A ​magyar regény 0 csillagozás

Mezei József: A magyar regény

Sokat vitatkoznak manapság a regény műfajáról, és válságát, kimerülését, közelgő halálát emlegetik. Mezei József könyve cáfolat a kételkedésekre. Végigkíséri a regény fejlődését az ókortól napjainkig, azt tapasztalja, hogy a regény örökké változó, mérhetetlenül gazdag, és mindig megújuló. Sem formailag, sem tartalmilag nem köthető szabályokhoz, lényege éppen az, hogy a különböző korok, társadalmak igényeihez, szükségleteihez tud alkalmazkodni.
Elsősorban a magyar regény fejlődésrajza érdekli. De bevezetőjében előzményeit is összefoglalja, és színes képet ad a kortárs külföldi regényirodalmakról is, az irányzatokról, a filozófia és a képzőművészet törekvéseiről, amelyek valamilyen formában hatottak erre a sokoldalú, a valóság sokféle megnyilatkozását magába fogadó műfajra.
Nem szabványos irodalomtörténet ez a könyv, hanem inkább élménybeszámoló, egy kitűnő irodalomtörténész vallomása a regényről.

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Elvek és utak Magvető

>!
Magvető, Budapest, 1973
904 oldal

Hasonló könyvek címkék alapján

Kovács Endre – Szerdahelyi István: Irodalomelméleti alapfogalmak
Kállay Géza: És most: beszélj!
Keszthelyi Tibor (szerk.): A krimi
Sándor Iván: Németh László üdvtana
Morsányi Bernadett: Egyedül szembejövet
Buda Attila – Nemeskéri Luca – Pataky Adrienn (szerk.): „…mi szépség volt s csoda”
Füst Milán: Látomás és indulat a művészetben
Thomka Beáta (szerk.): Narratívák 3.
Maurice Blanchot: Az irodalmi tér
Thomka Beáta (szerk.): Az irodalom elméletei I.