Képmutatók ​cselszövése 4 csillagozás

Mihail Bulgakov: Képmutatók cselszövése

Bulgakov drámája a leszámolásokról, ármánykodásokról, kis haszonlesésekről, erkölcstelenségről, beárulásokról, hazugságokról szól, az abszolutista hatalomról, amely határt nem ismerő szinten tesz félre embereket, csak azért, mert azok olykor megkövetelnek valamit a jó ügy elvégzéséhez. Csak azért, mert a művészetet szentnek és sérthetetlennek tartják, csak azért, mert elszánt fanatikusok, akik görcsösen ragaszkodnak a szakmájukhoz, az önmegvalósításukhoz. De sajnos figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy az abszolutizmussal szembeni párharc a művész számára elveszett játszma. Ezt írta meg Bulgakov Molière életének történetében.

Róla szól: Molière

>!
Kriterion, Bukarest, 1981
90 oldal · Fordította: Karig Sára

Enciklopédia 1


Kedvencelte 1

Várólistára tette 5

Kívánságlistára tette 4


Népszerű idézetek

ÁrnyékVirág >!

ARMANDE Mester, az egész világ ellenem van!
MOLIÉRE (megöleli. Abban a pillanatban megjelenik Bouton) Az ördögbe is! (Boutonhoz) Tudod mit, menj és nézd meg a gyertyákat a földszinten.
BOUTON Éppen onnan jöttem.
MOLIÉRE Hát akkor: menj és hozz egy palack bort.
BOUTON Már hoztam. Ott van.
MOLIÉRE (halkan) Hát akkor, ide figyelj: menj innen egyszerűen a pokol fenekére, vagy ahova akarsz!
BOUTON Miért nem ezzel kezdte? (kimegy)

16. oldal

ÁrnyékVirág >!

IGAZSÁGOS VARGA Egy levélke van itt a számodra.
FÉLSZEMŰ Kitől?
IGAZSÁGOS VARGA Ki tudja azt megmondani? A parkban találkoztam a hölggyel, de álarc volt rajta.
FÉLSZEMŰ (elolvassa a levélkét) Hm… milyen ez a nő?
IGAZSÁGOS VARGA (megvizsgálja a levélkét) Azt hiszem, könnyelmű.
FÉLSZEMŰ Miért?
IGAZSÁGOS VARGA Mert levélkéket ír.
FÉLSZEMŰ Hülye.

33. oldal

ÁrnyékVirág >!

Feleslegesen vidám, mint az olyan ember, aki érzi a vesztét.

35. oldal

SophieOswald>!

     NAGY LAJOS Nem tart velem? (Maga elé néz és beszél.) Széket, terítéket.
     MOLIÉRE (elsápadva) Felség, ezt a megtiszteltetést nem fogadhatom el. Mentsen fel, kérem!
     Széket hoznak és Moliére a szélére ül
     NAGY LAJOS Mi a véleménye a csirkéről?
     MOLIÉRE Kedvenc eledelem, felség. (Könyörögve) Engedje meg, hogy felálljak.
     NAGY LAJOS Egyék. […]
     MOLIÉRE Felség, Franciaországban nem volt még arra eset, hogy valaki felségeddel együtt vacsorázott volna. Zavarban vagyok.
     NAGY LAJOS Moliére úr, Franciaország ön előtt ül a karosszékben: csirkét eszik, és nincs zavarban.

30.-31. oldal, II. felvonás (Kriterion, 1981)

SophieOswald>!

     IGAZSÁGOS VARGA Nagy uralkodó, a királyság, úgy látszik, nem is létezhet feljelentések nélkül.
     NAGY LAJOS Hallgass el, bohóc, foltozd a cipőt. Te nem szereted a feljelentőket?
     IGAZSÁGOS VARGA De hát mi van bennük szeretnivaló? Olyan alja nép, felség!

50.-51. oldal, III. felvonás (Kriterion, 1981)

SophieOswald>!

     MOLIÉRE […] De, felség, én író vagyok, én gondolkozom, vegye tudomásul, hogy én tiltakozom…

62. oldal, IV. felvonás (Kriterion, 1981)

Kapcsolódó szócikkek: író
SophieOswald>!

     MOLIÉRE […] Azt mondtam neki: én, felség, gyűlölöm az ilyen eljárást, és tiltakozom; engem sért ez, felség, engedje meg, hogy tisztázzam a dolgot… Engedje meg… vagy nem eleget hízelegtem talán? Vagy nem eleget csúsztam-másztam… Felség, hol talál még egy olyan talpnyalót, mint Moliére?… De miért is tettem mindezt, Bouton? A Tartuffe-ért. Azért alázkodtam meg. Szövetségest véltem találni. S találtam! Ne alázkodj meg soha, Bouton! Gyűlölöm a királyi zsarnokságot!

62. oldal, IV. felvonás (Kriterion, 1981)

ÁrnyékVirág >!

Kopognak az ablakon. Moliére aggodalmasan kidugja fejét a takaró alól. Bouton óvatosan kinyitja az ablakot, és az ablakban megjelenika megrémült Moirron, lámpával a kezében.
MOIRRON Kiabálást hallottunk. Mi történt?
BOUTON Semmi sem történt. Miért kell mindenképpen valaminek történnie? Beszélgettem Moliére úrral, és azt kiabáltam: Éljen a király! Nincs Boutonnak joga, hogy néhanapján valamit kiabáljon? Hát kiabál is. Éljen a király!
MOLIÉRE Istenem, milyen tehetségtelen tökfilkó.

64. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Jevgenyij Svarc: Drámák
Lev Tolsztoj: Színművek, 1864–1910
Makszim Gorkij: Színművek 1901–1906
Anton Pavlovics Csehov: Három nővér
Alekszandr Szergejevics Puskin: Jevgenyij Anyegin / Drámák
Alekszandr Szergejevics Gribojedov: Az ész bajjal jár
Nyikolaj Vasziljevics Gogol: Magatokon röhögtök!
Anton Pavlovics Csehov: Anton Pavlovics Csehov művei I-IV.
Anton Pavlovics Csehov: Csehov drámai művei
Nyikolaj Vasziljevics Gogol: Egy őrült naplója