Önéletrajz 12 csillagozás

Mohandász Karamcsand Gandhi: Önéletrajz Mohandász Karamcsand Gandhi: Önéletrajz Mohandász Karamcsand Gandhi: Önéletrajz

A huszadik századi történelem legendás alakja, M. K. Gandhi önéletrajza emelkedett és gyönyörű írás, kultúránk valódi gyöngyszeme.

Gandhi a szabadság és függetlenség megalkuvásokat nem tűrő bajnoka, India függetlenségét kiharcoló politikus, és a vallásosságot a gyakorlatba átültető nagy tanító. Önéletrajzában egy olyan művet hagyott az utókorra, mely egyszerre leleplező, kíméletlenül őszinte és az élet minden fontos kérdését érintő emelkedett írás.

Kötelező olvasmány minden önmagát és a világot megismerni vágyó ember számára.

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Emlékezések

>!
Etalon, 2014
400 oldal · ISBN: 9789638802095
>!
Etalon, 2009
498 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789638802026 · Fordította: Fridli Judit
>!
Európa, Budapest, 1987
588 oldal · ISBN: 9630742411 · Fordította: Fridli Judit

Kedvencelte 5

Most olvassa 6

Várólistára tette 48

Kívánságlistára tette 27


Kiemelt értékelések

>!
Aigi
Mohandász Karamcsand Gandhi: Önéletrajz

Meggyőződésem, hogy Gandhi csak azért nem mértékegység, mert előbb valakinek meg kellene őt haladnia, hogy értelme legyen használni.

„Én csak az Igazság keresője vagyok. Hiszem, hogy a helyes úton járok és szüntelenül fáradozom, hogy megtaláljam az Igazságot. De elismerem, hogy eddig még nem találtam meg. Az Igazságot megtalálni annyit tesz, mint önmagunkat megvalósítani, rendeltetésünket betölteni, más szavakkal: tökéletessé válni. Fájdalmasan tudatában vagyok tökéletlenségeimnek, s ebben a megismerésben rejlik minden erőm, amellyel csak rendelkezem, mert nagyon ritka az olyan ember, aki képességeinek határaival tisztában van.” Gandhi

Minden „tökéletlenségével” együtt az egyik legnagyobb ember azok közül akik valaha erre a bolygóra tették a lábukat. Ha a töredéke lenne bennünk az ő együttérzésének, igazságvágyának már sokkal jobbá tehetnénk a világot.
Talán először értek egyet egy fülszöveggel: Kötelező olvasmány minden önmagát és a világot megismerni vágyó ember számára.

4 hozzászólás
>!
Kozmikus_Tahó
Mohandász Karamcsand Gandhi: Önéletrajz

Köszönöm Gandhi, hogy mindezeket leírtad, és én olvashattam.
Nem akarok semmi mást hozzáfűzni, szánalmas, elcsépelt mondatok lennének.
Egyszerűen csak köszönöm.

>!
mefi69
Mohandász Karamcsand Gandhi: Önéletrajz

Ezt a könyvet 2012-ben kaptam egyik barátnőmtől születésnapom, és eljegyzésem alkalmából. Legalábbis ez van a könyv első oldalára írva. Ugyanakkor évek óta kapok tőle könyveket, melyek – úgy érzem – megtérítésemet, és/vagy keleti filozófia felé való fordulásomat hivatottak szolgálni. Azt tudni kell, hogy magamnak sosem vettem volna meg ezt a könyvet, és azt sem volt nagy kedvcsináló, hogy még ő sem olvasta végig, de megfogadtam neki, hogy végig olvasom. Tehát nem is juthatott volna más eszembe a Reading Challange 2015 26. pontjához, mint ez a könyv. Végül átrágtam magam rajta, bár az első két este többször emlegettem barátnőmet negatív értelemben, ugyanis kb. 14 oldalt haladtam, ugyanakkor a szószedetet többé-kevésbé sikerült elejétől a végéig elolvasnom. Aztán kicsit gyorsabban ment az olvasás, de a könyv hátulját még elég sűrűn fel kellett lapoznom, mert rendre elfelejtettem a szavak jelentését.
Nehéz erről a könyvről véleményt írni, mert hogy is írhat az ember egy olyan nagy emberről akár csak egy csöpp negatívat is, mint Gándhí. Azt is be kell ismernem, szégyen, nem szégyen, hogy tudtam, hogy létezett egy Gándhi, aki híres, nagy Ember volt, de hogy pontosan miből is állt a munkássága, arról fogalmam sem volt. De ez a könyv rávilágított: hihetetlen, amit véghez vitt a politikában, India történelmében. Szerettem benne az emberszeretetét, a toleranciáját (más vallásokkal is), az igazságra való törekvését, az áldozatkészségét. Tiszteletet ébreszt bárkiben, én sem vagyok ez alól kivétel. Ugyanakkor a táplálkozási kísérletei során kissé aggódtam, hogy lassan eljutunk a „fényevésig”, és a gyógyítási kísérleteinek sikeressége is gyakran csak a szerencsén múlhatott véleményem szerint.
Nem vettem volna meg, nem olvastam volna, de a kihívás miatt megtettem. Ami biztos, hogy felkeltette érdeklődésemet az indiai kultúra, ill. India történelme iránt, és több lettem, mint, aki a könyv előtt voltam, hisz most már pontosabb fogalmam van, ki is volt Gándhí.


