Rend ​a rendetlenségben 1 csillagozás

A szabadság útvesztői – Anarchisták és nevelés
Mikonya György: Rend a rendetlenségben

Az anarchizmus sohasem volt a közgondolkodás szerves része, de mindig voltak gondolkodók, akik kutatták, értelmezték, esetleg konzerválták az anarchista gondolkodók nézeteit. A közgondolkodással szemben, amely gyakran felforgató szándékot, netán terrorizmust értett anarchizmus alatt, a tudományos megközelítés sokkal differenciáltabb következtetésekre jutott. A kötet szerzője arra vállalkozik, hogy a kevéssé ismert radikális pedagógia nézeteit, tehát az anarchista gondolkodók nevelésre, oktatásra, valamint a családi és az iskolai nevelésre vonatkozó nézeteit mutassa be.

>!
ELTE Eötvös, Budapest, 2009
288 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789632840116

Enciklopédia 55

Szereplők népszerűség szerint

Gandhi · Bertrand Russell · Mary Wollstonecraft · Mihail Alekszandrovics Bakunyin · Pjotr Alekszejevics Kropotkin


Most olvassa 4

Várólistára tette 3

Kölcsönkérné 1


Népszerű idézetek

Carmilla >!

Az igazi tanár nem arra törekszik, hogy egyformává alakítsa a gyermekeket, inkább felfedezi és üdvözli a közöttük található eltéréseket, és segít ezek kiteljesedésében. Tudni fogja, hogy a társadalomban a legfontosabb az individualitás – és ez a legnagyobb hiánycikk is.

231. oldal, Leonhard Abbott: A libertáriánus nevelés eszménye (ELTE Eötvös, 2009)

Mikonya György: Rend a rendetlenségben A szabadság útvesztői – Anarchisták és nevelés

Kapcsolódó szócikkek: individuum · tanár
Carmilla >!

    A polgári társadalom oktatása „velejéig romlott, a társadalom megsemmisíti a gyermekek szellemét, életerejét azzal, hogy drillé teszi az oktatás folyamatát. így nem marad semmilyen játéktér a gyermekek szükségleteiből fakadó elképzelések megvalósítására. Az iskola gyűlöl minden valamilyen mértékig független, költői hajlamú, büszke tanulót. Az ő számukra két lehetőség marad: önmagukba zárkóznak, vagy az iskolán kívül próbálják érdeklődésüket kielégíteni". (Kropotkin 1972. 22. o.) Kropotkin szerint a polgári oktatási rendszer elsődleges célja a nivellálás, a növendékek közötti különbségek eltüntetése, az arany középút megtalálása.
    A nevelés célja a polgári társadalomban a jó állampolgár.

75-76. oldal, Peter Kropotkin... - Pedagógiai nézetei (ELTE Eötvös, 2009)

Mikonya György: Rend a rendetlenségben A szabadság útvesztői – Anarchisták és nevelés

Carmilla >!

Az anarchista szellemiség jellemzői
• Uralkodó és vezérnélküliség.
• Pluralista jelleg.
• Alternativitás.
• Elfogadás szabad választás alapján.
• Az írásbeliség profanizálása.
• Emberközpontúság.
• Humanista jelleg.
• Függetlenség és autonómia.
• Változtathatóság és rugalmasság.

21. oldal, Az anarchizmus megjelenési formái (ELTE Eötvös, 2009)

Mikonya György: Rend a rendetlenségben A szabadság útvesztői – Anarchisták és nevelés

Kapcsolódó szócikkek: anarchizmus
Carmilla >!

(…) A történelem tanításakor szinte minden országban csak pozitív színben feltüntetve tanítják saját történelmüket, a gyermekek számára ezzel azt sugallva, hogy országuk minden cselekedete igazságos, jogos volt, csak innen kerülnek ki nagy emberek és hazájuk minden más ország felett áll. Mivel ezek a gondolatok tetszetősek, a tanulók könnyen befogadják őket, és későbbi életükben ösztönszerűen jelennek meg, mindenféle tudást kikapcsolva.

236. oldal, Bertrand Russell... - Élete és munkássága (ELTE Eötvös, 2009)

Mikonya György: Rend a rendetlenségben A szabadság útvesztői – Anarchisták és nevelés

Kapcsolódó szócikkek: történelem
Carmilla >!

