Erő ​a szeretethez 6 csillagozás

Martin Luther King, Jr.: Erő a szeretethez

„Ha ​van Martin Luther King Jr. könyvei között olyan, amelyről az emberek következetesen azt mondják nekem, hogy megváltoztatta az életüket, akkor ez az Erő a szeretethez. Azt hiszem, azért, mert ez a könyv írja le legjobban Martin Luther King Jr. erőszakmentes filozófiáját; a hitet egy szerető isteni jelenlétben, ami minden életet összeköt.”
Coretta Scott King (Martin Luther King Jr. özvegye)

„A bizonytalanság e viharos napjaiban, a háborúk, valamint gazdasági és faji igazságtalanságok révén megnyilatkozó gonosz az emberiség puszta túlélését fenyegeti. A válság rendkívül súlyos. Ebbe a kötetbe olyan beszédeket gyűjtöttem össze, amelyek ezt a krízist és hátterét mutatják be. Azért éppen ezeket választottam ki, mert valamilyen módon mindegyik a válságból eredő személyes és közösségi problémákat érinti.”
Martin Luther King Jr.

Ötven év múltán sem veszítettek érvényességükből… (tovább)

>!
Casparus, Budapest, 2015
192 oldal · ISBN: 9789638992475 · Fordította: Bozai Ágota

Enciklopédia 9


Most olvassa 1

Várólistára tette 9

Kívánságlistára tette 11


Kiemelt értékelések

gazibla IP>!
Martin Luther King, Jr.: Erő a szeretethez

Nincs olyan jelző amely le tudná írni ennek a könyvnek az értékét. Martin Luther King egy nagy ember volt. Érdemes olvasni. :)

padamak >!
Martin Luther King, Jr.: Erő a szeretethez

Lelkésztársaimmal egyházunk vezetőitől kaptuk ajándékba. Hargitai nyaralásunkon kezdtem bele, de inkább jobban odafigyelős, tanulmányozós helyzetben érthető volta miatt itthon dolgozószobában fejeztem be. S így különösen élvezhető volt!
Eleinte nem tetszett a sok idegen (szak)kifejezés miatt, de aztán egyre jobban felvettem a szónok stílusának fonalát. A beszédek felépítettsége példás, tartalmuk kicsit egysíkú – de ez nyilván megbocsátható, sőt elkerülhetetlen a szerző polgárjogi harcos volta miatt –, az idézetei széleskörűek, következtetései világosak, felszólításai lelkesítőek.
Én meg bele-bele fogok olvasni. Mindenkinek látókör-szélesítő figyelmébe ajánlom.

Kuti_Zsolt_Márk>!
Martin Luther King, Jr.: Erő a szeretethez

Rengeteg érdekes gondolatot vet fel King, melyekkel teljes mértékben azonosulni tudtam. Nagyon tetszett az a világnézet, melyet a könyvből átéreztem. Rengeteg történelmi eseményt ír le King, így filozofálás mellett történelmet is tanulhatunk.


Népszerű idézetek

padamak>!

Az élet célja nem az, hogy boldogok legyünk, sem az, hogy gyönyörökben legyen részünk, és elkerüljük a fájdalmat, hanem az, hogy jöjjön, aminek jönnie kell, de Isten akaratát beteljesítsük a világban.

174. oldal - XIV. Pál apostol levele az amerikai keresztényekhez (Casparus Kiadó, 2016)

Kapcsolódó szócikkek: boldogság · életcél
padamak>!

Mindabból, amit a fentiekben mondani akartam, már nyilvánvalóan világos lehet, hogy a jóhiszeműség és a lelkiismeretesség önmagában nem elég. A történelem bizonyította, hogy ezek a nemes erények tragikus gonoszságokká silányulhatnak. Nincs veszélyesebb a jóhiszemű tudatlanságnál és az állhatatos ostobaságnál. Shakespeare azt írta:
”Édes mézet ecetté ront a kontár;
Rothadt liliom büdösebb a gyomnál.”33a
33a William Shakespeare, 94. szonett, Szabó Lőrinc fordítása

57. oldal - IV. Cselekvő szeretet III. (Casparus Kiadó, 2016)

padamak>!

A gyűlölet és a keserűség sosem gyógyíthatja meg a félelem betegségét, arra csak a szeretet képes. A gyűlölet megbénítja az életet, a szeretet felszabadítja. A gyűlölet összezavarja az életet, a szeretet harmóniát teremt. A gyűlölet elsötétíti az életet, a szeretet megvilágosítja.

149. oldal - XII. A félelem ellenszere III. (Casparus Kiadó, 2016)

Kapcsolódó szócikkek: félelem · gyűlölet · szeretet
padamak >!

