A ​relációelmélet elemei 0 csillagozás

Maurer I. Gyula – Virág Imre: A relációelmélet elemei

A ​matematika egyre több tudományág kutatóeszközévé válik, s egyre mélyebben hatol be a gyakorlati életbe. Ez elsősorban azért lehetséges, mert a matematikai fogalmak és módszerek egyre elvontabbakká válnak, és így egyre átfogóbban tükrözik a jelenségeket. E munka célja, hogy rámutasson e folyamat lényegére, a tudományok különböző ágaiban előforduló s néha látszólag teljesen különböző fogalmak közötti rokonságra és kapcsolatokra.

Mint jó iránytű a matematikai ismeretek, új fogalmak tengerében – azáltal, hogy magasabb szinten absztrahál és szintetizál – az olvasót nemcsak tájékoztatja, hanem rávezeti a részkérdések magasabb szempontú megismerésére. A relációelmélet ugyanis mélyebben és egyszerűbben tanulmányozza a matematikai részismeretek közötti összefüggéseket.

A szerzők az olvasó részéről csak elemi matematikai ismereteket feltételeznek. Alapszintről vezetik a magasabb rendű absztrakciók világába azt, aki nem rest a szellemi kalandra, amelynek végén egy olyan… (tovább)

>!
Dacia, Kolozsvár, 1972
80 oldal

Hasonló könyvek címkék alapján

Gaál István – Kozma László: Lineáris algebra
Péter Rózsa – Gallai Tibor – Varga Tamás: Népszerű algebra
Durszt Endre: Bevezetés a mérték- és integrálelméletbe
Blickle Tibor – Seitz Károly: A modern algebrai módszerek felhasználása a műszaki kémiában
Reiman István: Vektorok a geometriában
Gyapjas Ferenc: Csoportelmélet
Máté László: Rekurzív sorozatok
Halmai Erzsébet: Lineáris algebra
Frey Tamás – Pach Zs. Pálné: Vektor- és tenzoranalízis
Obádovics J. Gyula: Vektoralgebra: mátrixok, determinánsok többváltozós függvények