Miklósi Ádám (szerk.) · Topál József (szerk.)

Kutyagondolatok ​nyomában 9 csillagozás

Miklósi Ádám – Topál József (szerk.): Kutyagondolatok nyomában

Bár több tízezer év óta társunk, a tudományos érdeklődés mindmáig elkerülte. Az utóbbi tíz év azonban forradalmi változások kezdetét jelzi. Vajon mi az, ami ennyire vonzóvá teszi az ember számára a kutyát a világ minden táján? Segíthet-e a modern tudomány e kérdés megválaszolásában?

Etológusok, pszichológusok, állatorvosok, szociológusok és filozófusok egymás munkáját kiegészítve igyekeznek feltárni az ember-kutya kapcsolat evolúciós mozgatórugóját, a háziasítás szerepét és hatását, illetve a kutya viselkedésének biológiai alapjait. Közben pedig kiderül, hogy az ember nem egyszerűen kutyát „csinált” a farkasból, hanem egyben a saját maga „képére” is formálta.

Ebben a kis kötetben az ELTE Etológia Tanszékének munkatársai több mint tíz év kutatási eredményeit foglalják össze. A hazai etológia külön sikere, hogy e területen élenjárók vagyunk, és a bemutatott munka döntő része itthoni kutatások eredménye, amelyhez rengeteg kutyaszerető ember is hozzájárult.

>!
Typotex, Budapest, 2006
200 oldal · puhatáblás · ISBN: 9639664227
>!
Typotex, Budapest, 2006
200 oldal · ISBN: 9639664227

Kedvencelte 1

Várólistára tette 6

Kívánságlistára tette 4


Kiemelt értékelések

Kek P>!
Miklósi Ádám – Topál József (szerk.): Kutyagondolatok nyomában

Kifejezetten rossznak tartom a címet.
Mert oké, hogy a kutyák viselkedésének vizsgálatáról (illetve kutya és ember, kutya és kutya, kutya és farkas viselkedésének hasonló és eltérő vonásairól) szól, és hogy a kutyák kognitív képességeire, tanulási hajlandóságukra, szociális képességeikre, emberhez való kötődésükre, a gazdával való szoros kapcsolatra, iránymutató és információadó közlésüket igénylő kooperatív viselkedésükre fókuszál (állít fel hipotéziseket, rögzít megfigyeléseket és következtet, gyárt magyarázatokat), mégis a leginkább ismeretlen terület mindebben: a kutyák gondolatai. Olyan ez a cím, mintha azt állítaná, hogy amit meg óhajt ismerni, vagyis ami a leghomályosabb ebben az egészben, annak a nyomán indítja el a nyomozását… Holott bármely tudomány, így a kognitív etológia is az ellenkező útvonalat járja be, ha igényt tart arra, hogy ne anekdotázásnak, ill. hipotetikus fantazmagórának tartsák: a biztostól halad a bizonytalan, az ismerttől a még nem ismert, vagy nem pontosan feltérképezett felé. Egyébként a könyv anyaga igyekszik is ezt az útvonalat bejárni – csak épp nem jó címmel címkézték ezt felül.
Eddig azt hittem, szeretem az etológiát, az állatok viselkedését leíró és kutató tudományt. Nos, ez a könyv elbizonytalanított ebben, amire kétféle magyarázat lehetséges: tévedtem korábban, az etológiának csak bizonyos szeletét szeretem; vagy nem tévedtem, csak az etológiának épp ezt a szeletét, s főleg azt a kiindulási pontját és a saját hipotézisére felépített koncepcióját nem szeretem, amit ez a könyv képvisel. Az evolúcionista szemléletét. A csak azt elfogadót. Számomra nem ad mindenre magyarázatot az evolúció. Sem az állatok viselkedésében, sem az emberében. A pillanatnyi érzelmi állapot befolyására, az egyéni tanulás, egyéni tapasztalatszerzés viselkedést módosító (netán döntő) szerepére még csak-csak utal néha a könyv, de az emberspecifikus szabad akaratról, Szentlélek-vezérelte Istenre való odahallgatásról, lelkiismereti döntések által irányított etikus magatartásról nem is hallott. Pedig ezek éppúgy az emberi faj kiváltságai, mint a magasabb rendű kognitív képességek (szellem), a nyelvi képesség (beszéd) az érzelmi élet bonyolultsága, az ösztönvezéreltségen túlmutató akarat. Hogy miért hozom mindezt ide? A kutyák megfigyeléséhez???? Merthogy a kutyák viselkedésének megfigyelésével épp az ember evolúciójára próbálnak magyarázatot adni – hogy milyen lehetett a Homo sapiens nyelvhasználat előtti, de már szociális kooperációra épülő csoportos létformája. Nem, nem hiszem, hogy itt, így lehetséges erre magyarázatot találni. Itt igenis egy akkora ugrás van, létbeli másság, amire az evolúció önmagában soha sem fog tudni magyarázatot adni, bármilyen apró mozzanatokra, lépésekre sikerül is azt felbontani.
Amellett tehát, hogy elég nehézkes a könyv nyelvezete – szigorúan őrzi végig a magasabb szintű tudományos nyelvi reprezentációt az egyszerűséggel, közérthetőséggel szemben –, nekem leginkább ezen kiinduló alapvetések miatt nem tetszett a könyv. Sajnálom. Amiből még így is tanultam, és újdonság volt számomra, az a fogságban nevelt, emberkézhez szoktatott farkasok és domesztikált utódaik, a kutyák azonos körülmények között produkált eltérő viselkedése.

