A ​spirituális turista – Személyes kalandozások a vallásosság peremvidékein 2 csillagozás

Mick Brown: A spirituális turista – Személyes kalandozások a vallásosság peremvidékein

Mesterek, guruk, lámák, csodák, New Age… szemfényvesztés vagy valódi vallásos hit? – Mick Brown alapvetően erre a kérdésre keresi a választ könyvében. „A spirituális útkeresés, bármit is jelentsen – és különböző embereknek ezerféle dolgot jelent –, a huszadik század végének domináns jelenségévé vált… Mindez a modern élet középpontjában lévő spirituális vákuumra adott válasz, kiéhezettség arra, hogy értelemmel ruházzuk fel az életünket, vágyódás a misztérium és a transzcendencia után.” – írja az előszóban. Három kontinenst átívelő utazásai során személyesen keresi fel korunk néhány nevezetes központját, és sok-sok érdekes beszélgetést folytat nemcsak a tanítókkal, hanem a hozzá hasonló útkeresőkkel is. Élményeit és gondolatait kritikus, de rokonszenvező szemlélettel, élvezetes stílusban, gazdag háttéranyagot felvonultatva osztja meg az olvasóval.

>!
Ursus Libris, Budapest, 2010
428 oldal · ISBN: 9789638663450

Várólistára tette 3

Kívánságlistára tette 2


Népszerű idézetek

metahari P>!

A Nyugat eljutott a végső határig. Láthattuk, hogy mindez a gazdagság és technikai tudás nem hozza el a boldogságot. Ha a vagyon, a státusz és az érzéki örömök volnának a boldogság forrásai, akkor a civilizáció születése óta nekünk kellene a legboldogabbaknak lennünk. De ha a világra tekintek, az a határozott benyomásom támad, hogy az e világban élő emberek többsége egyáltalán nem boldog. A buddhista út nem azt mondja, hogy meg kell vetnünk az anyagi fejlődést, hanem hogy a boldogság fő oka belül van, a tudat fejlődésében. Ezt kell keresnünk.

metahari P>!

Az én megváltoztatásához az szükséges, hogy szembenézzünk a saját magunkkal kapcsolatos igazsággal. Ez is fájdalmas, ám ebből a megtisztulásból fakad a felismerés.
Eszembe jutott, hogy ez a kicsiny, ámde egyetemes igazság a pusztulásról és a megújulásról szóló nagy vallási mítoszok paradigmája is egyben: a védikus kali jugáé és a keresztény apokalipszisé, melyekben a zűrzavar, a pusztítás és a szenvedés szükségszerű előjátékul szolgál a béke és a harmónia új világrendjéhez. Halál és újjászületés. A sötétségből születik meg a fény.
A Cosmos, Chaos and the World to Come (Kozmosz, káosz és az eljövendő világ) című művében Norman Cohn történész kifejti, hogy az a hit, mely szerint a kozmosz rendje győzedelmeskedni fog a káosz összevisszasága fölött, az emberiség alapvető meggyőződései közé tartozik. Talán ez nem is lehetne másként, mivel remény nélkül feladnánk a küzdelmet. Az ezredfordulóhoz közeledve az Amerikán és a Távol-Keleten végigsöprő keresztény megújulás, a 'New Age' divathóbortja és a keleti spiritualitás iránti növekvő érdeklődés mind-mind a modern világ fokozódó bizonytalanságának tüneteként értelmezhető, a megerősítés utáni vágyként, hogy a kozmosz rendje le fogja győzni a káosz zűrzavarát, bekövetkezik a régi rendszerek kollektív idegösszeomlása, és megindul a vigasz, a jelentés és a megszabadítás utáni megújult keresés.


Hasonló könyvek címkék alapján

Pentelényi László – Zentay Nóra Fanni (szerk.): JLG / JLG
Szent-Györgyi Albert: Az őrült majom
Marcello D'Orta: Isten ingyér teremtett bennünket
Monty Python – Balázs P. András: Brian élete
Shalom Auslander: Rabbik és gojok
Viviane Villamont: Kisdarázs
Jerzy Andrzejewski: Sötétség borítja a földet
Julius Evola: Meglovagolni a tigrist
L. Caecilius Firmianus Lactantius: Az isteni gondviselésről
E. M. Cioran: Könnyek és szentek