Metafizika ​– mi végre? 0 csillagozás

Tanulmányok
Márkus György: Metafizika – mi végre?

„Hosszú története során a metafizika a filozófia megalapozó ága vagy diszciplínája volt. Válsága ezért nemcsak a filozófia diskurzuson belül okoz sajátos problémákat, hanem egyúttal felveti azt a »külső« kérdést is, hogy mi a filozófia szerepe és jelentősége a késő modernitás viszonyai között, s ez olyan kérdés, amely elméletileg elválaszthatatlan a »magaskultúra« korunkbeli sorsának általános problémájáról, és felveti filozófusként viselt gyakorlati felelősségünk kérdését. Ez korántsem jelenti, hogy a választ e válságra valamilyen általános kultúrszociológiában vagy az »elkötelezettségre« tett homályos utalásokban kell keresni: a kulturális funkció és a kognitív tartalom nem különíthető el egymástól. Azt azonban jelenti, hogy a válaszadáshoz filozófiának saját problémáit mint filozófiai problémákat bele kell helyeznie korunk tágabb történeti-kulturális kontextusába, utat kínálva ezzel a kor dilemmáinak és alternatíváinak problematizálásához és (talán) racionalizálásához.”

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Horror Metaphysicae

>!
Osiris, Budapest, 1998
318 oldal · ISBN: 9633793475

Várólistára tette 3

Kívánságlistára tette 2


Hasonló könyvek címkék alapján

Andrej Tarkovszkij: A megörökített idő
László András: Solum ipsum
Kozma Szilárd: Beavatás a misztikába / A féltékenység metafizikája
Pődör Dóra – Nagy Andrea – Füzessy Tamás (szerk.): J. R. R. Tolkien: Fantázia és erkölcs
Orosz László Wladimir: Szivárványhídon át
Horváth Róbert – Murányi Tibor (szerk.): Láthatatlan rezgéseim tánca minden
Virág László (szerk.): Hasta X.
Jacques Vauthier: Levél a tudósokhoz
Bíró Lajos: Az ember isteni dimenziója / A túlvilági nap
László Ruth (szerk.) – Szathmári Botond (szerk.): Fényvaluta