Miklós Pál (szerk.)

Kapujanincs ​átjáró 13 csillagozás

Kínai Csan-Buddhista Példázatok
Miklós Pál (szerk.): Kapujanincs átjáró Miklós Pál (szerk.): Kapujanincs átjáró

„A buddhizmus a Kr. e. 6. században Észak-Indiában alapított vallás, amelynek mahájána (azaz "nagy kocsi”: tömegvallás) irányzata terjedt el Kínában s indult a különböző kolostorokban virágzásnak. Ezen belül a Kr. u. 6. században meggyökerezett Csan (Japánban Zen) minden más szektától elkülönül, mivel elutasítja a kanonizált szútrák és a bölcseleti irodalom tanulmányozását és magyarázgatását, ezért írástudatlanok is egyre növekvő számban válhattak költőivé. A csan szó jelentése 'elmélkedés'. A tan alapítója, Bódhidharma pátriárka egy Sao-lin kolostor közelében kiszemelt remetebarlangban kilenc évig „nézte a falat”. A 9. századra a tanok népszerűsége elvezetett oda, hogy az elmélkedésre szánt példázatokat följegyezték, s a Csan illetve Zen fokozatos elsorvadásáig keletkeztek ilyen írásos gyűjtemények."

>!
Helikon, Budapest, 1994
234 oldal · ISBN: 9632083075 · Fordította: Miklós Pál
>!
Helikon, Budapest, 1987
236 oldal · ISBN: 9632076710 · Fordította: Miklós Pál

Enciklopédia 1

Szereplők népszerűség szerint

Buddha


Kedvencelte 2

Most olvassa 2

Várólistára tette 4

Kívánságlistára tette 6


Kiemelt értékelések

>!
spinakker
Miklós Pál (szerk.): Kapujanincs átjáró

Miklós Pál (szerk.): Kapujanincs átjáró Kínai Csan-Buddhista Példázatok

Egy nap egy nyugatról jött ember érkezett a kolostorba, aki odament a mesterhez, és ezt kérdezte:
– Mi a Buddha?
A mester pedig válaszul botjával rácsapott a jövevényre.
A jövevény nem értette a választ, hiszen magát a kérdést sem értette: mi ez a Buddha, amit annyiszor hallott a keletiektől? A zen mesterben csalódva elolvasta az ősi wikipedia tekercseket, a nagy tanítók magyarázatait, és Miklós Pál kommentárjait. Így nagyon sok mindent megtudott, így azt is, hogy a Buddháról hol, mint valós személyről, hol, mint örökké létező entitásról, és hol, mint mindenkiben rejlő természetről beszélnek.
Mikor ezután újra a kolostorba érkezett, újra feltette a kérdést:
– Mi a Buddha?
A mester pedig válaszul botjával rácsapott a jövevényre. A jövevény még mindig nem világosodott meg, de megtanulta, hogy ne kérdezzen hülyeségeket.

>!
Arianrhod MP
Miklós Pál (szerk.): Kapujanincs átjáró

Miklós Pál (szerk.): Kapujanincs átjáró Kínai Csan-Buddhista Példázatok

Hát hiába,a földhözragadt gondolkodásom… Én csak annyit jegyeztem meg belőle, ma így visszagondolva, hogy bármilyen választ is adsz a kérdésre, jól fejbe leszel csapva a légycsapóval. Biztos vagyok benne, hogy ennél mélyebb értelme van, de úgy tűnik, nekem ehhez még érnem kell. Úgy 300 évig.

>!
tschk
Miklós Pál (szerk.): Kapujanincs átjáró

Miklós Pál (szerk.): Kapujanincs átjáró Kínai Csan-Buddhista Példázatok

Kapujancsi: már évek óta nézegetem a könyvet, mindig sajnáltam rá a pénzt. Végre megvan, próbálom a címet megjegyezni, de nem megy. Mire végre összeáll a kép, a cím egy magyar szó, nem valami kínai. Ekkorát rég röhögtem magamon.

Maga a könyv szép, bár az enyémnek a borítóját rosszul hajtogatták meg, de sebaj. A tartalom, hát olyan amilyennek lennie kell. Valami bevillan, aztán százszor körbejárjuk, lehetőleg minnél nyakatekertebben. Szerintem nem kell túllihegni: „khá”, vagy hogy mondta az öreg mester.

>!
Stendhal
Miklós Pál (szerk.): Kapujanincs átjáró

Miklós Pál (szerk.): Kapujanincs átjáró Kínai Csan-Buddhista Példázatok

Az anyuéknak van meg ez a könyv, a sorozat többi tagjával együtt. Gyerekként még semmit sem értettem meg belőle, felnőttként valamivel többet, de vissza-visszatérő olvasmányom.

>!
Sara_Both
Miklós Pál (szerk.): Kapujanincs átjáró

Miklós Pál (szerk.): Kapujanincs átjáró Kínai Csan-Buddhista Példázatok

Igaz meg lehet szokni a koanok gondolkodásmódját, s így viszonylag könnyen találhatunk értelmet szinte mindnek, de némelyik befészkeli magát az agyunkba, és azon vesszük észre magunkat, hogy vécén, buszon, órán ezeken töprengünk…
és ha ez így van, a műfaj- s persze a könyv- elérte célját!


