Tanulmányok ​a magyar nevelésügy XVII-XX. századi történetéből 0 csillagozás

Mészáros István (szerk.): Tanulmányok a magyar nevelésügy XVII-XX. századi történetéből

A kötet szerzői a címben jelzett időszak neveléstörténetének különböző területeit, problémáit vizsgálják. A tanulmányok az iskolatípusokkal, az oktatási-nevelési intézményekkel, az iskolarendszer ágaival foglalkoznak, valamint egyes tantárgyak, tankönyvek, oktatási módszerek múltját ismertetik. Elemzik a kor pedagógiai dokumentumait, több konkrét példa szemlélteti a haladó társadalmi-politikai mozgalmak hatását a nevelésügyre. Néhány kiemelkedő pedagógiai személyiség tevékenységének újonnan feltárt részleteit is bemutatja a kötet.

>!
Akadémiai, Budapest, 1980
316 oldal · ISBN: 9630517965

Hasonló könyvek címkék alapján

Maria Montessori: Az ember nevelése
Falus Iván – Kelemen Elemér (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből 2005.
Kraiciné Szokoly Márta (szerk.): A felnőttképzésről három generáció nézőpontjából
Kiss Árpád – Horváth Lajos – Nagy Sándor – Szarka József (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1978
Fináczy Ernő: Világnézet és nevelés
Knausz Imre: Műveltség és demokrácia – Kísérletek a pedagógia bírálatára
Fazakas István: Erdély nagy pedagógusai
Vajda Pál (szerk.): Nagy magyar nevelők
Horváth László – Pornói Imre: Szemelvények a nevelés történetéből
Hornyák Mária: Brunszvik Teréz „szellemi gyermeke”: Teleki Blanka (1806-1862)