A ​magyar nyelv lényege 1 csillagozás

Molnár Zsolt – Molnárné Czeglédi Cecília: A magyar nyelv lényege

A magyar nyelv lényege című ezen kötetben röviden, érthetően bemutatjuk a magyar nyelv lényegét, legfőbb sajátosságait és rendszerét.

– Megvilágítjuk, miért ragasztó nyelv a magyar.
– Bemutatjuk alapvető jelenségkövető és kifejező jellegét, a hangutánzás és egyéb jellegutánzás mibenlétét.
– Elemezzük a gyököket, megvizsgáljuk a természetüket, felépítésüket és rendszerüket.
– Ismertetjük a szóképzést, annak következetes rendszerét.
– Feltárjuk a szóbokrok létrehozásának lépéseit.

Könyvünk bevezető, alapozó munka, csak azokat az ismereteket tárgyaljuk, amelyek nyelvünk lényegét adják és jelenleg kevés szakirodalomban találhatók meg.

>!
70 oldal · ISBN: 9789638964427

Hasonló könyvek címkék alapján

Rácz Endre – Takács Etel: Kis magyar nyelvtan
Rácz Endre – Szemere Gyula: Mondattani elemzések
Szenczi Molnár Albert: Novae grammaticae Ungaricae libri duo / Új magyar grammatika két könyvben
Lőrincze Lajos: Édes anyanyelvünk
Antal László: A magyar esetrendszer
Papp István: Finn nyelvtan
Kiss Gábor – Bárdosi Vilmos: Szinonimák
Trón Viktor: Fejközpontú frázisstruktúra-nyelvtan
É. Kiss Katalin – Kiefer Ferenc – Siptár Péter: Új magyar nyelvtan
Czakó Gábor: A szabir titok