A ​vörös út 10 csillagozás

A Volgától a Dnyeperig
Manszur Abdulin: A vörös út

Manszur ​Abdulin a szovjet gyalogság első soraiban harcolt a német megszállók ellen Sztálingrádnál, Kurszknál és a Dnyepernél. Ez a könyv az ő rendkívüli története. A keleti fronton dúló könyörtelen harcról adott élménybeszámolója ritka betekintést enged a Vörös Hadsereg katonáinak harcaiba, taktikájába és mentalitásába.

Abdulin a saját szavaival és figyelemre méltó emlékezőtehetséggel írja le a szárazföldi harcokat a jól képzett, halálos és egyre kétségbeesettebb ellenséggel szemben. A bevetések rettenetes pillanatai, a frontélet kényelmetlenségei, a vidám percek, a hadseregszervezet abszurditásai és kegyetlenségei s a hadjárat puszta testi és lelki keménysége – Manszur Abdulin drámai módon kelti életre a szovjet katonák tapasztalatait a nagy honvédő háború alatt.

Különösen érdekesek a szovjet hadsereg legénységi állománya hétköznapi műveleteinek és mindennapi életének bemutatása. Miközben Abdulin elmeséli történetét, sok mindent elárul a katonák gondolkodásáról, a… (tovább)

Tartalomjegyzék

>!
Gold Book, Debrecen, 2008
224 oldal · ISBN: 9634260929 · Fordította: Lieli Pál

Kedvencelte 1

Most olvassa 1

Várólistára tette 2

Kívánságlistára tette 5


Kiemelt értékelések

Gábor_Tarr>!
Manszur Abdulin: A vörös út

Manszur Abdulin: A vörös út A Volgától a Dnyeperig

Mint ahogy a könyv alcíme is mondja: egy szovjet gyalogos visszaemlékezései a Volgától a Dgyeperig. A szerző egy szibériai, muzulmán bányász, ami már önmagában is egy csavart ad a történetének, hiszen nem orosz és ezért talán egészen máshogy látja a világot. Abdulin a szovjet Vörös hadsereg legválságosabb időszaka után, de az egyik legfontosabb időszakában harcolt. Története a sztálingrádi bekerítő hadművelettel kezdődik, és a kurszki csatán át a dnyeperi átkelésig tart, ami talán, szovjet szempontból, a nagy honvédő háború egyik legérdekesebb időszaka. Már túlvannak a nagy vereségeken, de még a nagy győzelmek előtt. Már megkezdták a németek visszaszorítását, de még tanulják ennek mikéntjét hatalmas véráldozatokkal megfizetve a tanulópénzt. Ezt a nagyon érdekes időszakot egy egyszerű gyalogos szemével láthatjuk, annak minden korlátjával. Abdulin sokszor téved, hiszen az ő nézőpontjából nem mindenről értesül pontosan, illetve a saját maga által átélt történéseket vetíti ki magasabb szintre. Ugyanakkor érdekes – főleg egy mai civil szemével – azok a dolgok, amiket fontosnak tart, érdekesek azok a kis epizódok, amelyet nehéz gyerekkoráról, a szüleihez való viszonyáról felvillant. Meglepő az, ahogy komszomol titkári minősége mellett vallásosságáról ír, miközben ő, elméletben már a egy totális sztálini kommunista államban nőtt fel. A könyv olvasása közben végig éreztem a szovjet propagandát, de nem úgy, ahogy egy hivatásos író teszi, ez sokkal inkább egy naiv vidéki bányászfiúé, aki tudat alatt írja le úgy a dolgokat, ahogy gondolja, ahogy szerinte elvárja tőle a haza. Nem leplezi a nehézségeket, nem túl szép dolgokat, sőt bírálja a közvetlen felelősöket, de legfelsőbb vezetést sohasem. Érdekes, az hogy büszkén ír olyan dologról, amit ma mások letagadnának, ez megint a naiv világlátásának tudom be. Érdekes, az hogy egy egyszerű katona, aki nagy Szovjetunió egyik elmaradott szegletéből származik, minek tud örülni, mik azok a dolgok, amik bántják, és az, ahogy kezeli azokat. Abdulin szemével egy teljesen más háborút ismerhetünk meg. Megismerhetjük a hősiességet, a szenvedést, az emberi gyarlóságot. A könyv olvasása után az jutott eszembe, hogy ugyanezeket a gondolatokat egy somogyi, vagy egy szabolcsi parasztgyerek ugyanígy megírhatta volna, a háború ugyanezen időszakáról, hiszen nagy valószínűséggel a mi oldalunkon harcolók nagyon hasonló történéseket élhettek meg. Aki kézbe veszi Abdulin könyvét, gondoljon arra, hogy akár egy hazánkfia történetét is olvashatná, és ez az, ami miatt szerintem elolvasásra érdemes.

