Marcus ​Tullius Cicero válogatott művei 0 csillagozás

Marcus Tullius Cicero: Marcus Tullius Cicero válogatott művei

A klasszikus latin próza legnagyobb mesterét mint irodalmi és – ha nem is életútját tekintve – erkölcsi példaképet szellemi életünk hajnalától kezdve a közelmúltig, a XI. századtól Bornemisszán, Rákóczin át Kazinczyig és Kölcseyig eltéphetetlen szálak fűzik a magyar művelődéshez.
Kötetünk a sokarcú Cicero bemutatására vállalkozik, a senatusi szószékről mennydörgő szónok, az ármányos politikus, a pallérozott tollú bölcselő, az „írástudók felelősségét” kényesen számon tartó esztéta és a könnyeden-szellemesen csevegő levélíró műveiből ad gazdag ízelítőt.

Tartalomjegyzék

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Filozófia alapművek


Enciklopédia 44

Szereplők népszerűség szerint

Caius Laelius Sapiens · Marcus Porcius Cato Maior


Kedvencelte 2

Most olvassa 3

Várólistára tette 4

Kívánságlistára tette 3

Kölcsönkérné 1


Népszerű idézetek

Sli P>!

(…) mindig kell keresni egyeseket, akiket szerethetünk s akik viszontszeretnek, mert ha a szeretet és a rokonszenv érzését elveszítjük, akkor elvész az élet minden öröme.

372. oldal, Filozófia - Laelius vagy a barátságról (Európa, 1974)

Sli P>!

(…) a barátságot sem nyereségvágytól vezérelve tartjuk kívánatosnak, hanem azért, mert magában a szeretetben van teljes jutalma.

350. oldal, Filozófia - Laelius vagy a barátságról (Európa, 1974)

Kapcsolódó szócikkek: barátság · Caius Laelius Sapiens · szeretet
Sli P>!

Igaz tehát az, amit, úgy hiszem, a tarentumi Archytas állapított meg – öregeinktől hallottam emlegetni, akik a régi öregektől hallották: „Ha valaki az égbe emelkednék s megismerné a világegyetem rendjét és a csillagok szépségét, kietlennek találná ezt a csodálatos látványt; de gyönyörűségére szolgálna, ha lenne valakije, akinek beszélhetne róla.”

367-368. oldal, Filozófia - Laelius vagy a barátságról (Európa, 1974)

Sli P>!

(…) vajon elébe kell-e helyeznünk új barátainkat, akik méltók a barátságunkra, a régieknek, mint ahogy a kivénült lovaknak szokás elébe helyezni a csikókat. Emberhez méltatlan meggondolás ez! A barátsággal ugyanis sosem szabad betelni úgy, mint egyéb dolgokkal: minél régebbi, annál édesebb, miként a borból is az, amelyik kiállta az idő múlását. S igaz az a szólásmondás, hogy sok véka sót kell együtt megenni ahhoz, hogy a barátság betöltse hivatását.

361-362. oldal, Filozófia - Laelius vagy a barátságról (Európa, 1974)

Kapcsolódó szócikkek: barát · barátság · Caius Laelius Sapiens ·
1 hozzászólás
Sli P>!

Szentesítsük tehát a barátság első törvényeként a következőket: barátainktól csak becsületes dolgot kérjünk, kedvükért is csak ilyent tegyünk meg, s ne is várjuk, hogy kérjenek, mindig legyünk készek rá, sose habozzunk, s legyen bátorságunk őszintén véleményt nyilvánítani.

354-355. oldal, Filozófia - Laelius vagy a barátságról (Európa, 1974)

Kapcsolódó szócikkek: barát · barátság · becsület · Caius Laelius Sapiens
Sli P>!

(…) nekem az a véleményem, hogy barátság csak jó emberek között lehetséges.

345. oldal, Filozófia - Laelius vagy a barátságról (Európa, 1974)

Kapcsolódó szócikkek: barátság · Caius Laelius Sapiens ·
Sli P>!

(…) az erény az, ami létrehozza és fenntartja a barátságokat. Mert az erényben van meg a teljes összhang, a szilárdság és az állhatatosság. Amikor megjelenik s megmutatja a maga fényét, ugyanazt megpillantja s felismeri egy másik emberben, akkor közel jut hozzá és ő is magába fogadja azt, ami a másikban van. S ennek hatására fellángol vagy a szeretet (amor), vagy a barátság (amicitia) – mert mindkét szó a „szeretek” (amo) igéből származik. Szeretni ugyanis nem más, mint vonzódni ahhoz, akit szeretünk, anélkül, hogy rá lennénk utalva, vagy hasznot várnánk tőle.

371. oldal, Filozófia - Laelius vagy a barátságról (Európa, 1974)

Kapcsolódó szócikkek: barátság · Caius Laelius Sapiens · erény · szeretet
Sli P>!

Mert nemcsak maga a szerencse vak, hanem többnyire azokat is elvakítja, akiket kegyeibe fogadott.

357. oldal, Filozófia - Laelius vagy a barátságról (Európa, 1974)

Kapcsolódó szócikkek: Caius Laelius Sapiens · szerencse · vak · vakság
1 hozzászólás
Sli P>!

Ó, idők, ó, erkölcsök!

52. oldal, Beszédek - Catilina ellen (Európa, 1974)

Kapcsolódó szócikkek: erkölcs
1 hozzászólás
Sli P>!

A történelemmel is tisztában kell lennie (…) Mert aki nem tudja, mi történt születése előtt, az gyermek marad mindörökre.

213. oldal, Rétorika - A szónok (Európa, 1974)

Kapcsolódó szócikkek: történelem

Említett könyvek


Hasonló könyvek címkék alapján

Caius Sallustius Crispus: C. Sallustius Crispus összes művei
Caius Sallustius Crispus: C. C. Sallustius' épen maradt minden munkái
Cornelius Nepos: Híres férfiak
Appianos: Róma története
Polübiosz: Polübiosz történeti könyvei I-II.
Diogenész Laertiosz: A filozófiában jeleskedők élete és nézetei 1-2.
Xeravits Géza: Átalakuló hagyományok
M. Terentius Varro: A mezőgazdaságról
Gaius Suetonius Tranquillus: Suetonius összes művei
Velleius Paterculus: Róma története