4 hozzászólás
barburu>!
Miklósi Ádám – Topál József (szerk.): Kutyagondolatok nyomában

Hasznos kis könyv laikusoknak, kutyatulajdonosoknak és kezdő etológusoknak egyaránt. Macskákról is kéne egy ilyen. :)

Eszter_Tóth_12>!
Miklósi Ádám – Topál József (szerk.): Kutyagondolatok nyomában

Hasznos olvasmány volt. Többet megtudtam a kutya háziasításával kapcsolatban, illetve a viselkedési különbségekről, amik a farkasok és a kutyák között vannak. Ajánlom azoknak a gazdiknak, akik szeretnének szakkönyvet is elolvasni a kutyákkal kapcsolatban, de ebben nevelési tanácsokat nem fognak kapni, de nem is baj, hisz arról már számtalan könyv született. A magyar kutatók szép eredményt értek el, s kívánok nekik sok sikert az elkövetkező kutatásaikhoz. :)


Népszerű idézetek

Cicu>!

Orosz kutatók az 1950-es évektől olyan szelekciós kísérleteket végeztek egy prémrókatelepen, amelyek érdekes információkat nyújtottak a háziasítással kapcsolatban. A szibériai Novoszibirszkben fogságban tartott ezüstróka-populáció egyedei annyira félénkek voltak, hogy viselkedésük megnehezítette a mindennapos gondozásukat. Kutatókat kértek fel a probléma orvoslására, akik tenyésztési programjukhoz 30 hím és 100 nőstényállatot választottak ki. A leszármazottak közül csak azt a néhány egyedet tenyésztették tovább, amelyek legkevésbé féltek a táplálékot ketrecbe nyújtó emberi kéztől. Tehát a szelekciónak az emberi kéz megközelítése volt az egyetlen szempontja. A 10. generációban már az állatok 18%-a azonnal megközelítette az ember kezét, a 30. generációtól kezdve már 70-80%-uk. A szelíd rókáknak viszont nemcsak az emberi iránti toleranciájuk változott meg, hanem egyéb külső jellegeik is, amelyek a szelektált tulajdonsággal nem állnak nyilvánvaló funkcionális kapcsolatban. Bundájukat fehér foltok tarkítják, fülük lóg, farkuk felkunkorodik, koponyájuk megrövidült. Számos kutyaszerű viselkedés is megjelent náluk: szociális helyzetben gyakori a vokalizáció, nyalogatják az emberek arcát és kezét, csóválják a farkukat. A külső jegyek mellett a hormonális szabályozórendszer is változáson esett át: a nem szelektált rókákhoz képest nem indul meg a kortikoszteroid szint emelkedése, stresszhatásra vérükben alacsonyabb az adrenalin-koncentráció, jellemzően alacsonyabb a glükokortikoid szintjük és egyes agyterületeken megváltozott a különböző neurotranszmitterek működése. Reproduktív aktivitásuk megnőtt, ivarzásuk gyakoribb és nem köthető az év meghatározott időszakához.

69-70. oldal

Cicu>!

