Fény, ​árnyék átdereng 4 csillagozás

Mózes Attila: Fény, árnyék átdereng

Ezek a szövegek (karcolatok, novellák, elbeszélések) mind egy hangulat írói változatai (s így Átmenetek című első kötetem folytatásaként is felfoghatók). Mégpedig lehetséges változatai, mert egy hangulatot – a maga teljességében és többértékűségében – nem lehet pontosan, kimerítően reprodukálni. Talán minden írás a szándék (vágy) és a körülötte támadó kételyek jegyében születik. Hogy aztán az olvasó számára a szerző szándékérlelő hangulata másodlagos jelentőségűvé lesz, s esetleg a szándék peremterületei válnak elsődlegessé, már nem a szerzőre tartozik, de nem is menti fel őt tévedése – esetleges tévedése – alól. Ez esetben a szövegeket a hangulat diktálta stílusgyakorlatoknak kell tekinteni, amelyeket Egyidejűségek című rendhagyó falumonográfiámmal együtt – valószínűleg egészen más típusú írások fognak követni majdani prózaköteteimben.

>!
Dacia, Kolozsvár-Napoca, 1980
236 oldal · keménytáblás

Kedvencelte 1

Kívánságlistára tette 1


Kiemelt értékelések

Évuka>!
Mózes Attila: Fény, árnyék átdereng

gyakran találkozott a hangulatunk,többször is egymásra találtunk már eddig


Népszerű idézetek

giggs85 P>!

Látod, egész életemben levegőnek néztem, hát olyan is: akkor veszed észre, ha nincs.


Hasonló könyvek címkék alapján

Nagy Lajos: Képtelen természetrajz
Kosztolányi Dezső: Válogatott novellák és karcolatok
Heltai Jenő: Pesti madarak
Krúdy Gyula: Pest-budai séták
Szilágyi István: Ezen a csillagon
Heltai Jenő: Ismeretlen ismerősök
Krúdy Gyula: A has ezeregyéjszakája
Benedek Elek: A százesztendős jövendőmondó
Mikszáth Kálmán: Fény- és árnyképek
Debreczeni József: Húsz év