• A legtöbb tanár nem a tudást és a megértést várja el és honorálja, hanem ezek látszatát.

254. oldal, John Holt... - Pedagógiai gondolatai (ELTE Eötvös, 2009)

Mikonya György: Rend a rendetlenségben A szabadság útvesztői – Anarchisták és nevelés

Kapcsolódó szócikkek: tanár
1 hozzászólás
Carmilla >!

(…) Fontos lenne, hogy a tanítók és a tanárok ne a versenyre, mások legyőzésére / elnyomására készítsék fel a tanulókat, hanem a szolidaritási tendencia erősítését tekintsék missziójuknak.

79. oldal, Peter Kropotkin... - Pedagógiai nézetei (ELTE Eötvös, 2009)

Mikonya György: Rend a rendetlenségben A szabadság útvesztői – Anarchisták és nevelés

Kapcsolódó szócikkek: szolidaritás · tanár
Carmilla >!

    A magyar anarchizmus alapítója Schmitt Jenő (1851-1916) volt. Schmitt Hegel, Nietzsche, Kropotkin és Tolsztoj nézeteiből indulva merítette gondolatait. Közülük Tolsztoj nézetei hatottak rá a leginkább, akivel levélkapcsolatban is állt. Elméleti fejtegetéseiben saját gnosztikus világszemléletét kombinálta a tolsztoji eredetű erőszakmentesség elvével.

186. oldal, Anarchizmus Magyarországon (ELTE Eötvös, 2009)

Mikonya György: Rend a rendetlenségben A szabadság útvesztői – Anarchisták és nevelés

Kapcsolódó szócikkek: anarchizmus · Lev Tolsztoj
Carmilla >!

Ferrer szerint azok, akik az oktatás ügyéért felelősek voltak, sohasem az egyén felemelését, inkább szolgaságba taszítását akarták elérni.

144. oldal, Francisco Ferrer y Guardia - Pedagógiai koncepciójának formálódása (ELTE Eötvös, 2009)

Mikonya György: Rend a rendetlenségben A szabadság útvesztői – Anarchisták és nevelés

Kapcsolódó szócikkek: oktatás
Carmilla >!

A nevelési cél meghatározása Bakunyinnál szorosan kapcsolódik filozófiai koncepciójához. Egyik írásában, amelynek a címe „Egy titkos társaság megszervezésének alapelvei", így ír erről: „A köznevelés alapelvei a következők: értelmi nevelés, igazság és igazságosság, figyelem embertársaink iránt, öntudatosság, szolidaritás, a szabadság szeretete, a munka tisztelete; a hazugság, a gyávaság, az igazságtalanság, az értelmetlenség és a szolgai alázat megvetése.”

65. oldal, Mihail Bakunyin... - Pedagógiai nézetei (ELTE Eötvös, 2009)

Mikonya György: Rend a rendetlenségben A szabadság útvesztői – Anarchisták és nevelés

Kapcsolódó szócikkek: Mihail Alekszandrovics Bakunyin
Carmilla >!

Az egyház szerint az államnak joga van ahhoz, hogy despotikus hatalmát kiterjessze az emberek tudatára és érzelmeire. Ezért az állam saját erkölcsét és saját történelmét tanítja a fennálló viszonyok, azaz a joggá emelt erőszak fenntartása érdekében.

174. oldal, A „L'École libertaire"Bizottságának felhívása / Oktatás és nevelés (ELTE Eötvös, 2009)

Mikonya György: Rend a rendetlenségben A szabadság útvesztői – Anarchisták és nevelés

Kapcsolódó szócikkek: állam · egyház

Hasonló könyvek címkék alapján

Zahar Prilepin: Mert mi jobbak vagyunk
Paul Feyerabend: A módszer ellen
Bozóki András – Sükösd Miklós (szerk.): Anarchizmus
A. Mitta – J. Dunszkij – V. Frid: Ragyogj, ragyogj csillagom
Pozsonyi Ádám: A Lenin-szobor helyén bombatölcsér tátong
G. K. Chesterton: The Man Who Was Thursday
P. A. Kropotkin: A kölcsönös segítség mint természettörvény
Nicholas Halasz – Robert Halasz: „Tiszta szívű gyilkosok”
Bozóki András – Sükösd Miklós (szerk.): Magyar anarchizmus
Gil Green: Új radikalizmus: anarchizmus vagy marxizmus?