Móri F. Tamás (szerk.) · Székely J. Gábor (szerk.)

Többváltozós ​statisztikai analízis 0 csillagozás

Móri F. Tamás – Székely J. Gábor (szerk.): Többváltozós statisztikai analízis

A ​többváltozós statisztikai analízis a matematika egyik legszélesebb körben alkalmazott ága. Olyankor van szükség rá, amikor egy-egy objektum (műszaki berendezés, gazdasági egység, természeti folyamat, élőlény stb.) több, egymással általában összefüggő jellemzőjére végzünk megfigyeléseket. Egy-egy megfigyelés tehát több jellemző — több változó — együttesét jelenti, amely a konkrét megfigyelést elvégezve egy p-dimenziós térbeli pontként (vagyis egy szám-_p_-esként) szemléltethető. Ez úgy is kifejezhető, hogy a konkrét megfigyelések egy p-dimenziós véletlen mennyiség (p-dimenziós valószínűségi változó) konkrét realizációi. A többdimenziós valószínűségi változók közül — gyakori előfordulása miatt — legfontosabb a többdimenziós normális eloszlás, így könyvünk is elsősorban ezzel az eloszlással foglalkozik. Az első három fejezet a többdimenziós normális eloszlás fogalmát, alapvető tulajdonságait és paramétereinek statisztikai elemzéséhez szükséges… (tovább)

>!
Műszaki, Budapest, 1986
394 oldal · keménytáblás · ISBN: 9631066843

Hasonló könyvek címkék alapján

Edwin F. Beckenbach: Modern matematika mérnököknek
Ludwig Arnold: Sztochasztikus differenciálegyenletek
Tallos Péter: Dinamikai rendszerek alapjai
N. I. Ahijezer: Előadások az Approximáció elméletéről
Obádovics J. Gyula: Vektoralgebra: mátrixok, determinánsok többváltozós függvények
W. G. Chinn – N. E. Steenrod: Bevezetés a topológiába
Bíró Sándorné – Szabados Tamás: Vektoranalízis
Durszt Endre: Bevezetés a mérték- és integrálelméletbe
Nagy-György Judit – Osztényiné Krauczi Éva – Székely László: Valószínűségszámítás és statisztika példatár
Viharos László: A sztochasztika alapjai