Népszerű idézetek

>!
spinakker

Egy alkalommal a Mester ilyen útmutatást adott a gyülekezetnek:
– A mai újoncoknak arra van szükségük, hogy bízzanak önmagukban. Őrizkedjenek attól, hogy önmagatokon kívül keresgéljetek: mindig a dolgok csapdájába fogtok esni, pedig azok csak üres por, és semmiben sem fogjátok tudni megkülönböztetni a jót a rossztól. Ha, példának okáért, a buddhákról vagy a pátriárkákról van szó, ezek nem egyebek, mint a Tanítás nyomai. Akadnak olyanok, akik fölszedegetnek egy-egy mondást, hol a titkos, hol a közkézen forgó tanításokból, ezekből aztán csak kételyeik támadnak; ott maradnak megzavarodva, hol az égre, hol a földre nézve, aztán elindulnak, és, teljesen összezavarodva, másoknál tudakozódnak. A rátermett ember azonban őrizkedik attól, hogy uralkodókról és latrokról, ellenkezés vagy melléállítás ügyében, szépségről vagy gazdagságról értekezzék – nem tölti napjait ilyen disputákkal és hiábavaló beszédekkel. Ami engem illet, azok között, akik megkeresnek, akár szerzetesek, akár világiak, felismerem őket, s azt is tudom, honnan jönnek, rögvest látom, hogy csak hangok, szavak és mondások vannak bennük, no meg álmodozások és képzelgések. De azért meglátom bennük az embert is, aki képes úrrá lenni a dolgok felett, s eljutni a buddhák titokzatos eszméjéig.

18-19. oldal, 15. - Feljegyzések Lin-csiről (Helikon, 1987)

Miklós Pál (szerk.): Kapujanincs átjáró Kínai Csan-Buddhista Példázatok

2 hozzászólás
>!
spinakker

Egy szerzetes megszólította Csao-csou hosangot:
– Én csak most érkeztem a kolostorba. Kérlek, mester, taníts engem!
Csao-csou:
– Megetted a rizskásádat?
A szerzetes:
– Igen, megettem.
Csao-csou:
– Akkor eredj, és mosd el a csészédet!
A szerzetes nyomban észhez tért.

Kommentár
Amint szóra nyitja ajkát, Csao-csou tüstént feltárja szívét és máját.

53. oldal, 7. Csao-csou: mosd el a csészédet! - Kapujanincs Átjáró (Helikon, 1987)

Miklós Pál (szerk.): Kapujanincs átjáró Kínai Csan-Buddhista Példázatok

8 hozzászólás
>!
spinakker

(…) Tö-san fogta a Gyémánt szútráról készült kommentárjait, a csarnok közepére vitte, s fáklyával lángra lobbantva őket, így szólt:
– Ha az összes homályos tanokon és magyarázatokon átrágtátok magatokat, annyit értek vele, mintha egyetlen hajszállal roppant teret akarnátok kitölteni. Ha minden hagyományt és a világ minden titkát kitanultátok, annyi az, mintha egyetlen csöppet pottyantanátok az óceán vizébe.

68. oldal, 28. Lung-tan elfújja a lámpát - Kapujanincs Átjáró (Helikon, 1987)

Miklós Pál (szerk.): Kapujanincs átjáró Kínai Csan-Buddhista Példázatok

>!
szeptember99

Bármily különösnek tűnik is elsőre, azt kell mondanunk, hogy a költők mindig s minden korban egyetértettek a három klasszikus buddhista tétellel – mintegy ez a három tétel képezte minden költészet alapját: a világ változik, a világ rossz, semmi sem azonos önmagával – íme a költői belső indíték s a külső, a jobbító szándék, harmadikként a költői képvilág és képi fogalmazás summája. ez nem azt jelenti, hogy minden költő a világon, akarva-akaratlanul buddhista nézeteket vallott, épp ellenkezőleg: a buddhista tanítás és bölcselet történelmi értékét és roppant gondolati erejét tanúsítja.

222. oldal

Miklós Pál (szerk.): Kapujanincs átjáró Kínai Csan-Buddhista Példázatok

>!
spinakker

A csarnok nyugati és keleti szárnyának a szerzetesei összevesztek egy macskán. Nan-csüan fölemelte a macskát, és így szólt:
– Ha tudtok mondani valamit, megmentettétek a macskát. Ha nem tudtok, a macskának vége! – A szerzetesek nem tudtak semmit sem mondani. Nan-csüan kettévágta a macskát.
Este hazatért Csao-csou. Nan-csüan elmesélte neki, mi történt. Csao-csou levette saruját, a fejére tette, és távozott. Nan-csüan utána kiáltott:
– Ha itt lettél volna, megmentetted volna a macskát!