Népszerű idézetek

>!
F_Orsolya

Meg kell azonban mondanom, alkati félénkségem, bár olykor nevetségessé tett, nem vált hátrányomra. Sőt ellenkezőleg, úgy látom, hogy inkább előnyömre szolgált. Régen bosszúságot és gondot okozott, ma örömet szerez,
hogy habozva, s nehezen szólalok meg. A legnagyobb haszon, amit ebből a tulajdonságomból húztam, az, hogy megtanultam takarékoskodni a szavakkal. Természetes szokásommá vált, hogy gondolataimat tömören fejezzem ki. S ma tanúsíthatom, hogy alig-alig hagyja el ajkamat vagy tollamat olyan szó, amely mögött gondolat ne volna.

76. oldal

1 hozzászólás
>!
Csak_Okosan

Aki az igazságot keresi, legyen alázatosabb a porszemnél. Az emberek lábukkal tapossák az út porát, de aki az igazságot keresi, legyen olyan alázatos, hogy még a por is megtapodhassa.

>!
Ga_Win

Miközben azon fáradoztam, hogy őt megjavítsam, csaknem tönkretettem saját magamat. Jó barátaim hiába intettek, nem hallgattam rájuk. Teljesen vakká tett az elfogult szeretet.

119. oldal

>!
Csak_Okosan

Tanulmányaim ösztönzést adtak az önmegfigyelésre, és szokásommá vált, hogy átültessek a gyakorlatba mindent, amit olvasmányaimban vonzónak találok. Így megpróbálkoztam néhány jógagyakorlattal, amennyire a hindu könyvek alapján felfogtam, hogy miről van szó. De nem jutottam nagyon messzire, és úgy határoztam, hogy majd Indiában egy szakértő vezetésével folytatom a jógát. Ezt a vágyamat soha nem sikerült valóra váltanom.

>!
Ga_Win

Jobb tenned a saját dolgod rosszul, mint jól másokét. S jobb halnod a magad harcán – mások törvénye rád veszély.

129. oldal

>!
F_Orsolya

Nem tagadom, fáj, hogy meg kell válnom az olvasótól. Próbálkozásaimat nagyra értékelem. Nem tudom, sikerült-e híven elbeszélnem őket. Csak annyit mondhatok, hogy erőmet nem kímélve törekedtem igaz leírásukra. Szüntelenül azon fáradoztam, hogy úgy írjam le az Igazságot, ahogy nekem megjelent, és pontosan írjam le azt az utat, amelyen eljutottam hozzá. E munkámból kimondhatatlan lelki nyugalmat merítettem, mert élt bennem a szelíd remény, hogy az ingadozókat megerősíthetem általa az Igazságba és az Ahimszába vetett hitükben.

[…] ha mégoly őszintén törekedtem is az Ahimszára, az eredmény óhatatlanul tökéletlen és fogyatékos. Nekem csak röpke pillanatokra derengett föl az Igazság, s e homályos derengés aligha fejezi ki az Igazság leírhatatlan ragyogását, mely milliószorta fényesebb, mint a napé, melyet naponta a két szemünkkel látunk. E roppant ragyogás halvány visszfényét pillanthattam meg csupán. Azt azonban valamennyi kísérletem eredményeképpen bizonyossággal állíthatom, hogy az Igazság tökéletes látványában csak az Ahimszá teljes megvalósításával részesülhetünk.

537. oldal

>!
Ga_Win

Soha nem voltam képes felfogni, hogyan érezhetik emberek megtisztelőnek magukra nézve, hogy embertársaik megalázkodnak előttük.

113. oldal

>!
Ga_Win

Ha igaz is, hogy a közösség szolgálata minden erőmet lefoglalta, a mögöttes ok abban az óhajomban rejlett, hogy önmagamat megismerjem. A szolgálatot tettem vallásommá, mert úgy éreztem, Istent csak a szolgálat által ismerhetjük meg.

116. oldal

>!
Ga_Win

Egyszerűen nem tudtam hinni abban, hogy Jézus Isten egyetlen megtestesült Fia volna, s hogy csak az részesedhetik az örök létben, aki benne hisz. Ha Istennek fia lehet, akkor valamennyien az Ő fiai vagyunk. Ha Jézus olyan, mint Isten, vagy maga az Isten, akkor minden ember olyan, mint Isten, és minden ember maga az Isten.

100. oldal

>!
Tamás_Felber

Amit szeretnék elérni, amire e harminc év alatt törekedtem és vágyakoztam, az nem egyéb, mint az önmegismerés, mint az, hogy szemtől szembe láthassam Istent, hogy eljussak móksa(megváltás) állapotába. Csupán ezért a célért élek, mozgok és létezem. Amit szóban és írásban megfogalmazok, s amit a politikában teszek, mind ugyanazt a célt szolgálja. Előszó, 6.o.

Európa kiadó, Bp. 1987. 6.oldal.


Hasonló könyvek címkék alapján

Kalmár György: Mahátmá Gandhi
Antonia Fraser: Amazonkirálynők
Robert Dallek: Befejezetlen élet
Edvard Radzinszkij: Sztálin
Dae Soon Kim: Göncz Árpád
Ormos Mária: A katedrától a halálsorig
Lynn Picknett – Clive Prince – Stephen Prior: Kettős mérce
Dan Kurzman: A béke katonája
Debreczeni József (szerk.): Bibó-breviárium
Molnár András: Deák Ferenc