Petőfi ​Sándor emlékezete 0 csillagozás

Margócsy István (szerk.): Petőfi Sándor emlékezete

Szinte lehetetlen feladat Petőfi Sándor hagyományát, jelenlétét, illetve munkásságának recepcióját áttekinteni a halála után eltelt több mint másfél évszázad és napjaink kontextusában. A róla szóló írott és verbális ismeretanyag – legyen annak műfaja tanulmány, anekdota, emlékezés, elemzés, mitikus feltételezés, hódoló vers, szatíra, politikai szónoklat vagy publicisztika –, olyan tömegben árad halálának pillanatától napjainkig, hogy teljes feltérképezésre vagy épp számvetésre még gondolni sem lehet.

>!
Osiris, Budapest, 2022
644 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789632764498

Hasonló könyvek címkék alapján

Lukácsy Sándor – Kovács Ida (szerk.): Híres szerelmesek
Lajta Erika: Kivezetés a szépirodalomból
Szeredi Pál: Püski Sándor
Nagy Zoltán (szerk.): Irodalmi személyek kislexikona
Békés István: Petőfi nyomában
Lányi Ernő: Kisfaludy Károly
Dáné Tibor: Elhull a virág
Brassai Zoltán: Az ösztönélet Csáth Géza novelláiban
Szirák Péter: Örkény István
Mezősi Károly: Az évszázados Petőfi-per (1954)