Giotto ​és Assisi 3 csillagozás

Millard Meiss: Giotto és Assisi

A ​kötetben olvasható tanulmány előadásként hangzott el 1959. február 9-én a New York-i egyetem művészettörténeti tanszékén, a James B. Duke House felavatása alkalmából. Millard Meiss, aki maga is ezen az egyetemen tanult, főként a XIV. századi európai festészettel foglalkozott, e tárgykörben írt Painting in Florence and Siena after the Black Death (Firenzei és sienai festészet a pestisjárvány után) című munkája napjainkig alapvető jelentőségű. Annak a kiváló művészettörténész generációnak a második nemzedékéhez tartozott, amelyet legjobban Erwin Panofsky neve fémjelez. 1975-ben bekövetkezett haláláig a princetoni egyetem professzora volt. Itt közreadott munkájának középpontjában a helyi és az egyéni stílus vizsgálata áll, a trecento egyik legtöbbet vitatott problémájának megoldásához járul hozzá. Stíluskritikai alapon elkülöníti Giotto és az ún. Izsák mester munkáit, rámutat azokra a kérdésekre, amelyek a Giottónak tulajdonított festmények datálása, egymásmellettisége kapcsán… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Pantheon Corvina

>!
Corvina, Budapest, 1986
100 oldal · ISBN: 9631321967 · Fordította: Nádasdy Ádám

Most olvassa 1


Kiemelt értékelések

ℕnabella>!
Millard Meiss: Giotto és Assisi

Különös volt egy ilyen régi tanulmányt olvasni erről a témáról abból a szempontvól, hogy egyetemen nem merült fel vita tárgyaként, hogy Giotto festette-e a Szent Ferenc ciklust. Vizsgaolvasmány tekintetében, itt, szerintem nem magában az volt a lényeg, hogy ki a készítő, hanem hogy észre vegyük azon hasonlóságokat, amik összekötik például a padovai és assisi freskójait. De annyi bizonyos, hogy több kérdést hagyott nyitva a könyv, mint amennyire választ keresett.

Katherine_Grey>!
Millard Meiss: Giotto és Assisi

Egy izgalmas előadás tanulmányformája arról, vajon Izsák mester személye megegyezik-e a fiatal Giottóval. Amikor a könyv megjelent, azt hiszem, nagy újdonságot hozott. Ma már szokás elfogadni az azonosítást.


Hasonló könyvek címkék alapján

Ingo F. Walther (szerk.): Művészet a 20. században
Giorgio Vasari: A legkiválóbb festők, szobrászok és építészek élete I-II.
Szabó Attila: Művészettörténet vázlatokban
Ibos Éva: XIX–XX. századi magyar festészet
Daniel Arasse: Festménytörténetek
Daniel Arasse: Művész a műben
Frank Zöllner: Leonardo da Vinci összes festménye és rajza
Székely András: Munkácsy
Frank Zöllner: Leonardo da Vinci
José Pierre: Magritte