Nem a halál a gonosz végső megnyilvánulása, hanem az az állapot, amikor Isten szeretetén kívül rekedünk.

152. oldal - XII. A félelem ellenszere IV. (Casparus Kiadó, 2016)

Kapcsolódó szócikkek: gonosz · halál
padamak>!

Az elképzelés, amely szerint Isten mindent megtesz az ember helyett, ugyanúgy tarthatatlan és védhetetlen, mint az, hogy az ember mindent meg tud tenni magáért. Ez is a hit hiányán alapul. Tudnunk kell: az, hogy Istentől várunk mindent, míg mi semmit nem teszünk, nem hit, hanem babona.

162. oldal - XIII. Válasz egy nyugtalanító kérdésre II. (Casparus Kiadó, 2016)

padamak >!

Mily gyakran volt az egyház hang helyett visszhang, a Legfelsőbb Bíróság és más világi hatóságok hátsó lámpája ahelyett, hogy reflektor lett volna, jelzőfény, amely az embert előremutatóan és döntő módon magasabb megértésre vezette volna.

125-126. oldal - X. Hogyan tekintsen egy keresztény a kommunizmusra? II. (Casparus Kiadó, 2016)

padamak>!

Hány keresztény van annyira elkötelezett, hogy másokat is meg akar nyerni Krisztusnak? Gyakran nincs bennünk sem Krisztus iránti hevület, sem az Ő királysága iránti vágy. Nagyon sok keresztény számára a kereszténység vasárnapi program, aminek hétfőn már semmi jelentősége nincsen, és a templom alig több mint valami világi társasági klub, ami valahogy egy kis vallásos színezetet kapott. Jézus csak egy ősi szimbólum, akit megtisztelünk azzal, hogy megváltó Krisztusnak nevezzük, ám azt, hogy ő a mi Urunk, üres életünkkel nem tanúsítjuk, nem igazoljuk. Bárcsak a kereszténység lángja (…) hevesen égne a keresztények szívében!

127-128. oldal - X. Hogyan tekintsen egy keresztény a kommunizmusra? IV. (Casparus Kiadó, 2016)

Kapcsolódó szócikkek: elkötelezettség
padamak>!

Victor Hugo a Nyomorultakban a waterlooi csata leírásában így írt:
„Lehetséges volt, hogy Napóleon megnyerje ezt a csatát? Azt feleljük, hogy nem. Miért? Wellington miatt? Blücher miatt? Nem. Isten miatt. […] Napóleont a határtalan törvényszéke elé idézték – bukása eleve el volt rendelve. Felbosszantotta Istent. Waterloo nem egy csata volt; hanem az univerzum közbelépése.”88
88 Victor Hugo: A nyomorultak II. kötet IX. rész, Ami váratlanul következett be.
Waterloo a szó valódi értelmében szimbolizálja minden Napóleon vesztét, és örök mementó egy olyan generációnak, amely annyira megrészegült a katonai erőtől: a történelem hosszú folyamán az erőszak nem tesz semmi jót, és a kard ereje nem győzhet a szellem ereje fölött.

134-135. oldal - XI. Istennek pedig van hatalma II. (Casparus Kiadó, 2016)

1 hozzászólás
padamak>!

Isten szerető Atya, aki oly sok áldással halmozza el gyermekeit, amennyit ők fogadni hajlandók. Az embernek mindig kell tennie valamit.

161. oldal - XIII. Válasz egy nyugtalanító kérdésre II. (Casparus Kiadó, 2016)

padamak>!

Ügyeljetek arra, hogy eszközeitek ugyanolyan tiszták legyenek, mint a cél, amit el kívántok érni. Soha ne engedjetek a megkeseredés kísértésének. Az igazságra minden körülmények között méltósággal és fegyelmezetten törekedjetek; fő fegyveretek a szeretet legyen. Ne engedjétek, hogy akár egy ember is olyan alacsonyra rántson titeket, hogy gyűlöljétek. Feltétlenül kerüljétek az erőszakot. Ha küzdelmetekben elvetitek az erőszak szelét, a még meg nem született generációk aratják le a társadalmi széthasadás viharát.

173. oldal - XIV. Pál apostol levele az amerikai keresztényekhez (Casparus Kiadó, 2016)


Hasonló könyvek címkék alapján

Ferenczi Andrea: A tiszteletes
Gerzsenyi László: Az evangélium kényszerében
Judson Edward: Judson Adoniram élete
Almási Mihály: Kegyelem minden
Füstös Gyula – Kiss Lehel: «…Ő előbb…»
Almási Tibor: Pál apostol korinthusiakhoz írott első levele
Almási Tibor: Pál apostol korinthusiakhoz írott második levele
Borzási István: Hegyek és völgyek Istene
Révész Éva: Emlékezz vissza az útra
Biblia