A ​magasztalásban rejlő erő 4 csillagozás

Merlin Carothers: A magasztalásban rejlő erő Merlin Carothers: A magasztalásban rejlő erő

Erö van a magasztalásban!
Az „örömhir”
Korlátlan Hatalom
Teljes örömnek tartsátok!
Mikor a verebecskék leesnek
Isten veled zúgolódás! Búcsúzunk!
Az Úrnak öröme

A dicsőítésben rejlő erő címmel is megjelent.

>!
194 oldal · puhatáblás

Kedvencelte 1

Most olvassa 1


Kiemelt értékelések

padamak>!
Merlin Carothers: A magasztalásban rejlő erő

Az Igéből, azaz a teljes Írásból kiragad és kicsit kabbalaként használ egy konkrét üzenetet: Mindenért hálát adjatok! Az erről korábban írt könyvére (Prison to Praise – Börtönből a magasztalásig) sokszor hivatkozik, mint a felidézett élettörténetek fordulójára. Amikor azt a bajban lévők elolvasták, minden megváltozott = jóra fordult. Hááááát, az élet – még az Istenben hívő élet sem, – nem habostorta…
Ebből a könyvből viszont a „Mikor a verebecskék leesnek” c. 5. fejezet nagyon tetszett. Sok bibliai példa (köztük kiemelkedően jó a Habakuké!) alapján mutatja be, hogy Isten olykor megengedi a nehézségeket, betegséget, halált, és mégis… Ezt a részt szívből ajánlom, olvassátok el!


Népszerű idézetek

padamak>!

A mi értelmünk olyan korlátolt, hogy sehogysem tudjuk megragadni Isten terveit egész terjedelmében, sem az Ő teremtményeivel való céljait. Ha ragaszkodsz hozzá, hogy az elfogadásodat megértés előzze meg, nagyon keveset fogsz elfogadni.

25. oldal

padamak>!

Megmondatott, hogy legyünk óvatosak és figyeljük ki a támadásokat… mégis… a figyelmünk fókuszában Isten legyen és ne a Sátán! Olyanok legyünk, mint akik tudják ugyan, hogy az ellenség támad, de azt is tudják, hogy a segítség nem abból jön, hogy ügyeskedve kifigyeljük őt és az ő támadási módszereit, (hogy megismerjük az ő szándékait) hanem az oltalmunk az Úr hatalmában van inkább és az Ő erejének ismeretén nyugszik.

114. oldal

padamak>!

Ha mi ugyanolyan keserűen panaszkodunk és zúgolódunk a naponkénti apró bosszúságok miatt, mint nem hívő barátaink és ismerőseink, akkor úgy néz ki, hogy a mi hitünk nem nyújt nekünk sem több megoldást, mint amennyit ők bírnak hit nélkül. És ezt a következtetést joggal vonják le a kívülállók. – Ha nem látható, hogy hétköznapjaink apró-cseprő dolgaiban Krisztus diadalra segít bennünket, felülemelve és megőrizve minket a bizalom és hálaadás lelkületében, akkor hogy várható el tőlük annak elhivése, hogy Krisztusra van szükségük?

161. oldal

padamak>!

Miért nem tud növekedni a mi hitünk a tetszetős, könnyű körülmények között? Azért, mert a hit csak akkor növekszik, amikor a bajok és nehézségek rákényszerítenek, hogy jobban és teljesebben bízzunk, és a magunk ereje helyett Isten erejére támaszkodjunk.
A nehéz körülmények kihívják hitünk döntését Isten igéje és szeretete iránt.

81. oldal

padamak>!

Mi általában csak a körülményekre meredünk, amelyek az Ő céljainak csak külső kimunkálói. Rendszerint azon töprengünk, hogy miért is vannak, mit jelentenek, hogyan kellene hozzá állnunk – holott az Ő parancsa az, hogy Őreá nézzünk, higgyünk, bízzunk Benne!

121. oldal

padamak>!

A fordulópont, a változás nem következhet be addig, amíg mi el nem kezdünk hálát adni, magasztalni Istent azért a helyzetért, ahelyett, hogy azt kérnék, szabadítson meg belőle.

17. oldal

padamak>!

Igaznak tartom ezt a mondást is: „Mosolyogj és az egész világ veled neved – de ha sírsz, egyedül maradsz”.

20. oldal

padamak>!

Mi rendszerint azon igyekszünk, hogy előre kiszámítsuk, mit is fog Isten cselekedni. S mivelhogy egy hasonló esetben már láttuk Őt cselekedni, ebből azt a következtetést vonjuk le, hogy most is így és így fog tenni.

128. oldal

padamak>!

Az Isten Ígéretek Földje a Tökéletes Nyugalom Helye, az érzületnek, mentalitásnak tökéletes megnyugvása és bizalomban való belehelyezkedése Istenbe. Az ilyen béke az „Ő” nyugodalma.

139. oldal

padamak>!

Komor arcot hordani… ez ugyan nem látszik bűnnek addig, amíg tekintetbe nem vesszük azt a tényt, hogy a komorság nem kelti azt a benyomást, hogy mi boldogok vagyunk és reményteljesek a hitben. Ellenkezőleg! Ténylegesen kialakítja rajtunk a hitetlenség és a kilátástalanság vonásait.
Mindnyájan ismerjük ezt a fajta frázist: „Nos, mindannyiunknak vannak jó és rossz napjaink. Hol fent vagyunk, hol lent.” – Ez bizony nagyon-nagyon meggondolatlan és veszélyes kijelentés és gondolkodásmód. Arra enged következtetni, hogy a változó lelki közérzet, a belső hullámzás természetes velejárója a hívő életnek.
A Biblia azt mondja, hogy a mi külső körülményeinkben is lehet fel-le… mehet a dolgunk hol jól, hol rosszul. Ám a belső állapotunk és formánk nem eszerint változik, hanem az állandó változatlan öröm Krisztusban!

152. oldal

1 hozzászólás

Hasonló könyvek címkék alapján

Cseri Kálmán: Miatyánk
Szent Rita imakönyv
Dutch Sheets: Közbenjáró imádság
Szent Rita imafüzet
Jim Cymbala – Dean Merrill: Friss szél, friss tűz
Patsch Ferenc: Megtalálni Istent mindenben
Nick Vujicic: Nyitott lélekkel
C. S. Lewis: A fájdalom
François Garagnon: Jázmin és az élet szent rejtelmei
Gyökössy Endre: Életet adó örömhír