A ​(tömeg)vonzás szabályai 0 csillagozás

Kommunikációs és olvasási modellek Sterne, Calvino és Pynchon egy-egy regényében
Molnár Gábor Tamás: A (tömeg)vonzás szabályai

Ez ​a munka három regény „összehasonlító” vizsgálatát tűzi ki célul. Az idézőjel több szempontból is indokolt, például azért, mert az itt közzétett elemzések elsődleges célja nem elsősorban közvetlen hatások vagy irodalomtörténeti tendenciák vizsgálata, hanem sokkal inkább olvasási vagy kommunikációs modellek kipróbálása – méghozzá olyan modelleké, amelyek maguknak az itt tárgyalt műveknek az olvasásából keletkeznek. A két modellt nevezhetjük „dialogikusnak” és „ballisztikusnak”: az első modell inkább hermeneutikai, a másik pedig inkább dekonstruktív (de nem feltétlenül anti-hermeneutikai) olvasási stratégiát hív elő. Három mű áll az elemzés homlokterében, melyek két nyelvet, két egymástól távoli időszakot és három kultúrát képviselnek: egy angol regény az 1760-as évekből (Laurence Sterne Tristram Shandyje), egy olasz és egy amerikai az 1970-es évekből (Italo Calvino Ha egy téli éjszakán egy utazója és Thomas Pynchon Súlyszivárványa). Az összehasonlítás ráadásul nem háromoldalú,… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Ráció-Tudomány Ráció

>!
Ráció, Budapest, 2012
244 oldal · ISBN: 9786155047244

Hasonló könyvek címkék alapján

Morsányi Bernadett: Egyedül szembejövet
Schein Gábor: Poétikai kísérlet az Újhold költészetében
Sándor Iván: Németh László üdvtana
Keszeg Anna: Gyöngyössi János
Szörényi László – Hafner Zoltán: Hogyan él a múlt
Thomka Beáta: Prózai archívum
Kulcsár-Szabó Zoltán: Tükörszínjátéka agyadnak
Rózsafalvi Zsuzsanna: A portré alakvariánsai Schöpflin Aladár életművében
Füst Milán: Látomás és indulat a művészetben
Csorba Piroska: A kesztyű