Bevezetés ​a pedagógia és az iskoláztatás történetébe 1 csillagozás

Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla: Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe

A ​főiskolai tankönyv tíz nagy kormetszetű részben tekinti át az egyetemes és a magyar pedagógia történetét az őskortól napjainkig, az 1993-as oktatási törvény elfogadásáig bezárólag. Elsőként az őskori nevelés jellemzőit, az intézményes nevelés kezdeteit, majd az ókori folyammenti kultúrák (Mezopotámia, Egyiptom, India, Kína) mellett az ókori Görögország és Róma nevelési törekvéseit, kiemelkedő gondolkodóinak (szofisták, Szókratész, Platón, Arisztotelész) pedagógiai elméleteit ismerhetjük meg. A középkori műveltséget, embereszményt s azok közvetítésére vállalkozó intézményeket bemutató harmadik fejezetben kerül sor a magyar intézményes nevelés kezdeteinek beható taglalására. A reneszánsz és humanizmus, a reformáció és ellenreformáció kulturális törekvései, pedagógiai jellemzői kapcsán Rotterdami Erasmus, Juan Luis Vivcs, Michel de Montaigne és Luther nevelésről vallott nézeteit, pedagógiai törekvéseit is tárgyalja a mű. Terjedelmes fejezet foglalkozik az újkorban bekövetkezett… (tovább)

Neveléstörténet címmel is megjelent.

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Osiris iniciálé Osiris

>!
Osiris, Budapest, 2002
480 oldal · ISBN: 963379997X
>!
Osiris, Budapest, 2000
keménytáblás
>!
Osiris, Budapest, 1999
480 oldal · ISBN: 9633793432

Kívánságlistára tette 3


Hasonló könyvek címkék alapján

Vajda Pál (szerk.): Nagy magyar nevelők
Gloviczki Zoltán – Zsinka László: Nevelés és iskola az antik és középkori Európában
Hoffmann Zsuzsanna: Antik nevelés
Evva Gabriella: A magyar nőnevelés két úttörője
Havasi János: Egy hangszer voltam az Isten kezében
Kéri Katalin: Női élet, leánynevelés az újkorban
Johannes Amos Comenius: Orbis sensualium pictus
Baska Gabriella – Nagy Mária – Szabolcs Éva: Magyar tanító, 1901
Fazakas István: Erdély nagy pedagógusai
Horváth László – Pornói Imre: Szemelvények a nevelés történetéből