Vasárnapi ​krónika 10 csillagozás

Márai Sándor: Vasárnapi krónika Márai Sándor: Vasárnapi krónika Márai Sándor: Vasárnapi krónika

”Hét esztendő drámai pillanatainak kérdéseire szeretnének felelni e cikkek. Természetesen nem tudnak felelni. De legalább dadognak…” – írta első naplójában Vasárnapi krónika című, 1943-ban megjelent kötetéről Márai Sándor. A válogatás a Pesti Hírlap azonos című rovatában megjelent írásainak gyűjteménye. Megszokott stílusú és hangulatú tárcái mellett írói arcéleket is felidéz (Ambrus Zoltán, Török Gyula, Karl May) egy-egy mű vagy említésre méltó jelenség (például egy letűnt világ kiveszőfélben lévő írótípusa) kapcsán.

Eredeti megjelenés éve: 1943

>!
Helikon, Budapest, 2005
308 oldal · ISBN: 9632089634
>!
Helikon, Budapest, 2005
308 oldal · ISBN: 9632089340
>!
Révai, Budapest, 1943
386 oldal

Enciklopédia 1

Szereplők népszerűség szerint

Daniel Defoe


Kedvencelte 1

Most olvassa 1

Várólistára tette 7

Kívánságlistára tette 7


Kiemelt értékelések

Bolondkandúr>!
Márai Sándor: Vasárnapi krónika

Elgondolkodtam azon, hogy manapság vajon melyik (nem irodalmi) újságban mutatkozna igény ilyen választékos nyelven megalkotott ráérős, csendes kis írásokra írókról, könyvekről, az élet apró és nagyobb dolgairól. Érdekelne bárkit egy történet a háborús Franciaországban rekedt vándorcirkuszról, esetleg arról, mit mesélnek egykori kassai polgárok régi síremlékei?
Gondolhatnánk, hogy mindez menekülés volt Márai (és olvasói) számára a zord valóság elől, ez részben igaz is lehet, de a napi események árnyai azért jelen vannak, és sajátos hangulatot adnak a kötetben található írásoknak. Ezt még felerősíti, hogy az olvasó már ismeri az akkor még nem sejtett jövőt.

>!
Helikon, Budapest, 2005
308 oldal · ISBN: 9632089340
jeno>!
Márai Sándor: Vasárnapi krónika

Márai a regényeknél jobban talán csak publicisztikát tud még jobban írni. Namármost ez a kötet publicisztikákat tartalmaz. Érdemes lenne minden mai publicistának kézbe venni. és nem csak nekik…


Népszerű idézetek

lilaköd P>!

Az öreg Defoe egyszerűen hátat fordított a világnak, elment a szigetre, kezében egy ócska mordállyal és a Bibliával. Bölcs ember volt. De hol a sziget?…

304. oldal Robinson

Kapcsolódó szócikkek: Daniel Defoe
Epilógus>!

Pünkösd Kassán. Elébb meghallgattam az élőket. Aztán, szótlanul, elmentem a halottakhoz. Az ember ápolja összeköttetéseit.

Jakab polgár anyja, 106. oldal, Helikon Kiadó, 2005

3 hozzászólás
Epilógus>!

(…) szellemi embernek lenni egy megzavart és indulatoktól korbácsolt világban már éppen elég veszélyes életszerep, mert a szellem mindig bírálat, s az indulat semmit nem bír el olyan rosszkedvűen és türelmetlenül, mint a tárgyilagos bírálatot.

A szótár, 255-256. oldal, Helikon Kiadó, 2005

Epilógus>!

A valóság néha förtelmes, néha érdektelen, de a valóság soha nem olyan félelmes, mint a szorongás, mely az elképzelt veszélyeket megelőzi.

A boldog nemzedék, 217. oldal, Helikon Kiadó, 2005

Fuszuly>!

a csavargás a művészetek egyik válfaja

164. oldal, A lekésett nemzedék, 1940. április 23. (Helikon, 2005)

Epilógus>!

A könyvtárban csönd volt, a közeli falu templomának harangszava békésen, lassan úszott a langyos tavaszi légben, mint egy kiterjesztett szárnyú nagy madár, mely lomha lendülettel hazafelé igyekszik. (…) A könyvtár élt, nemcsak díszkötéses remekművek bőrbe fagyott sorozata tárult itt a néző elé, hanem az a nemes rendetlenség a rendezettségben, mely bizonyítja, hogy a háziak naponta élnek a kincsekkel, a pillanat szellemi igényének megfelelően emelnek le a polcokról könyveket, ma egy korabeli Berzsenyit, melynek egyik sora talán felelni tud nemes pátoszával a pillanat valamely égető kérdésére, holnap egy kötet Goethét, mely valamelyik szakasza teljes zengéssel és erővel válaszol arra, amire a mai ember maga erejéből nem tud választ találni.

Gondolatok a könyvtárban, 262. oldal, Helikon Kiadó, 2005

Cicu>!

Mert az ember, akinek nincs elég papírja, csak az Isten számára ember.

103. oldal (Gyorsfénykép)

Cicu>!

Jobban odafigyelek, és végre megértem: az ember személyazonossági iratait rendezi. A látvány áhítattal és tisztelettel tölt el. Az ember nem filozófiai rendszert akar itt felépíteni, hanem valami bonyolultabbat és izgalmasabbat: meg akarja szerkeszteni, iratokból és bélyegekből, azt a rejtélyes lényt, aki ő, s aki csak bizonytalanul, elmosódottan, inkább csak eszmei értelemben létezik ez iratok tanúsága nélkül.

102. oldal (Gyorsfénykép)

Cicu>!

Ismertem kitűnő és irodalmi ízlésükben rendkívül szigorú embereket – így Babits Mihályt –, akik szívesebben olvastak efféle ponyvát, mint álirodalmat. S mikor gondosan áttanulmányoztam a Szigony Jimmy veszélyben című legsötétebb ponyvaterméket, melynek minden oldalán durrogott a revolver és folyt a vér, lélekben igazat adtam Babits Mihálynak, mert ez a műfaj, a tízfilléres ponyva, mindenesetre becsületesebben az, ami, mint az öt- vagy hatpengős álirodalom, mely a tömegek kispolgári illúzióit szolgálja ki, éppen olyan szemérmetlenül, mint az utcai ponyva, csak választékosabban, valamilyen enyhén hazafias vagy valláserkölcsi lepelbe takarva a valósághamisítást.

267-268. oldal (Szigony Jimmy veszélyben)

Fuszuly>!

Egy svájci mozgalom, melyről csak annyit tudok, hogy az „Európa-Unió” címet viseli, kiáltvánnyal fordult Európához. Ezt írja: „Adjatok a szenvedő Európának új célt, adjátok meg a hitet az ésszerű életre, az emberhez méltó sorsba vetett hitet. […]"

116. oldal, Mi lesz aztán? 1939. október 1. (Helikon, 2005)


Hasonló könyvek címkék alapján

Fekete István: Őszi vásár
Mácsai Pál – Bereményi Géza (szerk.) – Örkény István: Azt meséld el, Pista!
Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika
Kosztolányi Dezső: Kosztolányi Dezső összes versei
Sánta Ferenc: Az ötödik pecsét
Wass Albert: Tavak és erdők könyve
Wass Albert: A funtineli boszorkány
Lázár Ervin: Gyere haza, Mikkamakka!
Benedek István: Csavargás az Alpokban
Szécsi Noémi – Géra Eleonóra: A budapesti úrinő magánélete