Kognitív ​pszichológia 3 csillagozás

Michael W. Eysenck – Mark T. Keane: Kognitív pszichológia

A ​modern pszichológiában közel 50 éve végbement változást gyakran „kognitív forradalom”-nak nevezik, hiszen a szorosabb értelemben vett pszichológiai problémákon túl a nyelvészet, számítástechnika, de a mesterséges intelligenciakutatások során is olyan interdiszciplináris megközelítéseket tett lehetővé, melyek nyomán e szemlélet ma „cognitive science”-ként ismert. A könyv igen alapos áttekintést ad a többi között az észlelés, figyelem, emlékezet folyamatairól, a mentális reprezentációról, a tudás szerveződéséről, bőséges és jól követhető kísérleti pszichológiai bemutatással, ami az olvasót bevonja egy-egy jelenség kapcsán a kérdésfeltevés, a módszertani megközelítés és az adatok korrekt értelmezési módjának jellegzetes kognitivista világába, vagyis „részessé tesz”: továbbgondolkodásra késztet, további ötleteket ad. A könyv magyar nyelvű kiadása hasznos olvasmány pszichológushallgatók, végzett pszichológusok, filozófusok, számítástechnikai szakemberek és a téma iránt érdeklődő… (tovább)

>!
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003
604 oldal · ISBN: 9631945235 · Fordította: Bocz András

Most olvassa 5

Várólistára tette 7

Kívánságlistára tette 10

Kölcsönkérné 1


Kiemelt értékelések

exceptwhen>!
Michael W. Eysenck – Mark T. Keane: Kognitív pszichológia

Ez az a könyv, amit soha életemben nem leszek hajlandó végigolvasi. Vazzeg.


Népszerű idézetek

smee>!

Megjegyezte, hogy Arisztotelész a fizikai erőkről mint hipotetikus, antropomorf állapotokról beszélt (az antropomorfizmus emberi jellemzőket tulajdonít nem emberi entitásoknak). Azt gondolta például, hogy egy szabadon eső test azért gyorsul fel, mert egyre jobban örül annak, hogy közeledik az otthonához.

2 hozzászólás

Hasonló könyvek címkék alapján

Bányai Éva – Varga Katalin (szerk.): Affektív pszichológia
Csépe Valéria – Győri Miklós – Ragó Anett (szerk.): Általános pszichológia 3. – Nyelv, tudat, gondolkodás
Michael Cole – Sheila R. Cole: Fejlődéslélektan
Tolcsvai Nagy Gábor: Bevezetés a kognitív nyelvészetbe
Kövecses Zoltán – Benczes Réka: Kognitív nyelvészet
Pléh Csaba – Kovács Gyula – Gulyás Balázs: Kognitív idegtudomány
Kiss Enikő Csilla – Sz. Makó Hajnalka: Gyász, krízis, trauma és a megküzdés lélektana
Cziegler Orsolya: Okos gyerekek, gyerekes felnőttek
Aaron T. Beck: A depresszió kognitív terápiája
Czigler István: A figyelem pszichológiája