A ​német irodalom története 0 csillagozás

Motz Atanáz: A német irodalom története

Ennek a könyvnek nincsen fülszövege.

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Szent István könyvek Szent István Társulat

>!
Szent István Társulat, Budapest, 1925
294 oldal

Enciklopédia 3


Népszerű idézetek

Fisu>!

A német nép a többi germán népekkel együtt az indogermán (áriái) népek nagy családjába tartozik, mely a Kaspi-tenger vidékén lakott. Még a történelem előtti időkben elhagyták őshazájukat és több ágra szakadtak. Az indek, perzsák, örmények délfelé vonultak, míg a görögök, italok, kelták, szlávok, germánok nyugaton kerestek új hazát.
A germánok őshazáját az Elbától keletre az Oderáig a mai Schleswig-Holsteinban, a Keleti-tenger partvidékén, Brandenburg területén kell keresnünk. A germán törzs lassanként feloszlott egy északi, egy keleti és egy nyugati csoportra. Az északihoz tartoznak az izlandok, svédek, norvégek és dánok, a keleti csoport legméltóbb képviselője a gót, míg a nyugati germánok további két ágra : egy felnémet és egy alnémet részre szakadtak. Az alnémetbe tartozik a fríz, az angolszász, melyből román és kelta elemek hozzávegyülésével az angol származott és az alsófrank. A felnémet részben három csoportot különböztetünk meg : a frank, a svábalemann és a bajor-osztrák csoportot.

Kapcsolódó szócikkek: Brandenburg · Elba folyó · Odera

Hasonló könyvek címkék alapján

Tilmann Lahme: A Mannok
Pók Lajos: Thomas Mann világa
Györffy Miklós: A német irodalom rövid története
Györffy Miklós: Polgárok és művészek
Martin Heidegger: Magyarázatok Hölderlin költészetéhez
Ritoók János (szerk.): Goethe és a világirodalom
Dimitrij Szergejevics Mereskovszkij: Örök útitársaink
Flegler Sándor: Szalay László és munkái
Lukács György: Német realisták
Halász Előd (szerk.): Goethe és Schiller levelezése