58. oldal, 14. Nan-csüan kettévágja a macskát - Kapujanincs Átjáró (Helikon, 1987)

Miklós Pál (szerk.): Kapujanincs átjáró Kínai Csan-Buddhista Példázatok

14 hozzászólás
>!
spinakker

A szél csattogtatott egy templomi zászlót. Két szerzetes vitatkozni kezdett erről. Az egyik azt állította, hogy a zászló mozog, a másik azt állította, hogy a szél mozog. Vitatkoztak, érveltek, de nem tudtak sehogy sem megegyezni. A Hatodik Pátriárka közbelépett:
– Sem a zászló nem mozog, sem a szél nem mozog. Csupán a ti elmétek mozog.
A két szerzetes meghökkenten oldalgott el.

Kommentár
Sem a szél nem mozog, sem a zászló nem mozog, sem az elme nem mozog. (…) A pátriárka nem vette komolyan a dolgát, nem büntetett.

69-70. oldal, 29. Sem a szél, sem a zászló - Kapujanincs Átjáró (Helikon, 1987)

Miklós Pál (szerk.): Kapujanincs átjáró Kínai Csan-Buddhista Példázatok

1 hozzászólás
>!
spinakker

Egy szerzetes azt kérdezte Ma-cutól:
– Mi Buddha? – Ma-cu azt felelte:
– Sem nem elme, sem nem Buddha.

Kommentár
Ha ezt megértetted, befejezted a Csan-tanulmányaidat.

72. oldal, 33. Sem nem elme, sem nem Buddha - Kapujanincs Átjáró (Helikon, 1987)

Miklós Pál (szerk.): Kapujanincs átjáró Kínai Csan-Buddhista Példázatok

Kapcsolódó szócikkek: Buddha
6 hozzászólás
>!
spinakker

Nan-csüan, Kuj-cung és Ma-jü együtt mendegéltek, hogy tiszteletüket tegyék Huj-csung Nagymesternél. Félúton Nan-csüan megállt, s egy kört rajzolt a porba. Így szólt:
– Ha tudtok erre egy jó választ, akkor folytatom utamat veletek.
Kuj-cung nyomban leült a kör közepére. Ma-jü, ezt látva, női módon mélyen meghajolt. Nan-csüan így szólt:
– No, akkor én nem megyek veletek!
– Micsoda észjárás! – sóhajtott Kuj-cung.

115. oldal, 69. Nan-csüan kört rajzol - Nefrit szirt (Helikon, 1987)

Miklós Pál (szerk.): Kapujanincs átjáró Kínai Csan-Buddhista Példázatok

5 hozzászólás
>!
spinakker

Hsziang-jen hosang így mondja el, mi a Csan:
– Olyan, mint egy szerzetes, aki fogaival erősen kapaszkodva lóg egy fa ágáról, kezével nem éri el az ágat, lábával nem talál támaszt a fa törzsén; valaki megáll a fa alatt, és megkkérdezi, mit jelent az, hogy a Bódhidarma Nyugatról érkezett? Ha a szerzetes nem válaszol a kérdésre, megtagadja hitbeli kötelességét, ha válaszol, megtagadja saját életét. Mikor viselkedik helyesen?

51. oldal, 5. Ember a fán - Kapujanincs Átjáró (Helikon, 1987)

Miklós Pál (szerk.): Kapujanincs átjáró Kínai Csan-Buddhista Példázatok

1 hozzászólás
>!
spinakker

Ta-mej, a tanítvány, azt kérdezte Ma-cutól:
– Mi a Buddha? – Ma-cu így felelt:
– Az elme Buddha, Buddha az elme.

Kommentár
Ha közvetlenül megragadjátok Ma-cu mondásának értelmét, akkor Buddha ruháit öltitek magatokra, Buddha ételét eszitek, Buddha szavaival beszéltek, Buddha tetteivel cselekedtek – vagyis, ti magatok vagytok Buddha. Csakhogy!…
Hány embert vezetett félre Ta-mej, amikor a mérleg nyelvét a mérlegelt súlyhoz igazította? Hogyan is tudta volna felfogni, hogy a Buddha szónak puszta kiejtése előtt három napig öblögetni kell a szájunkat?

70. oldal, 30. Az elme Buddha, Buddha az elme - Kapujanincs Átjáró (Helikon, 1987)

Miklós Pál (szerk.): Kapujanincs átjáró Kínai Csan-Buddhista Példázatok

Kapcsolódó szócikkek: Buddha
1 hozzászólás

Hasonló könyvek címkék alapján

Seung Sahn: A zen iránytűje
Miklós Pál: A Zen és a művészet
Sunrjú Szuzuki: Zen szellem, a kezdő szellem
Tsai Chih Chung: Beszélő Zen
Szung Szán: Hamut a Buddhára
Nyogen Senzaki – Paul Reps (szerk.): 101 zen történet
Shunryu Suzuki: A zen szellem az örök kezdők szelleme
Alan W. Watts: A zen útja
Stefan Bauberger: Nyitottan a teljességre
Kenneth S. Leong: Jézus zen tanításai