Általános ​irodalomtudomány 0 csillagozás

Max Wehrli: Általános irodalomtudomány

A zürichi irodalomtudós e műve részletesen elemzi, kritikailag vizsgálja az 1945–1950 között megjelent német, angol, francia nyelvű irodalomtudományi munkákat.
Wehrli professzor szemlélete idealista, de könyvének anyaga, vitatható megállapításai és hiányai ellenére is megérdemli az irodalomtudomány iránt érdeklődők figyelmét.

>!
Gondolat, Budapest, 1960
340 oldal · Fordította: Radó György

Hasonló könyvek címkék alapján

Szegedy-Maszák Mihály: „A regény, amint írja önmagát”
Örkény István: Levelek egypercben
Zsadányi Edit: A csend retorikája
Thuróczy Gergely (szerk.): Az ellopott tragédia
H. Szász Anna Mária: A modern regény mesterei
Tverdota György: A komor föltámadás titka
Molnár Gábor Tamás: Világirodalom a modernség után
Mihail Mihajlovics Bahtyin: Dosztojevszkij poétikájának problémái
Gelencsér Gábor: Forgatott könyvek
Szabó B. István – Asperján György – Tverdota György (szerk.): Költőnk és kora