Katherine ​Mansfield világa 2 csillagozás

Mohay Béla: Katherine Mansfield világa

Katherine Mansfield (1888-1923), az új-zélandi születésű angol írónő életműve – naplóját, leveleit, följegyzéseit nem számítva – egyetlen testes elbeszéléskötet. Ezek a rendkívül szűkszavú, csiszolt stílusú, egyszerre bensőséges és ironikus novellák azonban a századelő angol prózairodalmának kiemelkedő darabjai: imporesszinistikusan, látszólag jelentéktelen események sorából bomlik ki bennük a szereplők lelkülete és sorsa. Szerzőjük ifjan, tüdővészben hunyt el, rövid élete a nagy romantikus alkotók önpusztító izzásában emésztődött el. Szülei – és a késő viktoriánus kor – életformájának hátat fordítva, zavaros szerelmi bonyodalmakba keveredett, környezete megbotránkozására vadházasságban élt későbbi férjével, közben azonban kitartóan alkotott. Forrongó korszakának a világháború lelki megrázkódtatása és a halálos betegség személyes tragédiája vetett véget; és ennek a lázas életnek a tapasztalatai csapódtak le végsőkig kimunkált kései elbeszélésében.

Róla szól: Katherine Mansfield

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Írók Világa

>!
Európa, Budapest, 1985
332 oldal · ISBN: 963073382x

Népszerű idézetek

>!
Amadea

(…) E barátságokat úgy szőtte, hogy a vezérszerepet kezdetben szívesen átengedte a másiknak, de azon igyekezett, hogy beférkőzve a másik lelkébe, annak legalább egyenrangú társa, lehetőleg azonban irányítója legyen. így tett az alázatos lelkű Ida Bakerrel is, akit szinte rabszolgájaként alkalmazott. Napi programjait is úgy rendezte, hogy ha alkalmazkodni kényszerült volna, inkább visszalépett a programtól, de ha szeszélye úgy hozta, maga mellé szólított valakit. És aki szívesen szegődött mellé alkalmi társul, vagy hajlamos volt magát alárendelni neki, azt elárasztotta jókedvével, hancúros vidámságával, humora villanásaival, megfigyelései élességével és spontánul burjánzó intelligenciájával. Jó hangulatában úgyszólván felülmúlhatatlan volt. Atmoszférát teremtett maga körül.
Ez a Katherine látszatra még most, londoni éveiben is alig különbözik attól a Dundinak csúfolt kislánytól, aki, kicsúszva a felnőttek parancsai alól, önfejűségből, feltűnősködésből vagy szeretethiányból fakadó mohó szeretetvágyból a maga külön világának alkati törvényeit követte. Valójában azonban az egykori durcás kislányból rebellis kamaszlány lett. Rebellis, aki inkább ösztönösen félretolta, mintsem kritikai elmével feldolgozta a hagyományosan szabályosat és a társadalmi konvencióval egybevágót, és aki a szabadság lehetőségeitől megmámorosodva rajongott a szokatlanért, az esetlegesért és az éppen divatosért. Katherine labilis idegzetű ösztönlény volt és maradt egész életében, s amit ösztöneivel a világból érzékelt, azt elmélyültebb óráiban irodalmi formába rendezte.

48. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Menyhért Anna: Női irodalmi hagyomány
Varga Virág – Zsávolya Zoltán (szerk.): Nő, tükör, írás
Borgos Anna – Szilágyi Judit: Nőírók és írónők
Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona: Karinthyról
Szabó Magda: Megmaradt Szobotkának
Borbély Sándor: Gellért Oszkár
James Boswell: Doktor Johnson élete
Liktor Katalin: Rokon álmok álmodója
Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni: Napló
Kurcz Ádám István – Horváth Futó Hargita (szerk.): Gion Nándor-album