Ernst ​Cassirer 0 csillagozás

Mezei György: Ernst Cassirer

Ernst ​Cassirer, német filozófus – akinek filozófiatörténeti munkássága is igen jelentős – első alkotóperiódusában a neokantianizmus ún. marburgi iskolája természettudományokra és matematikára orientálódó tudományfilozófiájának szellemében munkálkodott. Koncepciójának továbbfejlesztésével, bővítésével (a transzcendentális kérdésnek a nyelv, a mítosz/vallás, a művészet, a történelem szféráira való kiterjesztésével) hozta létre a szimbolikus formák filozófiájának építményét, melynek architektonikája – bár egyes alapvető jellegzetességei párhuzamba állíthatók kanti, hegeli, husserli motívumokkal – a transzcendentálfilozófia modern, újszerű megfogalmazásával ragadja meg az olvasót. A kultúra belső elemzésére korlátozódó szimbólumfilozófia azonban nem kínál kellő elméleti apparátust a társadalmi létre vonatkozó kérdések tárgyalásához, így Cassirer, szembesülve a fasizmus világégéshez vezető barbarizmusával, élete utolsó éveiben filozófiai vizsgálódásai tematikája újabb bővítésének… (tovább)

Róla szól: Ernst Cassirer

A következő kiadói sorozatban jelent meg: A polgári filozófia a XX. században Kossuth

>!
Kossuth, Budapest, 1984
152 oldal · ISBN: 9630924196

Kívánságlistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Tatár György: Az Öröklét Gyűrűje
Schwendtner Tibor: Heidegger és a nemzetiszocializmus
Kiss Endre: Friedrich Nietzsche filozófiája
Pentelényi László – Zentay Nóra Fanni (szerk.): JLG / JLG
Weiss János: Metafizika és esztétika
Robert Zimmer: A kapu újra nyílik
Boros Gábor (szerk.): A XVII. századi filozófia antológiája
Pók Lajos: Thomas Mann világa
Hans-Georg Gadamer: A szép aktualitása
Wilhelm Röpke: Civitas humana