni. Körkép, korkép és kórkép egyzerre.


Népszerű idézetek

eeszter>!

[…] tehát mihelyt az ilyen európai egyén észreveszi, hogy a jávai nehezen különbözteti meg a g-t a h-tól, máris kiröhögi a szerencsétlent, amiért összekeveri – mondjuk – a gát-at a hát-tal.
Ahhoz, hogy ne röhögje ki, persze tudnia kellene, hogy az arabban és a malájban ezt a két mássalhangzót ugyanaz az írásjel ábrázolja: mint ahogy tudnia kellene, hogy az olasz Geronimo, meg a francia Jérôme egyaránt a latin Hieronymus-ból származik, hogy a guano a huanó-ból lett, hogy ami hollandul kous, az angolul hose, és hogy a francia Guillaume (Vilmos) név holland formája Willem vagy Huillem. No de ekkora műveltséget várni olyan valakitől, aki indigón kereste a vagyonát, és jólneveltségét kocsmai kockázás közben szerezte – túlságosan magas követelmény.

90. oldal

Multatuli: Max Havelaar Avagy a holland kereskedelmi társaság kávéaukciói

4 hozzászólás
eeszter>!

De az olvasó csak olvas, olvas tovább. Nyilván túljutott már azon a „gyönyörű fejezeten”. És nem ugrott fel a székből, és nem ölelt meg senkit.
És egyre vékonyodik a könyvlapköteg az olvasó jobb hüvalykujja alatt, és az én reménységem, melyet ama bizonyos ölelésbe vetettem, egyre csökken… pedig hát, becsületszavamra, még némi könnyezésre is számítottam!
És az olvasó már elolvasta az egész regényt, egészen addig, amikor ők „egymáséi lesznek”, és akkor az olvasó azt mondja, ásítozva (mert az ásítás is a házastársi állapotra jellemző bőbeszédűség egyik megnyilvánulása):
– Hát igen! … Egyike ez azoknak a könyveknek, amelyek… hm! Ó, annyi mindent összeírnak manapság!
Hát nem tudod, te szörnyeteg, te vadállat, te európai, te olvasó, hogy már egy álló óra hosszat az én lelkemet harapdálod, akár valami fogpiszkálót?! Hogy embertársad húsát, csontját rágod, rágcsálod?! Te emberevő, te a lelkemet forgattad meg a szádban úgy, miként a tehén eszi a füvet! A szívemet nyelted le, mint holmi nyalánkságot! Mert én a szívemet meg a lelkemet adtam bele abba a könyvbe, és sok könnyem hullott arra a kéziratra, és minél többet írtam, annál kevesebb lett a vér az ereimben, és mindezt neked adtam, és te megvásároltad néhány fillérért, és most csak annyit tudsz mondani, hogy: „Hm!”

122. oldal

Multatuli: Max Havelaar Avagy a holland kereskedelmi társaság kávéaukciói

3 hozzászólás
mocsaribetti>!

Tudom ugyan, hogy hollandul a rafinált csirkefogót gerafineerdnek mondják, nem pedig gerafinadeerdnek, de hát ez azért van, mert akinek csirkefogókkal akad dolga, mielőbb igyekszik megszabadulni tőlük, nemhogy még egy szótaggal többet pazaroljon rájuk.

44. oldal, 4. fejezet (Európa, 1981)

Multatuli: Max Havelaar Avagy a holland kereskedelmi társaság kávéaukciói

Sli P>!

Az író hiú, mint az emberek általában. Ha valaki becsmérli az édesanyját, avagy a hajszínét, vagy netán azt állítja, hogy az író amszterdami kiejtéssel beszéli a hollandot – amit egyetlen amszterdami sem hajlandó beismerni –, akkor az író esetleg megbocsát. Ámde… merészeld csak bírálattal illetni egy olyan apró mozzanat mégoly jelentéktelen részecskéjét, amelynek akár a legcsekélyebb köze van az író írásához, bizony, sose bocsátja meg neked! Ha tehát a kedves olvasó nem találja csodálatosnak a könyvemet, és találkozik velem valahol, azt ajánlom neki, tegyen úgy, mintha nem ismernénk egymást.

