Turáni ​tanulmányok 0 csillagozás

Márki Sándor: Turáni tanulmányok

Márki Sándor a 19-20. század fordulójának egyik legjelentősebb középkortörténésze volt, átfogó szintézisei éppúgy jelentősek, mint forráskiadásai és részlettanulmányai. Jelen kötet a Turán című folyóiratban megjelent, a török népek korai történetével, kultúrájával, valamint a magyar-török rokonsággal és kapcsolatokkal foglalkozó tanulmányait gyűjti össze. A nyugati eszmékből azzal még nem szakadunk el, ha keleti hagyományainkat megbecsüljük s Keletnek ezt a hatezer esztendős műveltségét nem tartjuk kisebbnek, mint azt a nyugatit, melyben ezer év óta annyiszor csalódtunk; jobban és fájdalmasabban sohasem, mint napjainkban. Nemzetünk megélt, sőt fel is virult annak ellenére, hogy Muhinál, Mohácsnál turáni testvérei keresztülgázoltak rajta, mert inkább bízott a nyugatiakban, mint őbennük. Mostan ezek a nyugatiak rövidlátóan önként rombolták le a Kárpátokat mint politikai határokat, amelyeket századokon át ők maguk neveztek a kereszténység védő bástyáinak.

>!
Attraktor, Máriabesnyő, 2014
118 oldal · puhatáblás · ISBN: 9786155257704

Kívánságlistára tette 4


Hasonló könyvek címkék alapján

Sebestyén László: Kézai Simon védelmében
Bessenyei József – Draskóczy István (szerk.): Pénztörténet – gazdaságtörténet
Zolnay László – Szakál Ernő: A budavári gótikus szoborlelet
Carlo M. Cipolla: Allegro ma non troppo
Jacques Le Goff: Az értelmiség a középkorban
Lex Bos: Templomos lovagok régen és ma
Domanovszky Sándor – Váczy Péter (szerk.): Ősműveltség és középkori kultúra
Domanovszky Sándor – Lukinich Imre (szerk.): A kereszténység védőbástyája
Bán Mór: A Holló háborúja
Trux Béla: Akkon ostroma