Idézetek 4

>!
Kasztór_Polüdeukész 

: Jó reménységgel nézhet a jövőbe. El-
lenséges szándékok keresztezni próbálják szerencséjét, de ön
erősebbnek bizonyul. Egy magabiztos idegen eszközül akarja
felhasználni, ne bízzék benne! A közeli napok nagy változást
hoznak az életébe, s önön fog múlni, hogy a csalódást választja-e
vagy az életre szóló boldogságot.

64. oldal X. Egy Zűrzavarós nap. Szerződés a erdészettel

>!
Kasztór_Polüdeukész 

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

Marika keresztben fekszik a középső ülésen, hol a kezét,
hol a lábát lógatja vízbe. A madarak nesztelen suhanása,
a vízszint fémesen gyűrődő lebernyege: mint valami kettős
tükörjáték hat rá. Egyik se közelebb és valószerűbb a másik-
nál, mindkettő csend és megfogalmazhatatlan árnyékvonulás.
S a kettő között a ladik meg ő – a fiúk…
S valahol a halott lány.
Úgy is vehetné, hogy most a halott lányt keresik. Talán
már az egész falu őt keresi. Gujdovics nem törődik mással,
csak a lovaival, Zicska a zsákmánnyal. Süketek. Egyedül
keresztapi tudta, hogy mitől félti őt… hogy mindenütt az
a lány kísérti majd!
És képzeleg.
Furcsa, borzongás nélküli ártatlansággal játszik a gondo-
lattal. Eszébe jut a lány, akivel a piros kontyot rakták a va-
kondtúrásra. Különös elgondolni, hogy talán most is az ár-
téren bolyong, a maradék földnyelveken sétál, kendőbe bur-
kolózva, egyedül, s nézi, ahogy nő körülötte a víz, végül egy
füves dombra húzódik vissza, összekuporodik, de a habok
ott is odamennek a lábához – s akkor hirtelen megéátja azt
a másik arcot, a halott leányét, lent a hínár között, szivár-
ványló homlokkal… Nem, nem kagyló, egy leány homloka.
S szeretne hazafutni, de már nem lehet.
Marika fölkapja a fejét a hajáról csöpög a víz.
Már vagy tíz perce nézi arasznyi közelről, hogyan rohan-
nak a hullámok.
Szédül.
Váratlanul éri a rajokban köröző sirályok kiáltozása. Le-
het, hogy nem hallotta eddig? Egyszerre ellenségesnek érzi
feje fölött ezt a nyugtalan röpködést.
Vajon mire lesnek? Mire várnak?

169. oldal XXVIII. A nagy vadászat

>!
gesztenye11

Igazolás. – Az Erdészet igazolja, hogy Panta Virág Zicska (Zoltán) és Galambos Ádi (Ádám) flóbertpuska használatára jogosultak a füzesi erdőn, kivéve a vadaskert tilos területét. Jelen papír felmutatása igazolásul szolgál. A puska a kerülők által el nem kobozható. A lelőtt vad milyenségéről és mennyiségéről kötelesek jelentést tenni az Erdészetnél. A puska legkésőbb szeptember elsejéig Sándor gépész úrnak visszaszolgáltatandó. Kelt Füzesen, 1930-ban. Sarlós Boldogasszony napján.

64. oldal - X. Egy zűrzavaros nap. Szerződés az erdészettel

Hirdetés
>!
gesztenye11

Horgas alatt mentették ki őket, mintegy harminc kilométerre Füzestől. A malom ekkor már teljesen az oldalára dőlt. A zsindelytetőt, ahol hasaltak, már csapkodta a víz. Semmi nem volt náluk, csak a viharlámpa és a skaba. Minden más holmijuk elúszott a hullámtörőnél, még a világháborús távcső is. S most az öreg nílusi bárka is búcsúzni kezdett tőlük. Az utolsókat rúgta.

215. oldal - XXXIV. - Minden kiderül

Kapcsolódó szócikkek: skaba