Balázs_Erőss>!
Manszur Abdulin: A vörös út

Manszur Abdulin: A vörös út A Volgától a Dnyeperig

Tamáskodva kezdtem neki, mert ez bizony egy propagandakönyv, a „szovjet hős” tollából. Az események és helyszínek hitelesek, de az orosz katonai körülményeket sikerült finomítani. A könyvben található fényképek 90%-a propagandafotó, ahol a katonák tiszták, mosolygósak, vidáman adogatják az aknavetőlövedékeket stb. Ismétlem, fenntartással kezelendő!

Megitsune P>!
Manszur Abdulin: A vörös út

Manszur Abdulin: A vörös út A Volgától a Dnyeperig

Mint visszaemlékezést, ezt is fenntartással kell kezelni, de ennek ellenére fontos, ember közeli forrása a háború poklának és eseményeinek.


Népszerű idézetek

Tiger205>!

A háború, a front azt jelenti: lőni kell.

13. oldal

Manszur Abdulin: A vörös út A Volgától a Dnyeperig

Tiger205>!

Első lövésem 1942. november 6-án dördült el a Délnyugati Frontnál, egy öntöltő SZVT puskából.1

1 A Szamozarjadnaja Vintovka Tokareva „Tokarev-féle öntöltő puska” orosz kifejezés rövidítése (a ford)

13. oldal

Manszur Abdulin: A vörös út A Volgától a Dnyeperig

Tiger205>!

„Nézz a Lábad elé!” Állandóan ezt a figyelmeztetést halljuk, és számunkra ennek különösen fontos jelentése van. Az aknavető-kezelők állványokat, csöveket, talpakat cipelnek, ha valaki siet, elesik vagy bukdácsol, az erőnyomaték miatt a felszerelés beszakíthatja a hátsó koponyáját. Sok olyan könnyen sebesült katonát láttam, aki megbotlott és a nehéz teher végzett vele.

13. oldal

Manszur Abdulin: A vörös út A Volgától a Dnyeperig

1 hozzászólás
Tiger205>!

Nos, hol vannak a fritzeim? Hát persze, elmentek. Nem! Még mindig ott futnak a lövészárokban, még lejjebb hajolnak és hosszabb szüneteket tartanak. Egy gondolat hasított belém: „Most teljesen lehetetlen eltalálni őket”. Látórés, irányzék, cél. Különös, de most nincs bennem remegés.
A középső náci elé célzok néhány centivel, és meghúzom a ravaszt.
….
megáll, teljes hosszában felegyenesedik, a feje természetellenesen hátrabillen, és egy spirálmozdulattal összeesik, mint egy rongybaba.
….
Hirtelen egy hangot hallok: „Ezt jól csináltad, Abdulin! Nem te vagy a század Komszomol-titkára?”

25. oldal

Manszur Abdulin: A vörös út A Volgától a Dnyeperig

1 hozzászólás
Tiger205>!

Előttünk, a 300 méternyi semleges zóna túloldalán, állnak Hitler hordái, amelyeket el kell pusztítanunk.

27. oldal

Manszur Abdulin: A vörös út A Volgától a Dnyeperig

1 hozzászólás
Tiger205>!

Iskolatársaim többsége elpusztult abban az első csatában. Ők így készítették elő diadalmas ellentámadásunkat a sztálingrádi körzetben. Vajon Hiszmatullinnak sikerült-e megtudakolnia mindegyiktől a jövőbeli terveiket? Ő maga is elesett a harcban.

28. oldal

Manszur Abdulin: A vörös út A Volgától a Dnyeperig


Hasonló könyvek címkék alapján

Viola Stern Fischer – Veronika H. Tóth: A Mengele-lány
Tomcsik Nóra: Tél Berlinben
Adam Makos – Larry Alexander: Felettünk a csillagos ég
Rick Atkinson: Hajnali hadsereg
William Wharton: Srapnel
Julie Otsuka: Amikor isten volt a császár
Ben Macintyre: A Vagdalthús hadművelet
Rudolf Höss: Auschwitz parancsnoka voltam
Lévai Katalin: Bábel – Budapest
Ljudmila Pavlicsenko: A halál asszonya