Magyar ​tánctípusok és táncdialektusok 0 csillagozás

Martin György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok

A ​kötet a magyar és az európai néptánckutatás egyik alapvető műve. Bartók Béla népzenei dialektus-meghatározásaira támaszkodva, a legdöntőbb táncjellegzetességek alapján körvonalazza a táncdialektusok határait, egyúttal jelezve bonyolult földrajzi és történeti összefüggéseiket is. Az új kiadás szövege némileg kiegészült az előzőhöz (710647) képest. Az első tanulmány, amely a korábbiban nem szerepelt, a magyar tánckutatás történetét és a magyar tánchagyomány európai helyzetét ismerteti, amelyet azután a táncdialektika fogalmának szempontjait és a magyar tánckincs történeti stílusrétegeit feltáró fejezetek követnek. A Népművelési Intézet Magyar tánctípusok zenekísérete című magnetofonszalag-gyűjteményének dallampéldáit hasznosítva, a tánckíséret fajtáit elemzi a következő rész; míg a nyugati vagy dunai, középső vagy tiszai, valamint keleti vagy erdélyi táncdialektusok meghatározásait, jellemző táncfajtáit ismertető fejezetek közül az erdélyi dialektusról szóló rész egy későbbi,… (tovább)


Most olvassa 1

Várólistára tette 1

Kívánságlistára tette 3


Hasonló könyvek címkék alapján

Fügedi János: Tánc -Jel – Írás
Pesovár Ernő – Lányi Ágoston: A magyar nép táncművészete
Pesovár Ernő: A magyar páros táncok
Hoppál Mihály – Szepes Erika (szerk.): Erósz a folklórban
John Seymour: Elfeledett mesterségek
Andrásfalvy Bertalan: Néprajzi alapismeretek
Erdész Judit: Népi szabás és díszítés / Traditional Dress Patterns and their Decoration
Ortutay Gyula (szerk.): A magyar folklór
Lengyel Györgyi: Kalocsa
Ortutay Gyula: A nép művészete