Táplálékkéregető helyzetben két táplálkozó ember közül attól kunyerálnak ételt, aki az arcát feléjük fordítja, illetve akinek a szeme nincs bekötve…

158-159. oldal

Cicu>!

Végső soron bebizonyosodott, hogy az egyedi (egy konkrét személyhez való) kötődési képességnek nincs érzékeny szakasza, így felnőtt kutyák is képesek – adott körülmények között akár nagyon rövid idő alatt is – új kötődési kapcsolatok kialakítására. Tehát tévednek azok az emberek, akik azért nem mernek idősebb vagy menhelyi kutyát magukhoz venni, mert attól félnek, hogy az nem ragaszkodik majd úgy hozzájuk, mintha kölyökkoruk óta velük élne. (Sőt, egy felmérés szerint a felnőtt menhelyi kutyát befogadó gazdák gyakran egyfajta túlzott kötődés kialakulásáról számolnak be.)

104-105. oldal

Cicu>!

… hiszen [a kutyát] a „legjobb barátját” mintegy az ember maga teremtette jókedvében, a saját hasonlatosságára.

58. oldal

Cicu>!

A szelídítés nagyrészt tanulási folyamatok következménye, és nem keverendő össze a domesztikációval, amely evolúciós léptékű folyamat és genetikai változásokkal is jár.

67. oldal

Cicu>!

A kutyakölyköknek gyakran már a születésénél jelen van az ember, és azt követően is gyakori köztük a kontaktus. A genetikai örökség, bármennyire is szociális az ős, önmagában nem elegendő a kifinomult kommunikációs és kooperatív képességek megjelenéséhez. A képességek kibontakozását a korai szocializáció, az emberrel kapcsolatos tapasztalatszerzés teszi lehetővé. Nincs ez másképp az embergyerekeknél sem, csak ez annyira természetes számunkra, hogy gyakran nem tulajdonítunk neki jelentőséget. A kutya egyik legfőbb előnye, hogy az emberi családba beépülve a gyerekekhez hasonló környezetben nő fel.

86. oldal

Cicu>!

A kutyákról azt gondoljuk, hogy nagyon jó a szaglásuk, ami annyiban azért mindenesetre igaz, hogy akár három méterről ki tudják szagolni, hogy két, egymástól másfél méterre a földre helyezett edény közül melyik tartalmazza az illatos szalámidarabokat. Ilyen helyzetben magabiztosan választják ki a két rejtekhely közül a megfelelőt. Igen ám, de ha a két edény közé beáll az ember, és nem ad jelzéseket számukra, a kutyák már elfelejtik használni az orrukat, és inkább az embertől várják a probléma megoldását elősegítő jelzéseket, és passzív ember jelenlétében véletlenszerűen választanak.

168. oldal

Cicu>!

Képesek-e az állatok is valamilyen elképzelést kialakítani arról, hogy mi van a másik fejében: mire figyel éppen, milyen félelmei, szándékai, tévedései, stb. vannak? Nevezik ezt elmeolvasásnak is, de ez nem szerencsés elnevezés, hiszen mindenki azonnal valamilyen telepatikus képességre gondol. Természetesen nem erről van szó. A tudatelmélet használata egyfajta kifinomult helyzet- és viselkedésértelmezést jelent: mások belső, mentális állapotait látható cselekvéseiből és az adott szituációból való kikövetkeztetésének képessége.

171. oldal

Cicu>!

A tapasztalatlan kutya barátságos szándék jelzéseként fogja fel az ideges macska vízszintesen tartott, ide-oda csapkodó farkát, míg erős aggodalommal szemléli a farkát függőlegesen tartó, barátságosan közeledő cicát. Ilyen helyzetek elkerülhetőek„ ha a jelek értelmezésében a tanulás is szerepet kap, és a kommunikáló partnerek képesek elsajátítani a másik faj által alkalmazott jelek jelentését.

117-118. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Miklósi Ádám: A kutya viselkedése, evolúciója és kogníciója
Csányi Vilmos: A kutyák szőrös gyerekek
Patay László: Kutyák
Jan Fennell: Hallgassunk a kutyánkra!
Jan Fennell: Kutyapszichológia
Vito Buono: Kutyák
Konrad Lorenz: Ember és kutya
Matolcsi János: A háziállatok eredete
Desmond Morris: Miért csinálja…? A kutya
Brian Hare – Vanessa Woods: Az okos kutya