121. oldal, 9. fejezet (Európa, 1981)

Multatuli: Max Havelaar Avagy a holland kereskedelmi társaság kávéaukciói

Kapcsolódó szócikkek: hiúság · írás · író · könyv · olvasó
eeszter>!

Mivel azonban az olvasó a szolid tartalmat igérő cím alapján megvásárolta a könyvet, vagy kölcsönvette a könyvtárból, belátom, hogy valami jót is kell kapnia a pénzéért, így hát most megint magam írok néhány fejezetet. Az olvasó nem jár Rosemeijerék zsúrjaira, szerencsésebb helyzetben van tehát, mint jómagam, akinek mindent, de mindent meg kell hallgatnom, ami ott elhangzik. Az olvasó átugorhatja a német érzelgősségtől bűzlő fejezeteket, hogy csak azokkal a részekkel foglalkozzék, amelyeket én írtam, aki rendes ember és kávéügynök vagyok.

124. oldal

Multatuli: Max Havelaar Avagy a holland kereskedelmi társaság kávéaukciói

Véda P>!

Kávéügynök vagyok, Amszterdamban lakom, a Lauriergracht 37. szám alatt.

(első mondat)

Multatuli: Max Havelaar Avagy a holland kereskedelmi társaság kávéaukciói

3 hozzászólás
Véda P>!

Így tehát… óvakodom attól, hogy regényeket írjak, vagy más hamis adatokat közöljek. Megmondhatom különben, hogy észrevettem már: azok, akik ilyesmibe ártják magukat, általában megjárják.

9. oldal

Multatuli: Max Havelaar Avagy a holland kereskedelmi társaság kávéaukciói

2 hozzászólás
eeszter>!

…a papoló prédikátorok, akik – ősi szokás szerint – azt fogják állítani, hogy a mindenható Istent támadom, pedig hát csak az ellen az isten ellen hadakozom, amelyet ők teremtettek a saját képmásukra…

301. oldal

Multatuli: Max Havelaar Avagy a holland kereskedelmi társaság kávéaukciói

Sli P>!

(…) igen udvariasan – mert én mindig udvarias vagyok, sose lehet tudni, nem lesz-e még szükségem arra, akivel éppen beszélek (…)

22-23. oldal, 2. fejezet (Európa, 1981)

Multatuli: Max Havelaar Avagy a holland kereskedelmi társaság kávéaukciói

Kapcsolódó szócikkek: udvariasság
1 hozzászólás
Sli P>!

Nem szándékozom, különösen történetem elején nem, hogy táj- vagy épületleírásokkal pazaroljam az olvasó idejét. Félek, hogy elijeszteném a terjengősségemmel; csak később, amikor már úgy érzem: elnyertem jóindulatát, amikor tekintetéből, magatartásából arra következtetek, hogy érdekli a hősnő sorsa, aki négy emelet magasságból ugrik le az erkélyről – csak akkor lebegtetem a hölgyet ég és föld között, dacolva a nehézkedési erő törvényével, csak akkor adok szabad folyást érzelmeimnek a táj szépségeinek részletes leírásával, avagy egy-egy olyan épület ismertetésével, amelyet – úgy látszik, azért húztak fel éppen ott, hogy ürügyet szolgáltasson a szerzőnek egy, a középkori építészetről szóló néhány oldalas értekezésre.

53-54. oldal, 5. fejezet (Európa, 1981)

Multatuli: Max Havelaar Avagy a holland kereskedelmi társaság kávéaukciói


Hasonló könyvek címkék alapján

Miguel de Cervantes: Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha
Honoré de Balzac: Vesztett illúziók I–II.
Honoré de Balzac: Elveszett illúziók
Joseph Conrad: A sötétség mélyén
J. R. R. Tolkien: A hobbit
J. R. R. Tolkien: A babó
Louisa May Alcott: Négy leány
Donna Tartt: Az Aranypinty
George Orwell: Burmai napok
George Orwell: Tragédia Burmában