Kulturális ​pszichológia 0 csillagozás

Michael Cole: Kulturális pszichológia

Michael Cole kutatásai és írásai sokban hozzájárultak a fejlődéslélektan továbbviteléhez az elmúlt harminc évben. Ebben a könyvben több évtizedes vizsgálódásait foglalja össze, egyszersmind programot ad a fejlődéslélektan mint kulturális-történeti tudomány létrehozásához. Alapkérdéseket vet fel: mit jelent az emberi fejlődés tudományos vizsgálata? Miféle tudományhoz jutunk el ilyen módon? Mennyire széleskörűen alkalmazható? Miféle haszon származhat belőle?
A kötet az integratív pszichológiai törekvések egyik alapműve, kísérlet a lélektan és a kultúraelmélet összefoglaló szintézisére.

Tartalomjegyzék

>!
Gondolat, Budapest, 2005
374 oldal · keménytáblás · ISBN: 9639567779 · Fordította: Ragó Anett

Most olvassa 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Alice Miller: A tehetséges gyermek drámája és az igazi én felkutatása
Alison Gopnik – Patricia K. Kuhl – Andrew N. Meltzoff: Bölcsek a bölcsőben
Kenéz Kíra: Az első 12 hónap titkai
Ranschburg Jenő: Az érzelem és a jellem lélektanából
Neil Mulholland (szerk.): Harry Potter pszichológiája
Bernáth László – Solymosi Katalin (szerk.): Fejlődéslélektan olvasókönyv
Pacskovszky Zsolt – Rigler Ilona: Hogyan élheted túl, ha rád száll az osztály?
Bíró Szilvia: A „naiv pszichológiai értelmezés” kezdetei: a racionális cselekvés elvének kísérleti vizsgálata csecsemőkorban
Christa Meves: Nagyszülők ábécéje
Horváth-Szabó Katalin – Vigassyné Dezsényi Klára: Az agresszió kezelése