Dante ​a középkorban 0 csillagozás

Mátyus Norbert (szerk.): Dante a középkorban

Az elmúlt száz év legjelentősebb, nem magyarul írott Dante-tanulmányait gyűjtötte egybe a szerkesztő. A közölt nyolc fordítás egyrészt a Dante-kutatás nemzetközi jellegét reprezentálja, hiszen német, angol-amerikai, olasz és francia írások egyaránt kerültek a válogatásba; másrészt az irodalomtudomány különböző kutatási területeit és eltérő módszertanát is ötvözni kívánja: a filológia, a szövegértelmezés és a hatástörténet kérdésfeltevései egymást kiegészítve, néhol egymással vitázva sorakoznak a kötetben. A szerteágazó tematika mögött ugyanakkor egységes szemlélet sejlik fel. A Dante-kritika évszázados problémája a szerző és műve eszmetörténeti helyének kijelölése: vajon Dante a humanizmus és reneszánsz első nagy alakja, vagy a letűnő középkor utolsó képviselője? A szerzők válasza a kérdésre egyértelmű: Dante szövegei és a bennük megjelenített világfelfogás ahhoz a mentalitáshoz, gondolkodáshoz és irodalmi gyakorlathoz köthetőek, amelyet mi „középkorinak” nevezünk.

Róla szól: Dante Alighieri

>!
Balassi, Budapest, 2009
254 oldal · ISBN: 9789635067763

Várólistára tette 1

Kívánságlistára tette 3


Hasonló könyvek címkék alapján

Ritoókné Szalay Ágnes: Kutak
Ritoókné Szalay Ágnes: „Nympha super ripam Danubii”
Katona Gábor: Beatricétől Laviniáig
Draskóczy Eszter – Ertl Péter – Pál József (szerk.): „Elhallgatom, hogy rájöhess magadtól”
Földesi Ferenc (szerk.): Csillag a holló árnyékában
Pócs Dániel: A Didymus-corvina
Almási Gábor: Reneszánsz és humanizmus
Ekler Péter (szerk.): „Margarita poetica”
Cesare Vasoli: A humanizmus és a reneszánsz esztétikája
Horkay Hörcher Ferenc (szerk.): Fejezetek a kora modern esztétikai gondolkodás történetéből (1450-1650)